عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

56. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

سازمان ثبت اسناد و املاک استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

رئیس

نام بالاترین مقام اجرایی: 

حمید کشاورز

نام رابط آماری:

 

وب سایت:

 

شماره تماس دفتر:

017-32341910
آدرس:  

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

تعداد معاملات ثبت شده در دفاتر- ثبت اسناد ماهانه شهرستان آماری

02

تعداد ازدواج ماهانه شهرستان آماری

03

تعداد طلاق ماهانه شهرستان آماری

04

تعداد اسناد مالكيت صادره اعم از كاداستري و دفترچه اي ماهانه شهرستان آماری

05

تعداد اسناد مالكيت صادره بر اساس قوانين موضوعه ماهانه شهرستان آماری

06

تعداد عمليات ثبتي ماهانه شهرستان آماری

07

تعداد دفاتر فعال (رسمي/ ازدواج/ طلاق) ماهانه شهرستان آماری

08

تعداد شركت هاي ثبت شده (تجاري/تعاوني) ماهانه شهرستان آماری

09

تعداد شركت هاي منحله (تجاري/تعاوني) ماهانه شهرستان آماری
10 تعداد شركت هاي ثبت شده (سنتي/مكانيزه) ماهانه شهرستان آماری
11 تعداد تغييرات ثبت شده شركتها اعم از سرمايه و غيره ماهانه شهرستان آماری
12 تعداد موسسات غير تجاري ثبت شده ماهانه شهرستان آماری
13 تعداد موسسات غير تجاري منحله ماهانه شهرستان آماری
14 تعداد اظهارنامه كارت بازرگاني ماهانه شهرستان آماری
15 تعداد پلمپ دفاتر ماهانه شهرستان آماری
16 انواع درامدهاي املاك / اجرا و ... ماهانه شهرستان آماری
17 تعداد پرونده هاي موجود در بايگاني ماهانه شهرستان آماری
18 ميزان سرمايه شركت‌هاي منحل شده سالانه شهرستان آماری
19 تعداد آمار آراء صادره ماهانه شهرستان آماری
20 تعداد شكايات واصله از واحدها ماهانه شهرستان آماری
21 تعداد دفاتر اسناد بازرسي شده بر حسب نوع دفتر ثبت اسناد ماهانه شهرستان آماری
22 تعداد اسناد يا وقايع رسيدگي شده ماهانه شهرستان آماری
23 تعداد املاك بازداشت شده ماهانه شهرستان آماری
24 تعداد املاك رفع بازداشت شده ماهانه شهرستان آماری
25 پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك ثبت شده ماهانه شهرستان آماری
26 پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك جاري ماهانه شهرستان آماری
27 تعداد اسناد مالكيت صادره (اجراي مواد 1و2و4 قانون خدمات كشوري) ماهانه شهرستان آماری
28 تعداد گواهي هاي صادره بند (د) ماده 26 (قانون اموال دولتي) ماهانه شهرستان آماری
29 تعداد آراء كميسيون مستندسازي (ماده 69 قانون تنظيم و آئين نامه مستندسازي) ماهانه شهرستان آماری
30 تعداد مصوبات هيات وزيران مرتبط به املاك (اصل 138 قانون اساسي) ماهانه شهرستان آماری
31 تعداد اسناد مالكيت اصلاح شده صادره  ماهانه  شهرستان آماری
32 تعداد اسناد مالكيت باطل شده  ماهانه  شهرستان آماری
33 پرونده هاي تشكيلي اجرا (ورودي) ماهانه  شهرستان  آماری
34 پرونده هاي تشكيلي اجرا (سنتي/مكانيزه)  ماهانه شهرستان آماری
35 ميزان سرمايه شركت‌هاي ثبت شده سالانه شهرستان آماری
36 ميزان وصول مطالبات بانكها ماهانه شهرستان آماری
37 تعداد خلاصه معاملات وارده ماهانه شهرستان آماری
38 تعداد خلاصه معاملات ثبت شده در دفتر املاك ماهانه شهرستان آماری
39 تعداد خلاصه معاملات وارد شده در بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر ماهانه شهرستان آماری

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد ثبت اسناد و املاک)

 جداول و نمودارهای آماری:


 

 گزارش آماری

جدول 01- تعداد عمليات ثبتي انجام شده در ماه و سال (سال پيش فرض).

جدول 02- روند تعداد عمليات ثبتي انجام شده در ماه و سال.

جدول 03- تعداد انواع اسناد مالكيت صادره در شهرستان‌هاي استان براساس قوانين موضوعه در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04- تعداد انواع اسناد مالكيت صادره براساس قوانين موضوعه در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 05- روند تعداد انواع اسناد مالكيت صادره در شهرستان‌هاي استان براساس قوانين موضوعه در سال (ماه پيش فرض).

جدول 06- تعداد اسناد مالكيت صادره در شهرستان‌هاي استان اعم از كاداستري و دفترچه‌اي در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 07- تعداد اسناد مالكيت صادره اعم از كاداستري و دفترچه‌اي در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 08- روند تعداد اسناد مالكيت صادره در شهرستان‌هاي اعم از كاداستري و دفترچه‌اي در ماه و سال (ماه پيش فرض).

جدول 09- تعداد خلاصه معاملات انجام شده در شهرستان‌هاي استان در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 10- تعداد خلاصه معاملات انجام شده در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 11- روند تعداد خلاصه معاملات انجام شده در شهرستان‌هاي استان در ماه و سال (ماه پيش فرض).

جدول 12- تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 13- روند تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 14- تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) و (سنتي و مكانيزه) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 15- روند تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) و (سنتي و مكانيزه) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 16- تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) و (مراجع قضايي و ساير) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 17- روند تعداد پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك (ثبت شده و جاري) و (مراجع قضايي و ساير) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 18- تعداد املاك بازداشت و رفع بازداشت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب (سنتي / مكانيزه) در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض)‌.

جدول 19- تعداد املاك بازداشت و رفع بازداشت شده برحسب (سنتي / مكانيزه) در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض)‌.

جدول 20- روند تعداد املاك بازداشت و رفع بازداشت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب (سنتي / مكانيزه) در ماه و سال (ماه پيش فرض)‌.

جدول 21- مشخصات دفترخانه هاي ثبت اسناد.

جدول 22- ميزان وصول مطالبات بانك‌ها در فعاليت‌هاي اجرا در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول 23- ميزان وصول مطالبات بانك‌ها در فعاليت‌هاي اجرا در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 24- تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه.

جدول 25- تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 26- تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 27- روند تعداد ازدواج (دائم / منقطع) ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 28- تعداد انواع طلاق ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 29- تعداد انواع طلاق ثبت شده در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 30- روند تعداد انواع طلاق ثبت شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 31- تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 32- تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 33- روند تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 34- تعداد اسناد مالكيت دولتي صادره در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 35- تعداد اسناد مالكيت دولتي صادره در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 36- روند تعداد اسناد مالكيت دولتي صادره در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 37- تعداد آراء صادره در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 38- تعداد آراء صادره تا پايان ماه سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 39- روند تعداد آراء صادره در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (ماه پيش فرض).

جدول 40- تعداد پرونده‌هاي موجود در بايگاني در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 41- تعداد پرونده‌هاي موجود در بايگاني تا پايان ماه سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 42- روند تعداد پرونده‌هاي موجود در بايگاني در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (ماه پيش فرض).

جدول 43- تعداد دفاتر فعال در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 44- تعداد دفاتر فعال تا پايان ماه سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 45- روند تعداد دفاتر فعال در شهرستان‌هاي استان تا پايان ماه سال (ماه پيش فرض).

جدول 46- تعداد شركت‌هاي ثبت و منحل شده (تجاري / تعاوني) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 47- تعداد شركت‌هاي ثبت و منحل شده (تجاري / تعاوني) در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول 48- تعداد شركت‌هاي ثبت شده جديد و تغييرات ثبت شده (اعم از سرمايه و غيره) (سنتي / مكانيزه) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 49- شركت‌هاي ثبت شده جديد و تغييرات ثبت شده (اعم از سرمايه و غيره) (سنتي / مكانيزه) در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول 50- تعداد مؤسسات غيرتجاري ثبت و منحل شده و تعداد كارت بازرگاني اظهارشده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 51- تعداد مؤسسات غيرتجاري ثبت و منحل شده و تعداد كارت بازرگاني اظهارشده در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول 52- تعداد دفاتر پلمپ شده در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 53- تعداد دفاتر پلمپ شده در سال و ماه (شهرستان پيش فرض).

جدول 54- آمار عملكرد فعاليت‌هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات (تعداد بازرسي، تعداد وقايع رسيدگي شده و تعداد شكايات واصله) از دفاتر (ازدواج، طلاق، رسمي و ثبتي) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 55- آمار عملكرد فعاليت‌هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات (تعداد بازرسي، تعداد وقايع رسيدگي شده و تعداد شكايات واصله) از دفاتر (ازدواج، طلاق، رسمي و ثبتي) در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 56- روند آمار عملكرد فعاليت‌هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات (تعداد بازرسي، تعداد وقايع رسيدگي شده و تعداد شكايات واصله) از دفاتر (ازدواج، طلاق، رسمي و ثبتي) در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 57- عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 58- عملكرد انواع درآمد در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 58- عملكرد انواع درآمد در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 59- روند عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول 60- آمار عملكرد فعاليت‌هاي اجرا (پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (ورودي) و پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (سنتي/مكانيزه)) درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 61- آمار عملكرد فعاليت‌هاي اجرا (پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (ورودي) و پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (سنتي/مكانيزه)) درآمد در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 62- روند آمار عملكرد فعاليت‌هاي اجرا (پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (ورودي) و پرونده‌هاي تشكيلي اجرا (سنتي/مكانيزه)) درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

 

نمودار 1- روند سالانه عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (شهرستان و ماه نوع درآمد پيش فرض).

نمودار 2 - روند ميزان وصول مطالبات بانك‌ها در فعاليت‌هاي اجرا در شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان و ماه پيش فرض).

نمودار 3- مقايسه ميزان وصول مطالبات بانك‌ها در فعاليت‌هاي اجرا در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه و نوع بانك پيش فرض).

نمودار 4- مقايسه ماهانه عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و شهرستان و نوع درآمد پيش فرض).

نمودار 5- مقايسه عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه و نوع درآمد پيش فرض).

نمودار 6- مقايسه عملكرد انواع درآمد شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه و شهرستان پيش فرض).

 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه 13 : جدول 03- تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد و املاك در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 13 : جدول 04 (1) - تعداد شركت‌هاي داخلي ثبت و منحل شده در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 13 : جدول 04 (2) - ميزان سرمايه شركت‌هاي داخلي ثبت و منحل شده در سال (سال پيش فرض)..

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-16- تعداد اموال منقول و غير منقول و شركت هاي تعاوني استان گلستان در سال.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 371
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:42927
بازدید سال:503407
بازدید کل:25353911
معرفی سیمابر