عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

بررسی و محاسبه مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) در اقتصاد ایران

نویسنده: adibzade ارسال شده : 13 خرداد 1393

عنوان نشریه: بررسی و محاسبه مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقه ای (استانی) در اقتصاد ایران "به تفکیک 72 رشته فعالیت طی دوره زمانی (1388-1379) به منظور ارایه راهکارهای کاربردی"

 

پژوهشگر : محمد علی فنی (دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه شیراز، مدیر گروه تحقیقات و تدوین حساب‌های اقتصادی دفتر آمار و اطلاعات)

در این مطالعه برای نخستین بار در چارچوب اقتصاد ایران مقادیر حقیقی سری زمانی حساب‌های ملی و منطقه‌ای (استانی) برای یک دوره ده ساله از سال 1379 لغایت 1388 به صورت دو طرفه، غیر مستقیم و با استفاده از سه ابزار محاسباتی پاش، لاسپیرز و محقق ساخته که برگرفته از ایده روش جدید وزن – زنجیره ای است، در 72 رشته فعالیت اقتصادی محاسبه شده‌اند.

همچنین برای نخستین بار نرخ های حقیقی رشد رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی به تفکیک مناطق (استانها) در بازه زمانی مورد اشاره محاسبه و ارایه شده‌اند.

محاسبه بهره‌وری نیروی کار در بازه زمانی 1384 لغایت 1388 و در بخش‌های عمده اقتصادی به تفکیک مناطق کشور از دیگر اهداف این پژوهش بوده که نتایج این محاسبات نیز به تفکیک سه روش محاسباتی ارایه شده‌اند.

در انتها چندین راهکار کاربردی جهت انجام محاسبات آتی مقادیر حقیقی حساب‌های ملی و منطقه‌ای ارایه شده اند که از جمله مهمترین آنها توصیه به انجام محاسبات توسط دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران بر اساس روش وزن- زنجیره ای و به صورت مستقیم است.

جهت انجام این پژوهش زمان، هزینه و انرژی زیادی صرف شده و حال آنکه بر خلاف رویه انجام تحقیقاتی کاربردی از این دست، این پژوهش در قالب یک طرح تحقیقاتی که توسط نهاد، سازمان و یا ارگانی مستقل درخواست و حمایت مالی شود انجام نشده است. با توجه به تجارب تحصیلی و شغلی محقق این پژوهش، دغدغه و انگیزه‌ای قوی جهت انجام این مهم وجود داشته است و نگارنده امیدوار است که با انجام این پژوهش، سهمی از دین خود را به میهن خویش ادا کرده باشد.

ارایه نظرات و پیشنهادات سازنده شما مزید امتنان خواهد بود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این پژوهش به آدرس‌های زیر مراجعه فرمایید.

www.mfanni.ir

www.mfanni.com

پست الکترونیک: ma.fanni@gmail.com

تعاریف عملیاتی

مقادیرحقیقی1 :

تفاوت مقادیر حقیقی متغیرهای اقتصادی که همواره در مقایسه با مقادیر اسمی2 بکار برده می‌شوند در تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) است. بدین معنا که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به طریقی از مقادیر اسمی بیرون کشیده می‌شود. بعبارت دیگر:

مقادیرحقیقی = مقادیراسمی / سطح عمومی قیمت‌ها3

 

حساب‌های ملی4 :

حسابداری ملی روش‌های محاسباتی تولید ناخالص ملی 5(GDP) یا درآمد ملی 6(NI) است که به سه روش اصلی روش درآمدی، روش هزینه‌ای و روش تولید تقسیم می‌شود. مبنای محاسبات این تحقیق براساس حقیقی کردن مقادیر اسمی حساب‌های ملی حاصل از روش تولید است. در روش تولید به اختصار جهت محاسبه تولید ناخالص ملی از برآیند ارزش افزوده7 کلیه فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب یک نظام استاندارد بین‌المللی تحت عنوان نظام 8ISIC طبقه‌بندی و محاسبه‌ می‌شوند.

 

1Real Values

2Nominal Values

3Price Level

4National Accounts

5Gross Domestic Product

6National Income

7Value Added

8International Standard Industrial Classification

حساب‌های منطقه‌ای9 :

ساختار ملی هر کشوری براساس نظام سیاسی حاکم برآن کشور به زیر مجموعه‌هایی تقسیم می‌شود که در مفهوم کلی مناطق آن کشور خواهند بود. فرضاً دریک نظام سیاسی ایالتی، ساختار ملی به زیر مجموعه‌ ایالات و در یک نظام سیاسی متمرکز، ساختار ملی به زیر مجموعه استان‌ها تقسیم ‌می‌شود. در حساب‌های منطقه‌ای علاوه بر محاسبه تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص منطقه‌ای 10(GDPR)نیز با روشی مشابه برای مناطق محاسبه می‌شود. در کشور ما با توجه به نظام سیاسی متمرکز حاکم برآن، حساب‌های منطقه‌ای در واقع حساب تولید استان‌های کشور است.

 

ارزش افزوده11 :

در تعریف تولید ناخالص ملی از مفهوم ارزش پولی کالای نهایی، جهت اجتناب از احتساب‌های مضاعف استفاده می‌شود. در واقع ارزش افزوده روش عملیاتی محاسبه ارزش پولی کالاهای نهایی است و به صورت کلی زیر تعریف می‌شود.

ارزش افزوده = ستانده12– مصارف واسطه13

9Regional Accounts

10Gross Domestic Product Per Region

11Value Added

12Output

(13IntermediateConsumption (Input

 

در حال به روز رسانی...

جدول 1 : مقادير حقيقي محصول ناخالص داخلي استانها به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض روش)

جدول 2 : نرخ رشد مقادير حقيقي محصول ناخالص داخلي استانها به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض روش)

جدول 3 : مقادير حقيقي (ارزش افزوده/ستانده/ مصرف واسطه) 5 بخش اصلي اقتصادي استانها در سالهاي 1379 لغايت 1388 به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض سال و روش)

جدول 4 : روند مقادير حقيقي (ارزش افزوده/ ستانده / مصرف واسطه) 5 بخش اصلي اقتصادي استانها در سالهاي 1379 لغايت 1388 به تفكيك استان و به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض روش و استان)

جدول 5 : روند مقادير حقيقي (ارزش افزوده/ ستانده / مصرف واسطه) 5 بخش اصلي اقتصادي به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض استان)

جدول 6 : روند مقادير حقيقي (ارزش افزوده/ ستانده / مصرف واسطه) هريك از 5 بخش اصلي اقتصادي استان ها در سالهاي 1379 لغايت 1388 و به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض 5 بخش اصلي اقتصادي و استان)

جدول 7 : نرخ رشد مقادير حقيقي ارزش افزوده 5 بخش اصلي اقتصادي استان‌هاي كشور به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض روش)

نمودار 1 : مقايسه مقادير حقيقي محصول ناخالص داخلي استانها در سالهاي 1379 لغايت 1388 به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض روش و سال)

نمودار 2 : مقايسه روند مقادير حقيقي محصول ناخالص داخلي طي در سالهاي 1379 لغايت 1388 استان هاي كشور به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض روش و استان)

نمودار 3 : مقايسه روند و سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي مقادير حقيقي محصول ناخالص داخلي طي در سالهاي 1379 لغايت 1388 استان هاي كشور (با پيش فرض استان)

نمودار 4 : روند مقادير حقيقي (ارزش افزوده/ ستانده / مصرف واسطه) هريك از 5 بخش اصلي اقتصادي استان ها در سالهاي 1379 لغايت 1388 و به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض روش، 5 بخش اصلي اقتصادي و استان)

نمودار 5 : مقايسه مقادير حقيقي (ارزش افزوده/ ستانده / مصرف واسطه) هريك از 5 بخش اصلي اقتصادي استان ها در سالهاي 1379 لغايت 1388 و به سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي (با پيش فرض روش، 5 بخش اصلي اقتصادي و سال)

نمودار 6 : مقايسه روند مقادير حقيقي (ارزش افزوده/ ستانده / مصرف واسطه) سه روش پاش/ لاسپيرز/ وزن-زنجيره‌اي هريك از 5 بخش اصلي اقتصادي استان ها در سالهاي 1379 لغايت 1388 (با پيش فرض 5 بخش اصلي اقتصادي، استان)

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 26
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:881
بازدید سال:340999
بازدید کل:25732413
معرفی سیمابر