عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

حساب تولید استان‌های کشور

نویسنده: adibzade ارسال شده : 12 خرداد 1393

 

 

 

 

حساب‌های منطقه‌ای، مجموعه‌ای از اطلاعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند، مطالعه کمی و منظم فعالیت‌های اقتصادی یک منطقه مشخص را برای یک دوره زمانی معین که معمولاً یکسال است امکان‌پذیرمی‌سازد. به عبارت دیگر نقشی را که حساب‌های ملی در کل کشور به عهده دارد حساب‌های منطقه‌ای همان نقش، اهمیت و کاربرد را در سطح منطقه عهده‌دار است.

مبانی نظری تهیه حساب‌های منطقه‌ای براساس تعاریف، مفاهيم، طبقه‌بندی‌هاو روش‌هاي سیستم حساب‌های ملی پیشنهاد شده توسط سازمان ملل متحد تنظیم شده است.

آخرین تجدید نظر سیستم حساب‌های ملی (SNA) در سال 1993 صورت گرفت که توسط 5 نهاد بین‌المللی، سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کمیسیون جامعه اروپایی به تصویب رسیده است.

در تهیه حساب‌های منطقه‌ای، ابتدا تنظیم حساب تولید که اولین حساب و مهم‌ترین آنهاست در نظر گرفته شده است. هدف کلی حساب تولید، محاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه به منظور استفاده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریز‌ی‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه است.

برای آشنایی بیش‌تر با تاریخچه و مبانی نظری حساب‌های ملی و منطقه‌ای، به فایل ذیل به عنوان Chapter1 مراجعه نمایید.

chapter1.pdf [735.58 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 178)

 aghlam_hesab_ostan.pdf [740.13 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 81)

 

ردیف

عنوان قلم

نوع قلم

 (آماری/ شاخص)

معاونت/واحد مرتبط در دستگاه اجرایی

1

ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي به قيمت‌هاي جاری

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

2

ارزش ستانده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي به قيمت‌هاي جاری

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

3

مصرف واسطه رشته فعاليت‌هاي اقتصادي  به قيمت‌هاي جاری 

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

4

محصول ناخالص داخلي (با نفت و بدون نفت) به قیمت بازار

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

5

خالص مالیات بر واردات

آماری

دفتر حساب‌های اقتصادی

6

* نسبت مصرف واسطه به ستانده (I/O)

شاخص

دفتر حساب‌های اقتصادی

7

* مزیت نسبی آشکار شده (RCA)

شاخص

دفتر حساب‌های اقتصادی

8

* سرانه محصول ناخالص داخلي (با نفت و بدون نفت) به قیمت بازار

شاخص

دفتر حساب‌های اقتصادی

 

hesab_ostan.pdf [6.78 مگابايت] ( تعداد دانلود: 99)

 


حساب های ملی سالانه 96-1390 بر اساس 18 و82 بخشی جدید

 

تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه:(داشبورد)

01- توليد ناخالص داخلي (با نفت / بدون نفت) به تفكيك استانهاي كشور

02- روند سالانه  توليد ناخالص داخلي با  نفت استان هاي كشور  (میلیارد ريال)

03- مقدار، سهم و جايگاه توليد ناخالص داخلي استان هاي كشور در سال ( با نفت / بدون نفت)

 

ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده:(داشبورد)

05-  ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي برحسب استان  (میلیارد ريال)

06-  ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده18بخش‌هاي عمده اقتصادي برحسب استان  (میلیارد ريال)

07-  ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده 82 بخش‌ عمده اقتصادي برحسب استان  (میلیارد ريال)

 

سهم و رتبه ارزش افزوده : 

08- سهم و رتبه ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي استان گلستان

09- سهم و رتبه ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي به تفكيك همه استان ها

10- سهم و رتبه ارزش افزوده 18 بخش عمده اقتصادي استان گلستان

11- سهم و رتبه ارزش افزوده 18 بخش عمده اقتصادي به تفكيك همه استان ها 

12- سهم و رتبه ارزش افزوده 82 بخش عمده اقتصادي استان گلستان

13- سهم و رتبه ارزش افزوده 82 بخش عمده اقتصادي به تفكيك همه استان ها

 

سهم و رتبه مصارف واسطه : 

14- سهم و رتبه مصارف واسطه 4 بخش عمده اقتصادي استان گلستان

15- سهم و رتبه مصارف واسطه 4 بخش عمده اقتصادي به تفكيك استانها

16- سهم و رتبه مصارف واسطه 18  بخش عمده اقتصادي استان گلستان

17- سهم و رتبه مصارف واسطه 18  بخش عمده اقتصادي به تفكيك استان ها

18- سهم و رتبه مصارف واسطه 82 بخش عمده اقتصادي استان گلستان

19- سهم و رتبه مصارف واسطه 82 بخش عمده اقتصادي به تفكيك استان ها

 

سهم و رتبه ستانده

20- سهم و رتبه ستانده 4 بخش عمده اقتصادي استان گلستان

21- سهم و رتبه ستانده 4 بخش عمده اقتصادي به تفكيك استانها

22- سهم و رتبه ستانده 18بخش عمده اقتصادي استان گلستان

23- سهم و رتبه ستانده 18بخش عمده اقتصادي به تفكيك استانها

24- سهم و رتبه ستانده 82 بخش عمده اقتصادي استان گلستان

25- سهم و رتبه ستانده 82 بخش عمده اقتصادي به تفكيك استان هاي

 

 شاخص RCI مزیت نسبی (4 ، 18 و 82 بخشی):

26-  شاخص RCI (مزيت نسبي) 4 بخش عمده اقتصادي و جايگاه استان گلستان در كشور

27-  شاخص RCI (مزيت نسبي) 4 بخش عمده اقتصادي و جايگاه به تفكيك استان ها

28-  شاخص RCI (مزيت نسبي)18 بخش عمده اقتصادي و جايگاه استان گلستان  در كشور

29-  شاخص RCI (مزيت نسبي)18 بخش عمده اقتصادي  و جايگاه به تفكيك استانها

30- شاخص RCI (مزيت نسبي)82 بخش عمده اقتصادي  و جايگاه استان در كشور

31- شاخص RCI (مزيت نسبي)82 بخش عمده اقتصادي  و جايگاه به تفكيك استانها

 

  

حساب های ملی سالانه 93-1379براساس 15, 72 بخشی قدیم

 

 

تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه:


 

جدول شماره 01-1 : توليد ناخالص داخلي (با نفت / بدون نفت) استان هاي كشور در سال (پيش فرض سال) (ميليون ريال)

جدول شماره 01-2 : روند توليد ناخالص داخلي (با نفت / بدون نفت) استان هاي كشور در سال (ميليون ريال)

جدول شماره 01-3 : درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي (با نفت / بدون نفت) استان هاي كشور نسبت سال ماقبل (درصد)

جدول شماره 02-1 : مقدار، سهم و جايگاه توليد ناخالص داخلي استان هاي كشور در سال (پيش فرض سال و با نفت / بدون نفت)

جدول شماره 02-2 : مقدار، سهم و جايگاه توليد ناخالص داخلي و سرانه آن در استان هاي كشور در سال (پيش فرض سال و با نفت / بدون نفت)

جدول شماره 02-3 : مقايسه مقدار، سهم و جايگاه توليد ناخالص داخلي با نفت / بدون نفت استان گلستان با كشور

جدول شماره 02-4 : مقدار، سهم و جايگاه توليد ناخالص داخلي با نفت / بدون نفت استان هاي كشور در سال (با پيش فرض سال)

جدول شماره 02-5 : روند توليد ناخالص داخلي (با نفت / بدون نفت) و سرانه آن در استان هاي كشور در سال (پيش با نفت / بدون نفت)

 

ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده:


 

جدول شماره 03-1 : ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده بخش‌هاي عمده اقتصادي برحسب استان در سال (پيش فرض بخش و سال) - (ميليون ريال)

جدول شماره 03-2 : روند (ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده) بخش‌هاي عمده اقتصادي استانهاي كشور (پيش فرض بخش و شاخص) - (ميليون ريال)

جدول شماره 03-3 : (ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده) بخش‌هاي عمده اقتصادي (4 بخش) استانهاي كشور (پيش فرض شاخص و سال) - (ميليون ريال)

جدول شماره 03-4 : روند (ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده) بخش‌هاي عمده اقتصادي (4 بخش) استانهاي كشور (پيش فرض شاخص و استان) - (ميليون ريال)

جدول شماره 03-5 : (ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده) بخش‌هاي عمده اقتصادي (15 بخش) استانهاي كشور (پيش فرض شاخص، بخش و سال) - (ميليون ريال)

جدول شماره 03-6 : روند (ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده) بخش‌هاي عمده اقتصادي (15 بخش) استانهاي كشور (پيش فرض شاخص، بخش و استان) - (ميليون ريال)

جدول شماره 03-7 : (ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده) بخش‌هاي عمده اقتصادي (15 بخش و 72 بخش) استانهاي كشور (پيش فرض شاخص، بخش و سال) - (ميليون ريال)

جدول شماره 03-8 : روند (ستانده/ مصرف واسطه/ ارزش افزوده) بخش‌هاي عمده اقتصادي (15 بخش و 72 بخش) استانهاي كشور (پيش فرض شاخص، بخش و استان) - (ميليون ريال)

 

سهم ارزش افزوده 4 بخشی:


 

جدول شماره 04-1 : سهم ارزش افزوده هريك از 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض سال)

جدول شماره 04-2 : سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض استان و سال)

جدول شماره 04-3 : سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض رتبه يا سهم/ نوع سهم و سال)

جدول شماره 04-4 : روند سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور (پيش فرض رتبه يا سهم/ نوع سهم و استان)

 

 

سهم ارزش افزوده 15 بخشی:


 

جدول شماره 05-1 : سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 15 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض استان و سال)

جدول شماره 05-2 : سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 15 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض سهم يا رتبه/ نوع سهم و سال)

جدول شماره 05-3 : روند سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 15 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور (پيش فرض سهم يا رتبه/ نوع سهم و استان)

 

سهم ارزش افزوده 72 بخشی:


 

جدول شماره 06-1 : سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 72 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض استان و سال)

جدول شماره 06-2 : سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 72 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض سهم يا رتبه/ نوع سهم و سال)

جدول شماره 06-3 : روند سهم و جايگاه ارزش افزوده هريك از 72 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال‌ (پيش فرض سهم يا رتبه/ نوع سهم و استان)

 

شاخص RCI مزیت نسبی (4 ، 15 و 72 بخشی):


 

جدول شماره 07-1 : شاخص RCI (مزيت نسبي) 4 بخشي و جايگاه استان در كشور (استان پيش فرض)

جدول شماره 07-2 : شاخص RCI (مزيت نسبي) 4 بخشي و جايگاه استان در كشور (نام بخش پيش فرض)

جدول شماره 08-1 : شاخص RCI (مزيت نسبي) 15 بخشي و جايگاه استان در كشور (استان پيش فرض)

جدول شماره 08-2 : شاخص RCI (مزيت نسبي) 15 بخشي و جايگاه استان در كشور (نام بخش پيش فرض)

جدول شماره 09-1 : شاخص RCI (مزيت نسبي) 72 فعاليت و جايگاه استان در كشور (استان پيش فرض)

جدول شماره 09-2 : شاخص RCI (مزيت نسبي) 72 فعاليت و جايگاه استان در كشور (نام بخش پيش فرض)

 

نسبت مصرف واسطه به ستانده:


 

جدول شماره 10-1 : روند نسبت مصرف واسطه به ستانده كل بخش‌هاي عمده اقتصادي استان‌ها و جايگاه استان در كشور

جدول شماره 11-1 : نسبت مصرف به ستانده 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها و جايگاه استان در كشور در سال (سال پيش فرض)

جدول شماره 11-2 : روند نسبت مصرف واسطه به ستانده 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها و جايگاه استان در كشور (استان پيش فرض)

جدول شماره 12-1 : نسبت مصرف واسطه به ستانده 15 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها و جايگاه استان در كشور در سال (سال پيش فرض)

جدول شماره 12-2 : روند نسبت مصرف واسطه به ستانده 15 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها و جايگاه استان در كشور (استان پيش فرض)

جدول شماره 13-1 : نسبت مصرف واسطه به ستانده 72 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها و جايگاه استان در كشور در سال (سال پيش فرض)

جدول شماره 13-2 : روند نسبت مصرف واسطه به ستانده 72 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها و جايگاه استان در كشور (استان پيش فرض)

 

 حساب های ملی سالانه ۹۳-۱۳۷۹براساس ۱۵, ۷۲ بخشی قدیم


 

تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه:


 

نمودار 01-1 : روند محصول ناخالص داخلي استان (به قيمت بازار) (با نفت و بدون نفت / استان پيش فرض)

نمودار 01-2 : مقايسه روند محصول ناخالص داخلي با نفت و بدون نفت استان (به قيمت بازار)(استان پيش فرض)

نمودار 01-3 : مقايسه محصول ناخالص داخلي استان ها در سال (به قيمت بازار) (با نفت و بدون نفت / سال پيش فرض)

نمودار 01-4 : روند سرانه توليد ناخالص داخلي (با نفت / بدون نفت) در استان‌هاي كشور (پيش استان و با نفت / بدون نفت)

نمودار 01-5 : مقايسه سرانه توليد ناخالص داخلي (با نفت / بدون نفت) استان‌هاي كشور در سال (سال و پيش با نفت / بدون نفت)

 

ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده:


 

نمودار 02-5 : مقايسه روند ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي استانها (استان پيش فرض)

نمودار 02 : ستانده،  مصرف واسطه و ارزش افزوده بخش‌هاي عمده اقتصادي برحسب استان در سال (پيش فرض بخش و سال) - (ميليون ريال)

نمودار 02-1 : روند ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي ( 4 بخش، 15 گروه و 72 فعاليت) استان ها (پيش فرض بخش و استان)

نمودار 02-2 : مقايسه ارزش افزوده بخش هاي عمده اقتصادي ( 4 بخش، 15 گروه و 72 فعاليت) استان هاي در سال (پيش فرض بخش و سال)

نمودار 02-3 : مقايسه روند اختلاف ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي استان گلستان از كشور (بخش پيش فرض)

نمودار 02-4 : مقايسه روند ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي استان گلستان با كشور (بخش پيش فرض)

نمودار 03-1 : روند مصرف واسطه بخش‌هاي عمده اقتصادي ( 4 بخش، 15 گروه و 72 فعاليت) استان‌هاي كشور (پيش فرض بخش و استان)

نمودار 03-2 : مقايسه مصرف واسطه بخش‌هاي عمده اقتصادي ( 4 بخش، 15 گروه و 72 فعاليت) استان‌هاي كشور در سال (پيش فرض بخش و سال)

نمودار 04-1 : روند ستانده بخش‌هاي عمده اقتصادي ( 4 بخش، 15 گروه و 72 فعاليت) استان ها (پيش فرض بخش و استان)

نمودار 04-2 : مقايسه ستانده بخش‌هاي عمده اقتصادي ( 4 بخش، 15 گروه و 72 فعاليت) استان‌هاي كشور در سال (پيش فرض بخش و سال)

 

سهم ارزش افزوده 4 بخشی:


 

نمودار 05-1 : مقايسه سهم ارزش افزوده 4 بخشهاي عمده اقتصادي استان (استان، سال و نوع سهم پيش فرض)

نمودار 05-2 : روند سهم ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي استانها (نوع سهم و استان پيش فرض)

نمودار 05-3 : مقايسه سهم ارزش افزوده هر يك از 4 بخش عمده اقتصادي استان هاي كشور در سال (بخش، سال و نوع سهم پيش فرض)

 

سهم ارزش افزوده 15 بخشی:


  

نمودار 06-1 : مقايسه سهم ارزش افزوده 15 بخش‌هاي عمده اقتصادي استان (استان، سال و نوع سهم پيش فرض)

نمودار 06-2 : روند سهم ارزش افزوده 4 بخش عمده اقتصادي استانها (نوع سهم، نام بخش و استان پيش فرض)

نمودار 06-3 : مقايسه سهم ارزش افزوده هر يك از 15 بخش عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال (بخش، سال و نوع سهم پيش فرض)

 

سهم ارزش افزوده 72 بخشی:


 

نمودار 07-1 : روند سهم ارزش افزوده 72 فعاليت عمده اقتصادي استانها (نوع سهم، نام بخش و استان پيش فرض)

نمودار 07-2 : مقايسه سهم ارزش افزوده هر يك از 72 فعاليت عمده اقتصادي استان‌هاي كشور در سال (بخش، سال و نوع سهم پيش فرض)

 

شاخص RCI مزیت نسبی (4 ، 15 و 72 بخشی):


 

نمودار 08-1- روند ميزان شاخص مزيت نسبي RCI چهار بخش عمده اقتصادي استان هاي كشور (بخش و استان پيش فرض)

نمودار 08-2 : مقايسه ميزان شاخص مزيت نسبي RCI چهار بخش عمده اقتصادي استان هاي كشور در سال (بخش و سال پيش فرض)

نمودار 08-3 : مقايسه ميزان شاخص مزيت نسبي RCI چهار بخش عمده اقتصادي استان هاي كشور در سال (استان و سال پيش فرض)

نمودار 09-1- روند ميزان شاخص مزيت نسبي RCI پانزده بخش عمده اقتصادي استان هاي كشور (بخش و استان پيش فرض)

نمودار 09-2 : مقايسه ميزان شاخص مزيت نسبي RCI پانزده بخش عمده اقتصادي استان هاي كشور در سال (بخش و سال پيش فرض)

نمودار 09-3 : مقايسه ميزان شاخص مزيت نسبي RCI پانزده بخش عمده اقتصادي استان هاي كشور در سال (استان و سال پيش فرض)

نمودار 10-1- روند ميزان شاخص مزيت نسبي RCI هفتاد و دو فعاليت اقتصادي استان هاي كشور (بخش و استان پيش فرض)

نمودار 10-2 : مقايسه ميزان شاخص مزيت نسبي RCI هفتاد و دو فعاليت اقتصادي استان هاي كشور در سال (بخش و سال پيش فرض)

 

نسبت مصرف واسطه به ستانده:


 

نمودار 11-1 : نسبت مصرف واسطه به ستانده كل بخش‌هاي عمده اقتصادي استان‌ها در سال (سال پيش فرض)

نمودار 11-2 : روند نسبت مصرف واسطه به ستانده كل بخش‌هاي عمده اقتصادي استان‌ها (استان پيش فرض)

نمودار 12-1 : نسبت مصرف به ستانده 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها در سال (سال و 4 بخش عمده پيش فرض)

نمودار 12-2 : روند نسبت مصرف به ستانده 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها (استان و 4 بخش عمده پيش فرض)

نمودار 12-3 : مقايسه نسبت مصرف به ستانده 4 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها در سال (سال و استان پيش فرض)

نمودار 13-1 : نسبت مصرف به ستانده 15 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها در سال (سال و 5 بخش عمده پيش فرض)

نمودار 13-2 : روند نسبت مصرف به ستانده 15 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها (استان و 4 بخش عمده پيش فرض)

نمودار 13-3 : مقايسه نسبت مصرف به ستانده 15 بخش‌ عمده اقتصادي استان‌ها در سال (سال و استان پيش فرض)

نمودار 14-1 : نسبت مصرف به ستانده 72 فعاليت اقتصادي استان‌ها در سال (سال و 5 بخش عمده پيش فرض)

نمودار 14-2 : روند نسبت مصرف به ستانده 72 فعاليت عمده اقتصادي استان‌ها (استان و 4 بخش عمده پيش فرض)

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 338
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1193
بازدید سال:341311
بازدید کل:25732725
معرفی سیمابر