عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

6. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :      

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

عنوان بالاترین مقام اجرایی:

مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

آقای افتخاری

نام رابط آماری:

محمدحسن ملک مجنی

وب سایت:

golestan.niopdc.ir

شماره تماس دفتر:

017-32431510
آدرس:                   
 گرگان-خیابان جمهوری-روبروی خیابان طهماسبی

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

ميزان توزيع فرآورده‌هاي نفتي

فصلی

شهرستانی

آماری

02

ميزان توزيع فرآورده‌هاي نفتي برحسب بخش مورد استفاده

فصلی

ناحیه

آماری

03

ميزان توزيع (ماهانه) انواع فرآورده‌هاي نفتي بر اساس نرخ توزيع

ماهانه

استان

آماری

04

نرخ داخلي فرآورده هاي نفتي

ماهانه

استان

آماری

05

نرخ F.O.B (واقعي) فرآورده هاي نفتي

ماهانه

استان

آماری

06

براورد جمعيت استان ها براي محاسبات سرانه مصرف (اطلاعات مركز آمار)

سال

استانی

آماری

07

طول خطوط لوله نفت بر حسب نام محور ماهانه استان آماری

08

تعداد شعب فروش نفت سالانه

شهرستانی

آماری

9

ميزان مصرف فرآورده‌هاي نفتي برحسب بخش مورد استفاده شهرستان هاي كشور

 سالانه  شهرستانی  آماری

10

ارزش دلاري فرآورده هاي نفتي مورد استفاده شهرستانهاي كشور

 سالانه  شهرستانی آماری

11

ارزش ريالي فرآورده هاي نفتي مورد استفاده شهرستانهاي كشور  ساللانه  شهرستانی  آماری

12

ميزان فروش CNG در جايگاه هاي استان

 ماهانه

 شهرستانی

 آماری

13

تعداد كاميون حمل فرآورده‌هاي نفتي

سالانه  شهرستانی  آماری

14

 تعداد جايگاه فروش مواد سوختي

سالانه

شهرستانی

آماری

15

ميزان توزيع گاز مايع

فصل

شهرستانی

آماری

16

ميزان مصرف سوخت هاي هواپيما

فصل

شهرستانی

آماری

17

ظرفيت مخازن مواد سوختي (هزار ليتر)

سالانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد مخازن مواد سوختي

سالانه

شهرستانی

آماری

19

تعداد مخازن انبار نفت

سالانه

شهرستانی

آماری

20

ظرفيت مخازن انبار نفت

سالانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد پمپ جايگاه هاي فروش مواد سوختي

سالانه

شهرستانی

آماری

22

بهاي دريافتي بر اساس نرخ واقع

سالانه

شهرستانی

آماری(اتوماتیک)

23

بها براساس F.O.B

سالانه

شهرستانی

آماری(اتوماتیک)

24

تفاوت(يارانه ها)

سالانه

شهرستانی

آماری(اتوماتیک)

25

تعداد جايگاه هاي CNG

سالانه

شهرستانی

آماری(اتوماتیک)

26

تعداد جايگاه هاي نفت

سالانه

شهرستانی

آماری(اتوماتیک)

27

تعداد شعب فروش نفت

سالانه

شهرستانی

آماری(اتوماتیک)

28

تعداد نازل CNG

سالانه

شهرستانی

آماری(اتوماتیک)

29 تعداد نازل بنزين سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
30 تعداد نازل نفت گاز سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
01 مشخصات انبارهاي نفت سالانه شهرستانی اطلاعاتی
02 مشخصات جايگاه‌هاي عرضه سوخت سالانه شهرستانی اطلاعاتی
03 مشخصات شعب فروش نفت سالانه شهرستانی اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد شرکت ملی نفت(1))

(مشاهده داشبورد شرکت ملی نفت(2))

 

توزیع انواع فرآورده‌های نفتی:


 

جدول 01- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي استان گلستان برحسب ناحيه و شهرستان محل توزيع و به تفكيك نوع فرآورده در سال و فصل (ليتر)

جدول 02- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي استان در سال هاي مختلف (ناحيه و فصل پيش فرض) (ليتر)

جدول 03- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي نواحي و شهرستانهاي استان در سال و فصل (نوع فرآورده پيش فرض) (ليتر)

نمودار 01- مقايسه توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي استان در سال و فصل (سال، فصل، ناحيه و شهرستان‌ پيش فرض)

نمودار 02- درصد توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي و شهرستان‌هاي استان در سال و فصل (سال، فصل، ناحيه و شهرستان‌ پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه سالانه توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي و شهرستان‌هاي استان در فصل (نوع فرآورده، فصل، ناحيه و شهرستان‌ پيش فرض)

نمودار 04- مقايسه فصلي توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي و شهرستان‌هاي استان در سال و فصل (نوع فرآورده، سال، ناحيه و شهرستان‌ پيش فرض)

نمودار 05- مقايسه شهرستاني توزيع انواع فراورده‌هاي نفتي در سال و فصل (نوع فرآورده سال، فصل، ناحيه پيش فرض)

نمودار 06- مقايسه ناحيه اي توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در سال و فصل (نوع فرآورده، سال و فصل‌ پيش فرض)

نمودار 07- درصد توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در نواحي استان در سال و فصل (نوع فرآورده، سال و فصل‌ پيش فرض)

 

توزیع فرآورده‌های نفتی برحسب بخش مورد استفاده:


 

جدول 04- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي برحسب بخش مورد استفاده در نواحي استان در سال و فصل (سال و فصل پيش فرض) (ليتر)

جدول 05- ميزان توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي برحسب بخش مورد استفاده در نواحي استان در سال و فصل (سال و فصل و ناحيه پيش فرض) (ليتر) 

نمودار 08- توزيع انواع فرآورده نفتي به تفكيك بخش‌هاي مختلف مصرف در در نواحي استان در سال و فصل (نوع فرآورده، سال، فصل‌ و ناحيه پيش فرض)

نمودار 09- مقايسه سالانه توزيع انواع فرآورده نفتي بخش‌هاي مختلف مصرف در نواحي استان در فصل (فصل، ناحيه و بخش مورد استفاده پيش فرض)

 

توزیع فرآورده‌های نفتی و یارانه پرداختی:


 

جدول 06- ميزان توزيع ماهانه انواع فرآورده هاي نفتي و يارانه پرداختي آنها در سال و ماه (سال پيش فرض)

جدول 07- مقايسه ريالي حجم فرآورده هاي نفتي توزيع شده در استان گلستان به تفكيك نوع فرآورده در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض) 

نمودار 10- مقايسه يارانه فرآورده هاي نفتي توزيع شده در استان گلستان به تفكيك فرآورده در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)

نمودار 11- مقايسه ماهانه يارانه انواع فرآورده هاي نفتي توزيع شده در استان گلستان در سال (سال و نوع فرآورده پيش فرض)

 

فروش گاز طبیعی (CNG):


 

جدول 08- روند سالانه ميزان فروش سي ان جي در شهرستان هاي استان (ماه پيش فرض) (مترمكعب)

جدول 09- مقايسه ماهانه ميزان فروش سي ان جي در شهرستان هاي استان در سال (سال پيش فرض) (مترمكعب) 

نمودار 12- روند سالانه ميزان فروش سي ان جي در شهرستان‌هاي استان در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض)

نمودار 13- مقايسه شهرستاني ميزان فروش سي ان جي در استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)-

نمودار 14- مقايسه ماهانه ميزان فروش سي ان جي در شهرستان هاي استان در سال (سال و شهرستان پيش فرض)

 

جايگاه‌ها و نازل‌ها:


 

جدول 10 - تعداد جايگاه هاي عرضه مواد سوختني به تفكيك ناحيه برحسب موقعيت و نوع جايگاه و درجه (داراي جزئيات اطلاعاتي)

جدول 11- تعداد نازل‌هاي موجود در جايگاه‌هاي عرضه مواد سوختني برحسب نوع نازل (داراي جزئيات اطلاعاتي)

نمودار 15- تعداد جايگاه‌هاي شركت نفت برحسب نوع جايگاه و موقعيت (داراي جزئيات اطلاعاتي)

نمودار 16- مقايسه شهرستاني تعداد جايگاه‌هاي عرضه سوخت (داراي جزئيات اطلاعاتي)

نمودار 17- مقايسه تعداد انواع نازل (بنزين، نفت گاز و گاز طبيعي) در جايگاه‌هاي عرضه سوخت (داراي جزئيات اطلاعاتي)

نمودار 18- مقايسه شهرستاني تعداد انواع نازل (بنزين، نفت گاز و گاز طبيعي) در جايگاه‌هاي عرضه سوخت (داراي جزئيات اطلاعاتي)

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 07 : جدول 01- میزان مصرف انواع فرآورده‌هاي نفتي.

سالنامه جديد 07 : جدول 02- تعداد مخازن و جايگاه هاي فروش مواد سوختي.

سالنامه جديد 07 : جدول 02- تعداد مخازن و جايگاه هاي فروش مواد سوختي در سال (سال پيش فرض - براي 4 گروه)...

سالنامه جديد 07 : نمودار 01- مقايسه شهرستاني توزيع انواع فرآورده‌هاي نفتي در سال و فصل (نوع فرآورده سال، فصل، ناحيه پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-18- ميزان توزيع فرآورده‌هاي نفتي برحسب نوع فرآورده در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 11-18(1)- تعداد و ظرفيت مخازن انبارهاي نفت.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 11-18(2)- طول خطوط لوله نفت برحسب محور.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 11-18(3)- تعداد كاميون‌هاي حمل فرآورده‌هاي نفتي.

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 506
بازدید دیروز: 3047
بازدید ماه:43062
بازدید سال:503542
بازدید کل:25354046
معرفی سیمابر