عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی

نویسنده: adibzade ارسال شده : 12 خرداد 1393

 

 

 

 

اجراي طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي به علت سهم مهم مصرف خانوارها در هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي که خود بخش مهمي از هزينه را در حساب‌هاي ملي تشکيل مي‌دهد، داراي اهميتي به سزا است.

باتوجه به اينکه خانوار به عنوان واحد اصلي و اوليه جامعه يکي از مناسب‌ترين و بهترين واحدهاي مشاهداتي براي مطالعات وضع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه محسوب مي‌گردد، نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي کشور و استان مي‌تواند منعکس‌کننده چگونگي ميزان و نحوه توزيع هزينه‌ها و درآمدها و چگونگي استفاده خانوارها از امکانات و تسهيلات زندگي در سطح ملي و منطقه‌اي باشد و نقش بسيار مهمي در سنجش و ارزيابي عملکرد و نتايج تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور دارد.

طرح آمارگيري مزبور به منظور پاسخگويي به نيازهاي فوق از سال 1342 با آمارگيري از هزينه‌هاي خانوار روستايي و از سال 1347 با آمارگيري از هزينه‌هاي شهري و روستايي کشور از سوي مرکز آمار ايران آغاز شده و از سال1353 علاوه بر هزينه‌هاي خانوارها، درآمدهاي خانوارها را نيز شامل مي‌شود.

اين طرح از سال 1383 براساس طبقه‌بندي بين‌الملليcolcop تطبيق يافته است تا امکان مقايسه‌هاي بين‌المللي نيز فراهم آيد. طبقه‌بنديcolcop به زير بخش‌هاي بيشتري تقسيم مي‌شود که حفظ ساختار آن به منظور مقايسه آماري بين کشورها مفيد مي‌باشد.

بطور کلی هدف از اجراي طرح، بررسي هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي، مقدار مصرف مواد خوراکي، تشخيص انواع درآمدهاي خانوار و برآورد متوسط هزينه کل خانوار در نقاط شهري و روستايي کشور و استان‌ها مي‌باشد.

جامعه آماري طرح هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي، کليه خانوارهاي معمولي ساکن در نقاط شهري و روستايي بوده و واحد آماري آن يک خانوار معمولي ساکن در نقاط شهري و روستايي است که با توجه به استفاده از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای، واحد نمونه‌گیری مرحله اول بلوک و واحد نمونه‌گری مرحله دوم خانوار است.

جمع‌آوري اطلاعات با تکميل پرسشنامه آمارگيري هزينه و درآمد خانوار از طريق مصاحبه مستقيم با واحدآماري (خانوار) انجام مي‌شود و زمان آماري اجرای این طرح، براي پرسش‌هاي مختلف متفاوت بوده و برحسب مورد مي‌تواند ماه گذشته و يا 12 ماه گذشته باشد. زمان آمارگيري طرح از اول ارديبهشت ماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد مي‌باشد.

 

تعاریف و مفاهیم :

نقاط روستايي : نقاط روستايي در اين طرح، تمامي نقاطي تعريف مي‌شود كه در زمان سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385، فاقد شهرداري بوده‌اند.

درآمد : درآمد، تمامي وجوه و ارزش كالاهايي است كه در برابر كار انجام شده يا سرمايه به كار افتاده و يا از طريق منابع ديگر (حقوق بازنشستگي، درآمدهاي انتقالي و نظاير آن) در زمان آماري مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد. در اين طرح انواع درآمد خالص به شرح زير است:

درآمد خالص از مزد و حقوق‌بگيري عمومي : درآمد تمامي اعضاي شاغل مزد و حقوق‌بگير خانوار در بخش عمومي شامل دريافتي‌هاي مستمر و غير مستمر پولي و غير پولي آن‌ها پس از كسر ماليات و بازنشستگي مي‌باشد.

درآمد خالص از مزد و حقوق‌بگيري تعاوني : درآمد تمامي اعضاي شاغل مزد و حقوق‌بگير خانوار در بخش تعاوني شامل دريافتي‌هاي پولي و غير پولي آن‌ها پس از كسر ماليات و بازنشستگي مي‌باشد.

درآمد خالص از مزد و حقوق‌بگيري خصوصي : درآمد تمامي اعضاي شاغل مزد و حقوق‌بگير خانوار در بخش خصوصي كه شامل مزد و حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر پولي و غير پولي آن‌ها پس از كسر ماليات و بازنشستگي مي‌باشد.

درآمد خالص از مشاغل آزاد كشاورزي : درآمد افرادي از خانوار كه در بخش كشاورزي به صورت كارفرما و يا كاركن مستقل كار مي‌كنند، پس از كسر هزينه‌‌هاي شغلي، درآمد خالص از مشاغل كشاورزي تلقي مي‌شود.

درآمد خالص از مشاغل آزاد غيركشاورزي : درآمد افرادي از خانوار كه به صورت كارفرما يا كاركن مستقل، در مشاغل آزاد غير كشاورزي به كار اشتغال دارند، پس از كسر هزينه‌هاي شغلي، به عنوان درآمد خالص از مشاغل غير كشاورزي منظور مي‌شود.

درآمد‌هاي متفرقه : تمامي وجوه و ارزش كالاهايي كه خانوار از طريقي غير از اشتغال اعضاي خود دريافت كرده است، مانند اجاره‌ اموال منقول و غير منقول، حقوق بازنشستگي و نظاير آن، درآمدهاي متفرقه محسوب مي‌شود.

هزينه‌ : ارزش پولي كالا يا خدمت تهيه‌ شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا يا هديه به ديگران، هزينه ناميده مي‌شود. كالا يا خدمت تهيه شده مي‌تواند از طريق خريد، توليد خانگي، در برابر خدمت، از محل كسب و مجاني (از سازمان‌ها) در اختيار خانوار قرار گيرد كه به صورت پولي براورد شده و جزو هزينه‌ منظور مي‌شود.

هزينه‌ ناخالص : هزينه‌ ناخالص عبارت از ارزش تهيه‌ كالاي مورد نظر بدون كسر فروش دست دوم از همان كالا است.

هزينه‌ خالص : هرگاه ارزش كالاي دست دوم فروش رفته از ارزش كالاي مشابه خريداري شده، در دوره آماري كسر شود، باقي‌مانده، هزينه‌ خالص خانوار در كالاي مربوطه خواهد بود. آن دسته از جدول‌هاي اين نشريه كه در عنوان آن‌ها واژه‌ «ناخالص» به كار رفته است، ارقام «هزينه‌ ناخالص» و بقيه‌ جداول، ارقام مربوط به «هزينه‌ خالص» را ارائه مي‌كنند.

aghlam_hazine-va-daramad.pdf [744.51 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 81)

 

ردیف

عنوان قلم

نوع قلم

(آماری/ شاخص)

1

درصد خانوارهای استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی

آماری

2

درصد خانوارهای استفاده‌کننده از تسهیلات عمده مسکن

آماری

3

متوسط تعداد افراد در خانوارها

آماری

4

متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها

آماری

5

متوسط درآمد سالانه یک خانوار

آماری

6

متوسط هزینه سالانه یک خانوار

آماری

7

ضریب جینی (شاخص سنجش نابرابري درآمد جامعه)

آماری

8

* نسبت متوسط هزینه سالانه به درآمد سالانه یک خانوار

شاخص

9

* نسبت متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به خانوار روستایی

شاخص

 

 

 

hazineh_daramad.pdf [7.74 مگابايت] ( تعداد دانلود: 58)

 

امکانات و تسهیلات مورد استفاده خانوار:


 

  جدول شماره 03-1 : درصد خانوارهاي (شهري / روستايي) استفاده‌كننده از لوازم عمده زندگي برحسب استان (سال و نوع سكونت پيش فرض)

  جدول شماره 03-2 : مقايسه درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از لوازم عمده زندگي نقاط شهري و روستايي استان (استان پيش فرض)

  جدول شماره 04-1 : درصد خانوارهاي (شهري / روستايي) استفاده‌كننده از تسهيلات عمده مسكن برحسب استان (سال و نوع سكونت پيش فرض)

  جدول شماره 04-2 : مقايسه درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از تسهيلات عمده مسكن نقاط شهري و روستايي استان (استان پيش فرض)

 

هزینه و درآمد خانوار:


 

 جدول شماره 05-1 : روند هزينه‌ و درآمد سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (نوع هزينه و نوع سكونت پيش فرض) (ريال)

جدول شماره 05-2 : روند سالانه متوسط هزينه و درآمد سالانه يك خانوار(شهري/روستايي) در استان و كشور (نوع سكونت پيش فرض(ریال)

جدول شماره 05-3 : روند سالانه انواع هزينه هاي سالانه يك خانوار(شهري/روستايي) استان و كشور (نوع سكونت پيش فرض)(ریال)

 جدول شماره 05-4 : هزينه‌هاي كل، غير خواركي، خوراكي و دخاني يك خانوار شهري و روستايي و نسبت هزينه خانوار شهري به روستايي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض) (ريال).

  جدول شماره 05-5 : هزينه‌هاي كل، غير خواركي، خوراكي و دخاني و درآمد سالانه يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض) (ريال)

  جدول شماره 05-6 : متوسط هزينه‌ها و درآمد و نسبت درآمد به هزینه سالانه يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض) (ريال)

 

هزینه برحسب گروه‌های عمده و اقلام آنها:


 

  جدول شماره 06-1 : مقايسه متوسط انواع هزينه‌هاي خوراكي و غير خواركي سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (سال و نوع سكونت پيش فرض) (ريال)

  جدول شماره 06-2 : روند متوسط انواع هزينه‌هاي خوراكي و غير خواركي سالانه يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (استان پيش فرض) (ريال)

  جدول شماره 07-1 : مقايسه متوسط انواع هزينه‌هاي خوراكي و غير خواركي سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (نوع هزينه، سال و نوع سكونت پيش فرض) (ريال)

  جدول شماره 07-2 : روند متوسط انواع هزينه‌هاي خوراكي و غير خواركي سالانه يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (نوع هزينه، استان پيش فرض) (ريال)

 

درآمد برحسب گروه‌های درآمدی:


 

  جدول شماره 09-1: متوسط تعداد افراد و تعداد افراد با درآمد در خانوارهاي نمونه (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (سال پيش فرض) 

  جدول شماره 09-2: مقايسه متوسط تعداد افراد و تعداد افراد با درآمد در خانوارها برحسب نقاط شهري و روستايي استان و كشور.

  جدول شماره 09-3: متوسط درآمد سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور برحسب انواع منابع تأمين درآمد (سال و نوع سكونت پيش فرض) (ريال)

  جدول شماره 09-4: روند متوسط درآمد سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور برحسب انواع منابع تأمين درآمد (نوع سکونت پيش فرض) (ريال)

  جدول شماره 09-5: متوسط تعداد افراد و تعداد افراد با درآمد و درآمد سالانه يك خانوار در خانوارهاي نمونه (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (سال و نوع سكونت پيش فرض) (ریال)-

  

ضریب جینی:


 

 جدول شماره 10-1: روند ضريب جيني (شاخص سنجش نابرابري درآمد جامعه) خانوارهاي شهري و روستايي استان گلستان و كشور از سال 1380 به بعد.

 جدول شماره 10-2: روند ضريب جيني (شاخص سنجش نابرابري درآمد جامعه) خانوارهاي شهري و روستايي استان‌هاي كشور طی سال‌هاي 1384 به بعد.

 


  

 

 

امکانات و تسهیلات مورد استفاده خانوار:


 

  نمودار شماره 04-1 : روند سالانه درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از لوازم عمده زندگي نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور (استان و نوع لوازم عمده پيش فرض)

  نمودار شماره 04-2 : مقايسه درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از مهمترين لوازم عمده زندگي نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور (استان و سال پيش فرض)

  نمودار شماره 04-3 : مقايسه درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از مهمترين لوازم عمده زندگي نقاط (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور (نوع سكونت، نوع لوازم عمده و سال پيش فرض)

  نمودار شماره 05-1 : روند سالانه درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از تسهيلات عمده مسكن نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور (استان و نوع تسهيلات عمده مسكن پيش فرض)

  نمودار شماره 05-2 : مقايسه درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از تسهيلات عمده مسكن نقاط شهري و روستايي استان‌هاي كشور (استان و سال پيش فرض)

  نمودار شماره 05-3 : مقايسه درصد خانوارهاي استفاده‌كننده از تسهيلات عمده مسكن نقاط (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور (نوع سكونت، نوع تسهيلات عمده مسكن و سال پيش فرض)

 

هزینه و درآمد خانوار:


 

  نمودار شماره 06-01 : مقايسه استاني متوسط انواع هزينه هاي خوراكي و غير خوراكي سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) در سال (سال، نوع هزينه و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 06-02 : مقايسه متوسط هزينه هاي كل، غير خوراكي و خوراكي سالانه يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (استان و سال پيش فرض)

  نمودار شماره 06-03 : روند سالانه متوسط انواع هزينه هاي خوراكي و غير خوراكي سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (استان و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 06-04 : روند سالانه متوسط انواع هزينه هاي (خوراكي دخاني / غيرخوراكي) سالانه يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (استان و نوع هزينه پيش فرض)

  نمودار شماره 06-05 : مقايسه متوسط انواع گروه هاي عمده هزينه هاي (خوراكي و دخاني / غيرخوراكي) سالانه يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور در سال (استان، سال و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 06-06 : تركيب هزينه‌هاي كل سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (استان، سال و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 06-07 : تركيب هزينه‌هاي (خوراكي و دخاني / غير خوراكي) سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (نوع گروه هزينه، استان و سال پيش فرض)

  نمودار شماره 06-08 : مقايسه استاني نسبت متوسط انواع هزينه هاي خوراكي به غير خوراكي سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) در سال (سال و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 06-09 : روند ساليانه نسبت متوسط انواع هزينه هاي خوراكي به غير خوراكي سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) (استان و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 06-10 : مقايسه استاني نسبت متوسط انواع هزينه هاي خوراكي و غير خوراكي سالانه يك خانوار شهري به خانوار روستايي در سال (سال و نوع هزينه پيش فرض)

  نمودار شماره 06-11 : روند سالانه نسبت متوسط انواع هزينه هاي خوراكي و غير خوراكي سالانه يك خانوار شهري به خانوار روستايي (استان و نوع هزينه پيش فرض)

  نمودار شماره 06-12 : مقايسه استاني نسبت متوسط درآمد کل به کل هزينه های سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) در سال (سال و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 06-13 : روند ساليانه نسبت متوسط درآمد کل به کل هزينه هاي سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) (استان و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 07-1 : مقايسه استاني متوسط درآمد سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (سال، نوع سكونت و نوع درآمد پيش فرض)

  نمودار شماره 07-2 : روند سالانه متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهري و روستايي استان‌هاي كشور (استان و انواع درآمد پيش فرض)

  نمودار شماره 07-3 : متوسط درآمد سالانه يك خانوار (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور بر حسب انواع بخش درآمدي و نوع كسب درآمد در سال (استان، سال و نوع سكونت پيش فرض)

  نمودار شماره 07-4 : متوسط درآمد سالانه يك خانوار استان‌هاي كشور بر حسب انواع بخش درآمدي و نوع سكونت در سال (استان، سال و نوع درآمد پيش فرض)

  نمودار شماره 07-5 : تركيب درآمدهاي سالانه يك خانوار بر حسب (شهري / روستايي) استان‌هاي كشور در سال (استان، سال و نوع سكونت پيش فرض)

 

 ضریب جینی:


 

 نمودار شماره 08-1 : روند ضريب جيني (شاخص سنجش نابرابري درآمد جامعه) خانوارهاي شهري و روستايي كشور طي سال‌هاي 1384 و به بعد(استان پيش فرض).

 نمودار شماره 08-2 : مقايسه ضريب جيني (شاخص سنجش نابرابري درآمد جامعه) خانوارهاي شهري و روستايي كشور طی سال‌هاي1384 و به بعد (سال و نوع سکونت پيش فرض).

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 338
بازدید دیروز: 240
بازدید ماه:534
بازدید سال:87590
بازدید کل:26058802
معرفی سیمابر