عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

19. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای رعیت

نام رابط آماری:

آقای غلامی

وب سایت:

 golestan.farhang.gov.ir

شماره تماس دفتر:

017-32226060
آدرس:  گرگان-بلوار شهید شکاری-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

تعداد برنامه ها و دستورالعمل هاي ارزيابي  سالانه شهرستان

آماری

02

تعداد نامه هاي ثبتي

سالانه

استان

آماری

03

تعداد بازديدهاي انجام شده از واحدهاي استان

سالانه

استان

آماری

04

تعداد گزارشات تحليلي سطح استان

سالانه

استان

آماری

05

تعداد گزارشات رسيده از سطح استان

سالانه

استان

آماری

06

تعداد نامه هاي مردمي به رياست جمهوري

سالانه

استان

آماری

07

تعداد نامه هاي مردمي پاسخ داده شده سفرهاي استاني رياست جمهوري

سالانه

استان

آماری

08

تعداد شكايات مردمي دريافت شده

سالانه

استان

آماری

09

تعداد رسيدگي به شكايات مردمي

سالانه

استان

آماری

10 ميزان رضايت ارباب رجوع

سالانه

استان آماری
11 تعداد رايانه هاي توزيع شده در حوزه هاي مختلف با رويكرد بستر سازي جهت اتوماسيون فرآيند هاي كاري حوزه سالانه شهرستان آماری
12 تعداد كاربران تحت پوشش جهت استفاده از شبكه اينترنت سالانه شهرستان آماری
13 تعداد خانه هاي ديجيتال سالانه

استان

آماری
14 تعداد پرينتر هاي موجود سالانه

استان

آماری
15 تعداد اسكنر هاي موجود سالانه

استان

آماری
16 تعداد سيستم هاي موجود سالانه

استان

آماری
17 تعداد بازديد هاي انجام شده سالانه

استان

آماری
18 عملكرد واحد كارگزيني در سطح استان سالانه

استان

آماری
19 تغيير وضعيت كاركنان در سطح استان سالانه

استان

آماری
20 تعداد نيرو هاي جابجايي - بازنشسته و ماُمور در سطح استان

سالانه

استان آماری
21 تعداد پست هاي مصوب شده در سطح استان سالانه استان آماری
22 عملكرد واحد مالي( رفاهي كاركنان) در سطح استان سالانه استان آماری
23 ميزان اعتبارات فرهنگي در سطح استان

سالانه

استان آماری
24 ميزان اعتبارات هزينه اي(جاري) در سطح استان

سالانه

استان آماری
25 ميزان اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) در سطح استان سالانه شهرستان آماری
26 ميزان جذب اعتبارات فرهنگي از منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سالانه استان آماری
27 مقدار اعتبار تخصيص داده شده در بخش فرصت هاي شغلي از محل سرمايه گزاري سالانه شهرستان آماری
28 تعداد اشتغال محقق شده در بخش فرصت هاي شغلي از محل سرمايه گزاري سالانه شهرستان آماری
29 تعداد مجوز هاي صادر شده در بخش فرصت هاي شغلي در سطح استان سالانه

شهرستان

آماری
30 پروژه هاي عمراني در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
31 تعداد جلد كتاب هاي ارسال شده در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
32 مبلغ كتاب هاي ارسال شده در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
33 تعداد جلسات برپايي ادبيات داستاني در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
34 تعداد عصر شعر هاي برگزار شده در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
35 تعداد جشنواره هاي شعر برگزار شده در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
36 تعداد جلسات برگزار شده عصر شعر در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
37 تعداد عصر داستان هاي برگزار شده در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
38 تعداد جشنواره هاي برگزار شده ادبيات داستاني در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
39 تعداد نمايشگاه هاي فرهنگي

سالانه

شهرستان

آماری
40 تعداد بازديد كنندگان از نمايشگاه هاي فرهنگي

سالانه

شهرستان

آماری
41 تعداد نمايشگاه هاي كتاب در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
42 تعداد بازديد كنندگان از نمايشگاه هاي كتاب

سالانه

شهرستان

آماری
43 تعداد همايش هاي علمي در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
44 تعداد مفاخر در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
45 تعدادمسابقات فرهنگي در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
46 تعداد جشنواره هاي فرهنگي

سالانه

شهرستان

آماری
47 تعداد بازديد كنندگان از جشنواره هاي فرهنگي

سالانه

شهرستان

آماری
48 تعدادفعاليت هاي فرهنگي در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
49 تعداد كارگاه هاي آموزشي در بخش فرهنگ

سالانه

شهرستان

آماری
50 اهداي جوايز به مناسبت برنامه هاي اجرا شده در سطح فرهنگ

سالانه

شهرستان

آماری
51 تعداد كانونهاي آگهي و تبليغات سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
52 تعداد موسسات فرهنگي هنري سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
53 تعداد چاپ هاي سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
54 تعداد چاپخانه هاي سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
55 ظرفيت چاپخانه ها ي سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
56 تعداد عناوين و شمارگان نشريات مجاز سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
57 تعداد نشريات منتشر شده در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
58 تعداد آكهي هاي چاپ شده در سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
59 تعداد فعاليت هاي مطبوعات سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
60 تعداد خبرگزاري ها سطح استان

سالانه

شهرستان

آماری
61 تعداد آگهي هاي درج شده در نشريات استان

ماهانه

شهرستان

آماری
 62 تعداد دكه هاي فروش مطبوعات در سطح استان سالانه  شهرستان آماری
63 تعداد شمارگان (نشريات) به تفكيك دوره انتشار در سطح استان سالانه استان  آماری
 64  تعداد عناوين به تفكيك دوره انتشار در سطح استان سالانه استان  آماری
 65  مبلغ آگهي هاي درج شده در نشريات استان ماهانه  شهرستان آماری
 66 تعداد كتابهاي منتشر شده در سطح استان  ماهانه شهرستان  آماری
67 تعداد كتابهاي ديني منتشر شده در سطح استان  ماهانه  شهرستان آماری
 68  تعداد كتابهاي كودك و نوجوان منتشر شده در سطح استان  ماهانه شهرستان آماری
 69 تعداد كتابهاي تاُليفي در سطح استان  ماهانه  شهرستان  آماری
 70 تعداد كتابهاي ترجمه شده در سطح استان  ماهانه  شهرستان آماری
 71  تعداد كتابهاي چاپ اول در سطح استان ماهانه شهرستان آماری
 72  تعداد كتابهاي چاپ مجدد در سطح استان ماهانه شهرستان آماری
73 تعداد موُلفان سطح استان  ماهانه شهرستان  آماری
74 تعدادناشران فعال و غير فعال سطح استان  ماهانه  شهرستان آماری
 75  تعداد مجوز هاي صادر شده نشر در سطح استان ماهانه  شهرستان آماری
 76  محل استقرار ناشران در سطح استان ماهانه شهرستان آماری
77 تعداد عناوين كتب خريداري شده از محل اعتبارات فرهنگي(معاونت فرهنگي)در سطح استان  ماهانه شهرستان آماری
 78 تعداد جلد كتب خريداري شده از محل اعتبارات فرهنگي(معاونت فرهنگي)در سطح استان  ماهانه شهرستان آماری
79  تعداد برنامه هاي قرآني ماهانه شهرستان آماری
80 تعداد قاريان و حافظان قرآن كريم ماهانه شهرستان آماری
81 تعداد موُسسات قرآني حمايت شده ماهانه شهرستان آماری
82 تعداد موُسسات قرآن و عترت ماهانه شهرستان آماری
83 تعداد كلاس هاي آموزش قرآني در مراكز و موُسسات قرآني ماهانه شهرستان آماری
84 تعداد آموزش گيرندگان آموزش هاي قرآني ماهانه شهرستان آماری
85 ميزان حمايت از فعااليت هاي قرآني(ميليون ريال) ماهانه شهرستان آماری
 86 تعداد شاغلان در بخش فعاليت هاي قرآني   ماهانه شهرستان  آماری
87 تعداد صدور گواهي نامه آموزشي براي قرآن آموزي  ماهانه  شهرستان آماری
 88 تعداد مجوز صادر شده موسسات قرآني  ماهانه شهرستان آماری
 89 تعداد عناوين طرح هاي تحقيقاتي حمايت شده  ماهانه شهرستان آماری
 90 تعداد بازديدها از موُسسات قرآني  ماهانه شهرستان آماری
91 تعداد هنرمندان بيمه شده تكمیلي   ماهانه شهرستان آماری
 92 تعداد عضويت صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان - روزنامه نگاران و هنرمندان  ماهانه  شهرستان آماری
93 تعداد هنرمندان هنرجوي آموزشگاه هاي آزاد هنري - روزنامه نگاران و هنرمندان   ماهانه شهرستان آماری
 94 تعداد آموزشگاههاي آزاد سينمايي  ماهانه شهرستان آماری
 95 تعداد هنرجويان اموزشگاههاي آزاد هنري در سطح استان ماهانه شهرستان  آماری
96  تعداد جشنواره هاي هنري  ماهانه  شهرستان  آماری
 97  تعداد بازديد كنندگان نمايشگاه هاي هنري ماهانه شهرستان  آماری
 98 تعداد نمايشگاه هاي هنري   ماهانه  شهرستان  آماری
 99 تعداد تماشاگران اجراي صحنه موسيقي ماهانه شهرستان آماری

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد مدیریتی فرهنگ و ارشاد)

 

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات:


 

جدول شماره 01- تعداد نامه هاي ثبتي شكايات مردمي و رسيدگي به شكايات مردمي در واحد ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات مردمي سطح استان.

جدول شماره 02- تعداد برنامه ها و دستورالعمل هاي ارزيابي سطح استان.

جدول شماره 03- تعداد گزارشات رسيده و تحليل شده سطح استان.

جدول شماره 04- ميزان رضايت و عدم رضايت ارباب رجوع سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 01- تعداد نامه هاي ثبتي شكايات مردمي و رسيدگي به شكايات مردمي در واحد ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات مردمي سطح استان.

نمودار شماره 02- تعداد برنامه ها و دستورالعمل هاي ارزيابي سطح استان.

نمودار شماره 03- تعداد گزارشات رسيده و تحليل شده سطح استان.

نمودار شماره 04- ميزان رضايت و عدم رضايت ارباب رجوع سطح استان(شهرستان پيش فرض ).

 

فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال:


 

جدول شماره 05- تعداد خانه هاي ديجيتال سطح استان.

جدول شماره 06- تعداد كاربران استفاده از سيستم،پرينتر و اسكنرها سطح استان.

جدول شماره 07- تعداد كاربران از اتوماسيون اداري سطح استان.

نمودار شماره 05- تعداد خانه هاي ديجيتال سطح استان(شهرستان پيش فرض ).

نمودار شماره 06- تعداد كاربران استفاده از سيستم،پرينتر و اسكنرها سطح استان.

نمودار شماره 07- تعداد كاربران از اتوماسيون اداري سطح استان.

 

معاونت اداری و مالی:


(مالی)

جدول شماره 08- عملكرد واحد مالي در بخش هاي(رفاهي- ماموريت- اضافه كارها) سطح استان.

جدول شماره 09- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي - ملي سطح استان.

نمودار شماره 08- عملكرد واحد مالي در بخش هاي(رفاهي- ماموريت- اضافه كارها) سطح استان.

نمودار شماره 09- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي - ملي سطح استان.

 

(برنامه و بودجه)

جدول شماره 10- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي،هزينه اي(جاري)،تملك ودارايي سرمايه اي(عمراني) استاني و ميزان جذب اعتبارات فرهنگي از منابع وزارت متبوع در سطح استان.

جدول شماره 11- تعداد مجوزهاي صادر شده فرصت هاي شغلي سطح استان.

نمودار شماره 10- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي،هزينه اي(جاري)،تملك ودارايي سرمايه اي(عمراني) استاني و ميزان جذب اعتبارات فرهنگي از منابع وزارت متبوع(سال پیش‌فرض).

نمودار شماره 11- درصد تخصيص و تغييرات نسبت به سال گذشته در جذب اعتبارات فرهنگي،هزينه‌اي(جاري)،تملك ودارايي سرمايه‌اي(عمراني)استاني و اعتبارات فرهنگي از منابع وزارت متبوع (سال پيش‌فرض)

نمودار شماره 12- تعداد مجوزهاي صادر شده فرصت هاي شغلي سطح استان.

 

معاونت فرهنگی:


(اهدا کتاب)

جدول شماره 12- تعداد كتابهاي اهداء شده در سطح استان(سال پيش فرض).

 

(فعالیت های ادبیات داستانی و شعر)

جدول شماره 13- تعداد جشنواره هاي برگزار شده ادبيات داستاني در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 14- تعداد جلسات برگزار شده شعر سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 15- تعداد جلسات برگزار شده ادبيات داستاني سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 16- تعداد جشنواره هاي شعر برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 17- تعداد عصر داستانهاي برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 18- تعداد عصر شعرهاي برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 13- تعداد جلسات برگزار شده شعر در سطح استان(سال و فصل پيش فرض ).

نمودار شماره 14- تعداد جلسات برگزار شده ادبيات داستاني سطح استان(سال و فصل پيش فرض ).

 

(واحد چاپ)

جدول شماره 19- تعداد چاپخانه ها و ظرفيت آنها در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 20- تعداد چاپ هاي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 15- تعداد چاپخانه های سطح استان.

نمودار شماره 16- ظرفيت چاپخانه های سطح استان.

نمودار شماره 17- تعداد چاپ هاي سطح استان(سال و فصل پيش فرض).

 

(واحد مطبوعات)

جدول شماره 21- تعداد خبرگزاري هاي مستقر در استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 22- تعداد آگهي هاي درج شده در سانه هاي چاپي(نشريات) سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 23- تعداد دكه هاي فروش مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 24- تعداد فعاليت هاي مطبوعاتي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 18- تعداد دكه هاي فروش مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 19- تعداد انواع آگهي هاي درج شده در سانه هاي چاپي(نشريات) سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 20- تعداد عناوين و شمارگان رسانه هاي چاپي(نشريات) به نفكيك دوره انتشار سطح استان(سال پيش فرض).

 

(واحد نشر)

جدول شماره 25- تعداد كتابهاي منتشر شده و شمارگان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 26- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك موضوع سطح استان (سال پيش فرض).

جدول شماره 27- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوع اثر سطح استان (سال پيش فرض).

جدول شماره 28- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوبت چاپ سطح استان (سال پيش فرض).

جدول شماره 29- تعداد ناشران به تفكيك وضعيت فعاليت و جنس (سال پيش فرض).

جدول شماره 30- تعداد جلد كتابهاي خريداري شده از محل اعتبارات فرهنگي(يارانه ها).

جدول شماره 31- تعداد عناوين كتابهاي خريداري شده از محل اعتبارات فرهنگي(يارانه ها).

جدول شماره 32- تعداد كتابهاي ترجمه شده سطح استان.(سال پيش فرض).

جدول شماره 33- تعداد كتابهاي كودك و نوجوان منتشر شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 34- تعداد كتابهاي منتشر شده چاپ مجدد سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 35- تعداد مجوزهاي صادر شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 36- تعداد مولفان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 37- محل استقرار ناشران سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 21- تعداد عناوين كتابهاي منتشر شده سطح استان.

نمودار شماره 22- شمارگان كتابهاي منتشر شده سطح استان.

نمودار شماره 23- تعداد عناوين كتابهاي منتشر شده به تفكيك موضوع سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 24- شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك موضوع سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 25- تعداد عناوين كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوع اثر سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 26- شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوع اثر سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 27- تعداد عناوين كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوبت چاپ سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 28- شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوبت چاپ سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 29- تعداد ناشران به تفكيك وضعيت فعاليت و جنس سطح استان(سال و فصل پيش فرض).

 

معاونت قرآن و عترت:


 

جدول شماره 38- تعداد آموزش گيرندگان آموزشهاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 39- تعداد بازديد از موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 40- تعداد بازديد از موسسات قرآني سطح استان (سال پیش‌فرض).

جدول شماره 41- تعداد برنامه هاي قرآني برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 42- تعداد شاغلان در بخش فعاليت هاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 43- تعداد صدور گواهي نامه آموزشي قرآن آموزان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 44- تعداد عناوين طرح هاي تحقيقاتي حمايت شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 45- تعداد قاريان و حافظان قرآن كريم سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 46- تعداد كلاسهاي آموزش قرآني در مراكز و موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 47- تعداد مجوز صادر شده موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 48- تعداد موسسات قرآن و عترت سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 49- تعداد موسسات قرآني حمايت شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 50- تعداد آموزش گيرندگان آموزشهاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 51- ميزان حمايت از فعاليت هاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 52- عملكرد واحد قرآني در بخش آموزشي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 30- تعداد برنامه هاي قرآني برگزار شده در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 31- تعداد قاريان و حافظان قرآن كريم شهرستانهای استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 32- عملكرد بخش آموزش در واحدهای قرآنی شهرستانهای استان(سال و شهرستان پيش فرض). 

 

 

معاونت هنری:


(آموزشگاه ها،بیمه،صندوق)

جدول شماره 53- تعداد عضويت صندوق اعتباري حمايت از هنرمندان در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 54- تعداد هنرمندان بيمه شده تكميلي در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 55- تعداد آموزشگاه هاي آزاد هنري سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 56- تعداد هنرجويان آموزشگاه هاي آزاد هنري سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 33- تعداد هنرجويان آموزشگاه هاي آزاد هنری(سال و شهرستان پيش فرض).

 

(برنامه های هنری)

جدول شماره 57- تعداد جشنواره هاي هنري در سطح استان(سال و گستره فعالیت پيش فرض).

جدول شماره 58- تعداد نمايشگاه هاي هنري سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 59- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هنري در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 60- تعداد عناوين اجراي موسيقي صحنه اي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 61- تعداد دفعات اجراي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 62- تعداد تماشاگران اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 63- اجراي صحنه‌اي موسيقي سطح استان در سال(شهرستان پيش فرض).

نمودار شماره 34- تعداد نمايشگاه هاي هنري برگزار شده سطح استان (سال پيش فرض).

نمودار شماره 35- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هنري به تفکیک جنسیت در سطح استان(فصل و سال پيش فرض).

نمودار شماره 36- تعداد عناوين اجراي موسيقي صحنه اي شهرستانهای استان(فصل و سال پيش فرض).

نمودار شماره 37- تعداد دفعات اجراي موسيقي شهرستانهای استان(فصل و سال پيش فرض).

نمودار شماره 38- تعداد تماشاگران اجراي صحنه اي موسيقي شهرستانهای استان(فصل و سال پيش فرض).

 

(سینمایی)

جدول شماره 64- تعداد مجوزهاي ماهواره در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 65- تعداد فيلم ها و تماشاگران، فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 66- ميزان فروش بليط فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 67- تعداد فيلم هاي كوتاه توليد شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 68- متوسط روزهاي فعاليت سينما در ماه(سال پيش فرض).

جدول شماره 69- متوسط تعداد دفعات نمايش فيلم در روز(سال پيش فرض).

نمودار شماره 39- مقایسه سالانه تعداد فيلم ها و تماشاگران، فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي استان گلستان(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 40- ميزان فروش بليط فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 41- تعداد فيلم هاي كوتاه توليد شده سطح استان(سال و فصل پيش فرض).

 

(نگارخانه ها)

جدول شماره 70- تعداد نمايشگاه ها و آثار برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 71- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هاي برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 42- تعداد نمايشگاه برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 43- تعداد آثار نمایشگاهی شرکت کننده در نگارخانه هاي سطح استان(فصل پيش فرض).

نمودار شماره 44- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هاي برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

 

(هنرمندان)

جدول شماره 72- تعداد هنرمندان سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 45- تعداد هنرمندان به تفکیک رشته هنری (سال و شهرستان پيش فرض).

 

(هنرهای نمایشی)

جدول شماره 73- تعداد كارگاه هاي آموزشي تئاتر در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 74- تعداد عناوين و دفعات اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 75- تعداد تماشاگران اجراي نمايش سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 76- تعداد و ظرفيت سالن هاي اجراي نمايش وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد استان در سال (سال پیش فرض).

جدول شماره 77- تعداد مجوزهاي صادر شده اجراي تئاتر در سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 46- تعداد عناوين و دفعات اجراي صحنه اي موسيقي شهرستانهای استان(فصل و سال پيش فرض).

نمودار شماره 47- تعداد تماشاگران اجراي نمايش سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 48- تعداد سالن های اجراي نمايش وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد شهرستانهای استان (سال پیش فرض).

نمودار شماره 49- ظرفيت سالن هاي اجراي نمايش وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد شهرستانهای استان (سال پیش فرض).

 

واحد مدیریت:


 

(دفتر روابط عمومی)

جدول شماره 78- تعداد پاسخ هاي ارسالي به مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 79- تعداد نشست هاي مطبوعاتي برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 80- عملكرد روابط عمومي در حوزه اطلاعات و اخبار سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 50- عملكرد روابط عمومي در حوزه اطلاعات و اخبار شهرستانهای استان (شهرستان و سال پيش فرض).

 

(مدیریت)

جدول شماره 81- فعاليت هاي حوزه مديريت سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 51- فعاليت هاي حوزه مديريت سطح استان(سال پيش فرض).

 

واحد آموزش:


 

جدول شماره 82- تعداد افراد آموزش گيرنده در واحدهاي ضمن خدمت (سال پیش فرض).

جدول شماره 83- تعداد آموزشگاههاي آزاد مهارتي داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 84- تعداد بازديدهاي انجام شده از مراكز و هنرستانهاي مهارت آموزي داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 85- تعداد گواهينامه هاي صادر شده مهارت ها ويژه مراكز و هنرستانها(سال پيش فرض).

جدول شماره 86- تعداد مراكز مهارت آموزي كار و دانش داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 87- تعداد هنرجويان آموزشگاههاي آزاد مهارتي داراي مجوز(سال پيش فرض).

جدول شماره 88- تعداد هنرجويان مراكز مهارت آموزي كار و دانش سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 89- تعداد هنرجويان هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز(سال پيش فرض).

جدول شماره 90- تعداد هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز سطح استان.

جدول شماره 91- تعداد هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 92- تعداد آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان(ساعت- نفر-دوره) سطح استان (سال پیش فرض).

جدول شماره 93- ميزان آموزشهاي ضمن خدمت برگزار شده (سال پیش فرض).

جدول شماره 94- تعداد دوره هاي آموزش كوتاه مدت برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 95- مدت زمان برگزاري دوره هاي برگزار شده آموزش كوتاه مدت فرهنگي و هنري(ضمن خدمت) سطح استان.

نمودار شماره 52- تعداد آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان(ساعت- نفر-دوره) سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 53- تعداد دوره هاي آموزش كوتاه مدت برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 54- مدت زمان برگزاري دوره هاي برگزار شده آموزش كوتاه مدت فرهنگي و هنري(ضمن خدمت) استان.

 

سالنامه آماری وگزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد: 07-19- سينماها و تماشاگران فيلمهاي سينمايي.

سالنامه جديد:(1) 08-19- سالن هاي وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و برنامه هاي اجرا شده.

سالنامه جديد:(2) 08-19- سالن هاي وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و برنامه هاي اجرا شده.

سالنامه جديد: 09-19- چاپخانه هاي (خصوصي) تحت نظارت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي.

سالنامه جديد:10-19- عناوين و شمارگان مطبوعات محلي.

گزارش اقتصادي:(1)01-11- تعداد سينماها.

گزارش اقتصادي:(2)01-11- تعداد تماشاگران فيلمهاي اكران شده.

گزارش اقتصادي:(1)02-11- تعداد سينماها به تفكيك شهرستان.

گزارش اقتصادي:(2) 02-11- تعداد فيلمهاي اكران شده به تفكيك شهرستان.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 64
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:919
بازدید سال:341037
بازدید کل:25732451
معرفی سیمابر