عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

طرح آمارگیری از نیروی کار

نویسنده: adibzade ارسال شده : 12 خرداد 1393

 

دریافت فایل پاورپوینت

 

طرح آمارگيري نيروي کار از مهم‌ترين طرح‌هاي آماري مرکز آمار ايران است که با جمع‌آوري اطلاعات پايه‌اي نيروي کار کشور، امکان تهيه و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و .... را فراهم مي‌کند.

طرح آمارگیری نیروی کار براساس نیاز برنامه‌ریزان و با هدف محاسبه شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار، از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آن‌ها طراحی شده است. این طرح منطبق بر آخرین توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار است و برای مقایسه بین‌المللی شاخص‌های نیروی کار، امکان بهتری را فراهم می‌کند.

پيش از اين، شاخص‌هاي عمده نيروي کار از نتايج طرح آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيکاري خانوار که در سال‌هاي 79-1376 به صورت سالانه و در سال 82-1380 به صورت فصلي و در سال 1383 در دو فصل بهار و پاييز اجرا شده است، حاصل مي‌شد. از سال 1384 طرح آمارگيري نيروي کار با اهداف کلي و تفصيلي وسيع‌تر جايگزين طرح مزبور شده است.

طرح آمارگيري از نيروي کار با هدف دستيابي به برآوردهاي فصلي و سالانه نيروي کار و همچنين تغييرات فصلي و سالانه طراحي شده است. در اين طرح، علاوه بر برآورد سطوح، برآورد تغييرات نيز مورد نظر است که برای رسیدن به این هدف از روش نمونه‌گيري چرخشي استفاده مي‌شود. نمونه‌گيري چرخشي با ثابت نگه‌ داشتن بخشي از واحدهاي نمونه بين دو فصل آمارگيري و تغيير بقيه واحدها، به بهترين نحو، امكان برآورد سطوح و تغييرات را فراهم مي‌كند.

براي انتخاب واحدهاي نمونه مربوط به دوره‌هاي مختلف اين آمارگيري، از نمونه پايه استفاده مي‌شود. نمونه در اين طرح، طي فرآيندي، با استفاده از فهرست حوزه‌هاي سرشماري ساخته شده است. در این طرح فهرست نمونه‌ها از سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1385 و 1390 بدست آمده است.

الگوي چرخش اين طرح، يك «الگوي 2-2-2» است، يعني از هر خانوار نمونه، چهار بار آمارگيري به عمل مي‌آيد. به اين ترتيب كه خانوار، دو فصل متوالي در نمونه است، سپس به طور موقت براي دو فصل متوالي از نمونه خارج مي‌شود. بعد مجدداً براي دو فصل متوالي به نمونه باز مي‌گردد و پس از آن براي هميشه از نمونه خارج مي‌شود.

در هر فصل، در داخل هر خوشه، از چهار گروه چرخش آمارگيري مي‌شود :

1- گروهي كه براي اولين بار وارد نمونه شده است.

2- گروهي كه براي دومين بار وارد نمونه شده است.

3- گروهي كه پس از دو فصل خروج موقت، مجدداً به نمونه وارد نمونه شده است.

4- گروهي كه براي آخرين بار در نمونه است.

در اين طرح، خانوارهاي نمونه در هر فصل به گونه‌اي انتخاب مي شوند که نيمي از نمونه‌ها در دو فصل يکسان از دو سال متوالي مشترک هستند. به عبارت ديگر، از يک خانوار نمونه در طي فصول مختلف، حداکثر 4 بار آمارگيري به عمل مي‌آيد. خانوارهاي نمونه مربوط به هر فصل در ماه مياني فصل آمارگيري مي‌شوند.

 

تعاریف و مفاهیم :

جمعیت فعال اقتصادی : تمام افراد 10 ساله و بیش‌تر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند.

جمعیت غیرفعال اقتصادی : تمام افراد 10 ساله و بیش‌تر که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار، در هیچ‌یک از دو گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی‌گیرند، جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می‌شوند.

شاغل : تمام افراد 10 ساله و بيش‌تر كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به دلايلي به‌طور موقت كار را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي‌شوند.

نرخ اشتغال : جمعیت شاغل به جمعیت فعال

بیکار : به تمام افراد 10 ساله و بيش‌تر اطلاق مي‌شود كه :

1- در هفته مرجع فاقد كار باشند (داراي اشتغال مزدبگيري و يا خود اشتغالي نباشند)

2- در هفته مرجع و يا هفته بعد از آن آماده براي كار باشند (براي اشتغال مزدبگيري و يا خود اشتغالي آماده باشند)

3- در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جوياي كار باشند (اقدامات مشخصي را به منظور جستجوي اشتغال مزدبگيري و يا خود اشتغالي بعمل آورده باشند.

افرادي كه به دليل آغاز به كار در آينده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جوياي كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده براي كار بوده‌اند نيز بيكار محسوب مي‌شود.

نرخ بیکاری : جمعیت بیکار به جمعیت فعال

اشتغال ناقص زمانی : افراد داراي اشتغال ناقص، شامل تمام شاغلاني است كه در هفته مرجع، حاضر در سر كار يا غائب موقت از محل كار بوده، به دلايل اقتصادي نظير ركودكاري، پيدا نكردن كار بيش‌تر، قرار داشتن در فصل غيركاري و ... كمتر از 44 ساعت كاركرده، خواهان و آماده براي انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده‌اند.

نرخ اشتغال ناقص زمانی: جمعیت دارای اشتعال ناقص به جمعیت فعال

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی: جمعیت دارای اشتعال ناقص به جمعیت شاغل

aghlam_nirouye-kar.pdf [779.29 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 63)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

1

نرخ مشارکت اقتصادي در طرح نيروي کار

فصلی

2

نرخ اشتغال در طرح نيروي کار

فصلی

3

سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني درطرح نيروي کار

فصلی

4

نسبت اشتغال در طرح نيروي کار

فصلی

5

نرخ بيکاري در طرح نيروي کار

فصلی

6

سهم اشتغال در بخش‌هاي عمده در طرح نيروي کار

فصلی

7

سهم اشتغال در بخش‌هاي عمومي و خصوصي در طرح نيروي کار

فصلی

8

نرخ جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني در طرح نيروي کار

سالانه

9

سهم شاغلين با ساعات کار معمول بيش از 50 ساعت در طرح نيروي کار

سالانه

10

جمعیت برحسب گروه‌های سنی و وضع فعالیت

سالانه

 

 

 

 

 

nirouye_kar.pdf [3.89 مگابايت] ( تعداد دانلود: 111)

مقایسه شاخص‌‌‌های استان‌ها:


 

جدول 01- شاخص‌هاي فصلی نيروي كار و جايگاه استانهاي كشور.

جدول 02-  نرخ بيكاري گروه‌هاي سني ويژه و جايگاه استانهاي  كشور (سال و فصل پيش فرض).

جدول 03- سهم اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي (كشاورزي، صنعت، خدمات)و جايگاه استانهاي كشور (سال و فصل پيش فرض).

جدول 04- سهم شاغلان در بخش‌هاي عمده اقتصادي (عمومي، خصوصي) و جايگاه استانهاي كشور (سال و فصل پيش فرض).

جدول 05- مقايسه شاخص هاي فصلي نيروي كار بر حسب جنس و نوع سكونت.

جدول 06- جايگاه استانهاي كشور برحسب شاخصهاي فصلي نيروي كار ،جنس و نوع سكونت.

جدول 07- سهم شاغلين باساعات كارمعمول بيش از 50 ساعت (سال پيش فرض).

جدول 08- جمعيت(فعال/غيرفعال) استان‌هاي كشور برحسب جنس، نوع سكونت و وضع فعاليت اقتصادي در سال.  

جدول 09- تعداد شاغلان بخش‌هاي عمده اقتصادي (كشاورزي، صنعت، خدمات و اظهارنشده) استان‌هاي كشور.

 

 

 روند سالانه شاخص‌‌‌ها:


 

جدول 01- روند شاخص هاي عمده نيروي كار و جايگاه استانها  در كشور بر حسب نوع سكونت و جنس(گروه سني و استان پيش فرض).

جدول 02- روند نرخ بيكاري گروه هاي ويژه سني استان و جايگاه در كشور (استان و جنس پيش فرض). 

 جدول 03- مقايسه روند سهم و رتبه اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي (كشاورزي، صنعت، خدمات) استان (ساير استان‌ها پيش فرض).

جدول 04- مقايسه روند سهم و رتبه شاغلان در بخش هاي عمده (عمومي، خصوصي، ساير ) استان (ساير استان‌ها پيش فرض).

جدول 05- مقايسه تطبيقي روند سالانه تمامي شاخص هاي نيروي كار  استان و كشور (ساير استان ها پيش فرض).

جدول 06-  روند سالانه تمامي شاخص‌هاي  نيروي كار  استان (ساير استان ها پيش فرض).

جدول 07- بررسي تطبيقي روند سالانه در عمده شاخص هاي نيروي كار استان و كشوربر حسب جنس و نوع سكونت (فصل پيش فرض).

جدول 08- بررسي تطبيقي روند سالانه جايگاه استانهاي كشور بر حسب عمده شاخص هاي نيروي كار، جنس و نوع سكونت (فصل پيش فرض).

جدول 09- روند جمعيتي گروه‌هاي سني استان‌هاي كشور برحسب جنس، نوع سكونت و وضع فعاليت اقتصادي (ساير استان ها پيش فرض).

جدول 10- روند تعداد شاغلان بخش‌هاي عمده اقتصادي (كشاورزي، صنعت، خدمات) نقاط شهري/روستايي استان (ساير استان‌ها پيش فرض).

 

 

 

 

نمودارهای آماری:


 

 نمودار 01- مقايسه نرخ بيكاري استان ها در سال (سال پيش فرض)

 نمودار02- روند نرخ بيكاري استان (استان پيش فرض)

 نمودار 03- مقايسه نرخ بيكاري فصلي استان در سال (سال پيش فرض)

 نمودار 04- مقايسه روند نرخ بيكاري شهري و روستايي استان در سال (سال پيش فرض)

 نمودار 05- مقايسه روند نرخ بيكاري استان گلستان با كشور

 نمودار 06- مقايسه روند نرخ بيكاري و سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني استان (استان پيش فرض)

 نمودار 07- مقايسه سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني استان ها در سال (سال پيش فرض)

 نمودار 08- مقایسه روند سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني استان (استان پيش فرض)

نمودار 09- مقايسه نرخ مشاركت استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض).

نمودار 10- مقايسه روند نرخ مشاركت اقتصادي استان‌ با كشور (استان پيش فرض).

نمودار 11- سهم شاغلين بخش هاي عمده اقتصادي(كشاورزي،صنعت و خدمات) استان (سال پيش فرض).

نمودار 12- روند سهم شاغلين بخش هاي عمده اقتصادي(كشاورزي، صنعت و خدمات) استان (استان پيش فرض) .

نمودار 13- مقايسه سهم شاغلين بخش هاي عمده اقتصادي(كشاورزي، صنعت و خدمات) استانهاي كشور (سال و بخش عمده اقتصادي پيش فرض).

نمودار 14- سهم شاغلان در بخش هاي عمده (عمومي، خصوصي، ساير و اظهارنشده) استان (سال پيش فرض).

نمودار 15- مقايسه سهم شاغلان در بخش هاي عمده (عمومي، خصوصي، ساير و اظهارنشده) استانهاي كشور (سال پيش فرض).

نمودار 16-مقايسه ساير شاخصهاي نيروي كار استان با كشور (سال و استان پيش فرض).

نمودار 17- مقايسه استاني جمعيت فعال / غيرفعال برحسب جنس، نوع سكونت  در سال (سال پيش فرض).

نمودار 18-  وضع فعاليت(فعال/غيرفعال) جمعيت استانهاي كشور  بر حسب جنس، نوع سكونت در سال (استان و سال پيش فرض).

نمودار 19- تعداد شاغلين بخش هاي عمده اقتصادي استان (استان و سال پيش فرض).

نمودار 20- روند تعداد شاغلين بخش هاي عمده اقتصادي استان (استان پيش فرض).

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 1485
بازدید دیروز: 3680
بازدید ماه:12712
بازدید سال:85687
بازدید کل:25477101
معرفی سیمابر