عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

46. شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

شرکت شهرک‌های صنعتی استان گلستان    

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای شهمردای

نام رابط آماری:

عباس زارع زیرک

وب سایت:

golestan.isipo.ir

شماره تماس دفتر:

017-32328080
آدرس: میدان ملاقاتی-خیابان ملاقاتی 6 (بهزیستی 1)

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

مساحت زمين‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي   سالانه ناحیه های صنعتی آماری

02

 ميزان آب قابل برداشت (‌براي فازهاي عملياتي) ‌طبق شرايط موجود در شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه ناحیه های صنعتی  آماری 

03

 ميزان آب (براي فازهاي عملياتي - طبق پروانه) در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سالانه ناحیه های صنعتی  آماری 

04

ميزان برق (براي فازهاي عملياتي) در شهرك‌ها و نواحي صنعتي   سالانه ناحیه های صنعتی  آماری 

05

تعداد واحدهاي متصل به تصفيه‌خانه در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سالانه  ناحیه های صنعتی آماری 

06

تعداد درخت كاشته شده در فضاي سبز شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه ناحیه های صنعتی  آماری 

07

 تعداد درختچه دايمي در فضاي سبز شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه  ناحیه های صنعتی آماری 

08

 مشخصات شهرك هاي صنعتي  سالانه  ناحیه های صنعتی آماری 

09

 ميزان گلكاري و چمن‌كاري در فضاي سبز شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه  ناحیه های صنعتی آماری 
10  مساحت فضاي سبز شهرك‌ها و نواحي صنعتي سالانه  ناحیه های صنعتی آماری 
11 طول اجراي آبياري قطره‌اي در فضاي سبز شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه ناحیه های صنعتی  آماری 
12  مساحت بوستان صنعتي در فضاي سبز شهرك‌ها و نواحي صنعتي سالانه  ناحیه های صنعتی  آماری  
13  تعداد قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال  سالانه  ناحیه های صنعتی   آماری 
14 مساحت واگذاري در قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال  سالانه  ناحیه های صنعتی   آماری 
15  تعداد قراردادهاي استردادي (فسخ، انصراف) (شهركهاي صنعتي-تعداد قرارداد) سالانه  ناحیه های صنعتی   آماری 
16 تعداد قراردادهاي استردادي (فسخ، انصراف) (شهركهاي صنعتي-مساحت)  سالانه  ناحیه های صنعتی  آماری  
17 تعداد قراردادهاي استردادي (فسخ، انصراف) (نواحي صنعتي-تعداد قرارداد)  سالانه ناحیه های صنعتی    آماری 
18  تعداد قراردادهاي استردادي (فسخ، انصراف) (نواحي صنعتي-مساحت) سالانه  ناحیه های صنعتی   آماری 
19  تعداد طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز برحسب وضعيت پيشرفت در شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه ناحیه های صنعتی آماری
20 تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه ناحیه های صنعتی آماری
21 تعداد اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي   سالانه  ناحیه های صنعتی آماری
22  تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده برحسب نوع صنعت در شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه ناحیه های صنعتی  آماری
23  تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سالانه ناحیه های صنعتی  آماری
24 تعداد اشتغال پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي  سالانه ناحیه های صنعتی   آماری
25 نسبت واحدهاي تحت پوشش تصفيه خانه به واحدهاي به بهره برداري رسيده(درصد)  سالانه  ناحیه های صنعتی    آماری
26  تعداد قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي (12ماهه)  سالانه ناحیه های صنعتی     آماری
27  مساحت واگذاري در قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي (12ماهه) سالانه  ناحیه های صنعتی   آماری
28  تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سالانه  ناحیه های صنعتی    آماری
29 تعداد اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي   سالانه ناحیه های صنعتی    آماری
30 تعداد شهركهاي صنعتي مجهز به تصفيه خانه هاي فاضلاب سالانه شهرستان آماری
31 تعداد شهركهاي صنعتي نيازمند تكميل (آب، برق، گاز، تلفن و احداث راه ورودي) شهرستان سالانه شهرستان آماری
32 تعداد كل نواحي صنعتي سالانه شهرستان آماری
33 تعداد نواحي صنعتي نيازمند تكميل (آب، برق، گاز، تلفن و احداث راه ورودي) سالانه شهرستان آماری
34 كل شهركهاي صنعتي موجود سالانه شهرستان آماری
01 مشخصات شهرك ها سالانه ناحیه های صنعتی اطلاعاتی

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد شهرکهای صنعتی)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01 - مساحت زمين‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي برحسب شهرستان و شهرك / ناحيه تا پايان سال ..
جدول 02 - امكانات زيربنايي شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال ..

جدول 03- وضعيت قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال ..

جدول 04- وضعيت طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال..

جدول 05 - وضعيت واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال ..

جدول 06- وضعيت اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال ..

جدول 07 - تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه برحسب نوع صنعت تا پايان سال..

جدول 08 - تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال..

جدول 09 - نسبت واحدهاي تحت پوشش تصفيه خانه به واحدهاي به بهره برداري رسيده(درصد).

جدول 10- تعداد قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي (12ماهه) - شهرك‌ها .

جدول 11- مساحت واگذاري در قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي (12ماهه).

جدول 12- تعداد شهركهاي صنعتي مجهز به تصفيه خانه هاي فاضلاب.

جدول 13- تعداد شهركهاي صنعتي نيازمند تكميل (آب، برق، گاز، تلفن و احداث راه ورودي) شهرستان .

جدول 14- تعداد كل نواحي صنعتي .

جدول 15- تعداد نواحي صنعتي نيازمند تكميل (آب، برق، گاز، تلفن و احداث راه ورودي) .

جدول 16- كل شهركهاي صنعتي موجود .

 

نمودار 01 - مقايسه تعداد قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض)..

نمودار 02- مقايسه تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض)..

نمودار 03- مقايسه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض)

نمودار 04- مقايسه شاخص هاي تعداد قراردادهاي منعقد، تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده و تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده به تفكيك شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (نام شهرك/ناحيه پيش فرض)

 نمودار 05- مقايسه تعداد طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز شهرك‌ها و نواحي صنعتي برحسب نوع ساخت و ساز تا پايان سال (سال و نوع ساخت و ساز پيش فرض)..

نمودار 06- مقايسه وضعيت ساخت و ساز طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (نام شهرك / ناحيه صنعتي پيش فرض)..

نمودار 07- مقايسه تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده برحسب نوع صنعت در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال و نوع صنعت پيش فرض)..

نمودار 08- مقايسه نوع صنعت تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال و نام شهرك / ناحيه صنعتي پيش فرض)..

نمودار 09- مقايسه اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال (سال پيش فرض)..

نمودار 10- مقايسه شاخص سرانه اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال (سال پيش فرض)..

نمودار 11 - وضعيت امكانات زيربنايي شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 12- امكانات زيربنايي شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال .

نمودار 13- مساحت زمين‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي برحسب شهرستان و شهرك / ناحيه تا پايان سال .

 

 سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

گزارش اقتصادي: جدول 15-25 (1) - مساحت  زمين‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي برحسب شهرستان و شهرك / ناحيه تا پايان سال .

گزارش اقتصادي: جدول 15-25 (2)- وضعيت  قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال .

گزارش اقتصادي:  جدول 15-25(3)- امكانات زيربنايي شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال.

جدول 04- وضعيت طرح‌هاي صنعتي در حال ساخت و ساز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال.

جدول 05 - وضعيت واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال.

جدول 06- وضعيت اشتغال واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال.

جدول 07 - تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه برحسب نوع صنعت تا پايان سال.

جدول 08 - تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي به تفكيك شهرك / ناحيه تا پايان سال.

 

نمودار 01 - مقايسه تعداد قراردادهاي منعقده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 02- مقايسه تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 03- مقايسه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان سال..

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 372
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:42928
بازدید سال:503408
بازدید کل:25353912
معرفی سیمابر