عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

50. اداره کل فرودگاه‌های استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل فرودگاه‌های استان گلستان              

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای متانت

نام رابط آماری:

خانم رفیقی

وب سایت:

https://gorgan.airport.ir

شماره تماس دفتر:

017-32244505
آدرس: گرگان-کیلومتر 5 جاده آق قلا

 

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

تعداد پرواز خروجي ماهانه شهرستان آماری

02

 تعداد پرواز ورودي ماهانه شهرستان  آماری

03

تعداد نشست و برخاست مسافري ماهانه شهرستان آماری

04

 تعداد مسافرين خروجي ماهانه شهرستان  آماری

05

 تعداد مسافرين ورودي  ماهانه  شهرستان آماری

06

تعداد اعزام و پذيرش مسافر ماهانه شهرستان  آماری

07

 ميزان بار خروجي مسافرين  ماهانه شهرستان  آماری

08

 ميزان بار ورودي مسافرين ماهانه  شهرستان  آماری

09

 ميزان پست هوايي خروجي پروازهاي مسافري  ماهانه  شهرستان  آماری
10 ميزان پست هوايي ورودي پروازهاي مسافري   ماهانه  شهرستان  آماری
11 ارسال و پذيرش بار و پست پروازهاي مسافري ماهانه شهرستان  آماری
12  ميزان تأخيرات خروجي بر حسب دقيقه ماهانه شهرستان آماری
13 ميزان تعجيل خروجي بر حسب دقيقه  ماهانه  شهرستان آماری
14 تعداد پروازهاي خروجي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر   ماهانه  شهرستان  آماری
15  ميزان تأخير پروازهاي خروجي 30 دقيقه و بيشتر برحسب دقيقه ماهانه شهرستان آماری
16 تعداد پرواز خروجي باطل شده   ماهانه شهرستان آماری
17 تعداد پرواز خروجي غير مسافربري  ماهانه شهرستان آماری
18 تعداد پرواز ورودي غير مسافربري  ماهانه شهرستان آماری
19  تعداد نشست و برخاست غير مسافربري  ماهانه  شهرستان آماری
20  تعداد پرواز خروجي برحسب شركت مسافربري ماهانه شهرستان آماری
21 تعداد مسافرين خروجي برحسب شركت مسافربري  ماهانه شهرستان  آماری
22  تعداد پرواز خروجي باطل شده برحسب شركت مسافربري  ماهانه شهرستان آماری
23 تعداد پروازهاي خروجي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر برحسب شركت مسافربري  ماهانه  شهرستان آماری
24 ميزان تأخير پروازهاي خروجي 30 دقيقه و بيشتر برحسب دقيقه برحسب شركت مسافربري ماهانه شهرستان  آماری
25  تعداد نشست و برخاست در فرودگاه هاي كشور ماهانه استان آماری
26   تعداد اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه هاي كشور  ماهانه  استان آماری
27  تعداد ارسال و پذيرش بار در فرودگاه هاي كشور  ماهانه  استان  آماری
28  تعداد پرواز حج تمتع  سالانه استان  آماری
29  تعداد مسافر ورودي حج تمتع  سالانه استان آماری
30 تعداد مسافر خروجي حج تمتع سالانه استان آماری
31 وزن بار ورودي حمل شده حج تمتع (كيلوگرم) سالانه استان آماری
32 وزن بار خروجي حمل شده حج تمتع (كيلوگرم) سالانه استان آماری
33 تعداد پرواز در پرواز هاي بين المللي سالانه استان آماری
34 تعداد مسافر ورودي در پرواز هاي بين المللي سالانه استان آماری
35 تعداد مسافر خروجي در پرواز هاي بين المللي سالانه استان آماری
36 وزن بار ورودي حمل شده در پرواز هاي بين المللي(كيلوگرم) سالانه استان آماری
37 وزن بار خروجي حمل شده در پرواز هاي بين المللي (كيلوگرم) سالانه استان آماری
38 دفتر فروش بليط هواپيما سالانه استان آماری
01 مشخصات فرودگاه‌هاي استان سالانه شهرستان اطلاعاتی

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد فرودگاه ها)

 جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال و نوع پرواز داخلي / بين المللي پيش فرض).

جدول 02 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) بر حسب نوع پرواز در سال (سال و نوع پرواز برنامه‌اي / غير برنامه‌اي پيش فرض).

جدول 03- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري ( عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال پيش فرض).

جدول 04- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري ( عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال پيش فرض.

جدول 05 - آمار ماهانه شركت هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي أخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (سال پيش فرض).

جدول 06-عملكرد فرودگاه ها در پروازهاي مسافري برحسب ماه.

جدول 07-عملكرد فرودگاه ها در پروازهاي مسافري نسبت به دوره انتخابي قبل.

 

نمودار 01 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) (سال، وضعيت برنامه اي پرواز و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 02- روند سالانه آمارهاي پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) (ماه، وضعيت برنامه اي پرواز و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 03- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال، نوع كاربري و شاخص پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه سالانه آمار پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (نوع كاربري، ماه و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه آمار كاربري پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال، ماه و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 06- آمار ماهانه شركت‌هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (سال و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 07- مقايسه سالانه آمارهاي شركت‌هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (ماه و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 08 - مقايسه عملكرد ماهيانه كل پروازهاي مسافري در فرودگاه ها (شركتي/ اختصاصي و خدمات ناوبري/ اختصاصي) نسبت به دوره مشابه سال قبل.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 11 : جدول 17- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي برحسب ماه.

سالنامه جديد 11 : جدول 17- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 18- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي (به استثناي حجاج) برحسب ماه.

سالنامه جديد 11 : جدول 18- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي (به استثناي حجاج) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 19- مسافر (به استثناي حجاج) و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي بر حسب شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 20- تعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط شركت‌هاي هواپيمايي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-20- شاخص هاي فرودگاهي استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-15- تعداد دفتر فروش بليط هواپيما در سطح استان تا پايان سال.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 310
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:1165
بازدید سال:341283
بازدید کل:25732697
معرفی سیمابر