عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

1. شرکت آب منطقه ای استان گلستان

نویسنده: mahboobeh ارسال شده : 11 آبان 1394

 

نام دستگاه اجرایی :

شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

 آقای حسینی 

نام رابط آماری:

آقای یعقوب نیک قجق

وب سایت:

 www.gsrw.ir

شماره تماس دفتر:

017-32627849
آدرس: گرگان-ابتدای جاده آق قلا-شرکت آب منطقه ای گلستان
ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی

نوع قلم

(آماری/اطلاعات)

1  ميزان بارندگي به تفكيك حوضه‌هاي آبريز در سال آبي  سال آبی حوضه آبريز  آماری
2  ميزان بارندگي به تفكيك حوضه‌هاي آبريز در دراز مدت سال آبی حوضه آبريز  آماری
3  ميزان پتانسيل منابع آب سطحي و زيرزميني به تفكيك حوضه‌هاي آبريز  سال آبی حوضه آبريز  آماری
4  ميزان مصارف آب سطحي و زيرزميني برحسب بخش مصرفي سال آبی استان آماری
5  ميزان مصارف آب سطحي و زيرزميني به تفكيك حوضه‌هاي آبريز  سال آبی حوضه آبريز  آماری
6  تعداد منابع آب هاي زير زميني سال آبی استان آماری
7  ميزان برداشت (تخليه سالانه) از منابع آب‌ها‌ي زيرزميني سال آبی استان آماری
8  نسبت آب قابل تنظيم به آب تجديد شونده  سال آبی استان آماری
9  حجم آب‌هاي سطحي توليدي در يك سال آبي سال آبی استان آماری
10  حجم آب مهار شده از طريق تآسيسات آبي موجود استان در سال آبي  سال آبی استان آماری
11  سطح زير كشت طرح‌هاي كوچك تامين آب در حال مطالعه بر حسب شهرستان سال آبی شهرستان آماری
12  سطح زير كشت طرح‌هاي كوچك تامين آب در حال بهره برداري بر حسب شهرستان  سال آبی شهرستان آماری
13  طول كل مهندسي رودخانه اجراشده به تفكيك حوزه‌هاي آبريز سال آبی حوضه آبريز  آماری
14  طول كل رودخانه‌ها در حوزه آبريز  سال آبی حوضه آبريز  آماری
15  ميزان آب توليدي در سال در حوزه آبريز  سال آبی حوضه آبريز  آماری
16  مساحت حوزه‌هاي آبريز  سال آبی حوضه آبريز  آماری
17  محيط حوزه‌هاي آبريز  سال آبی حوضه آبريز  آماری
18  ميزان تبخير آب در حوزه‌هاي آب  سال آبی حوضه آبريز  آماری
19  ارتفاع حوزه‌هاي آبريز  سال آبی حوضه آبريز  آماری
20  نسبت آبهاي ذخيره شده به آب‌هاي سطحي  سال آبی استان آماری
21  شاخص بهره برداري از آب‌هاي زير زميني به كل آب‌هاي زير زميني  سال آبی استان آماری
22  شاخص بهره برداري از آبهاي سطحي به كل آب‌هاي سطحي  سال آبی استان آماری
23  نسبت بهره برداري از منابع آب سطحي به كل حجم آب‌هاي قابل تجديد شونده  سال آبی استان آماری
24  نسبت بهره برداري از منابع آب زير زميني به كل حجم آب‌هاي قابل تجديد شونده  سال آبی استان آماری
25  تعداد منابع آب‌هاي زير زميني به تفكيك شهرستان سال آبی شهرستان آماری
26  تخليه سالانه منابع آب‌هاي زير زميني به تفكيك شهرستان سال آبی شهرستان آماری
1  مشخصات شبكه‌هاي آبياري و زه‌كشي  سال آبی شهرستان اطلاعاتی
2  مشخصات سدها  سال آبی استان اطلاعاتی
3  مشخصات آب بندان‌ها  سال آبی شهرستان اطلاعاتی
4  مشخصات ايستگاه‌هاي پمپاژ  سال آبی شهرستان اطلاعاتی
5  مشخصات رودخانه‌هاي استان گلستان  سال آبی حوضه آبريز  اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

 (مشاهده داشبورد آب منطقه ای)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01- تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني در سال آبي.

جدول 02- تعداد و ميزان برداشت سالانه انواع منابع آب‌هاي زيرزميني در سال آبي (سال پيش فرض)..

جدول 03- ميزان برداشت (تخليه سالانه) از انواع منابع آب‌ها‌ي زيرزميني (ميليون متر مكعب).

جدول 04- ميزان پتانسيل و مصارف آب‌هاي سطحي و زيرزميني به تفكيك حوضه آبريز در سال  (سال پيش فرض)..

جدول 05- ميزان مصارف سالانه آب‌هاي سطحي و زيرزميني بر حسب بخش مصرفي (ميليون مترمكعب).

جدول 06- مشخصات و آمار و اطلاعات مربوط به حوضه‌هاي آبريز.

جدول 07- طول روخانه و طول مهندسي اجرا شده بر روي رودخانه به تفكيك حوضه آبريز(سال پيش فرض).

جدول 08- سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب بر حسب شهرستان در سال (سال پيش فرض) (هكتار)..

جدول 09- حجم آبهاي سطحي توليدي در يك سال آبي.

جدول 10- ارتفاع، محيط و مساحت حوضه‌هاي آبريز.

 

نمودار 01- ميزان مصارف سالانه آب‌هاي سطحي و زير زميني بر حسب نوع مصرف (در سال آبي) (سال پيش فرض)..

نمودار 02- مقايسه ميزان بارندگي هريك از حوضه‌هاي آبريز در سال‌هاي اخير (نام حوضه پيش فرض)..

نمودار 03- مقايسه ميزان بارندگي سالانه با ميانگين بارندگي در درازمدت حوضه هاي آبريز در سال آبي (سال پيش فرض)..

نمودار 04- مقايسه روند ميزان بارندگي سالانه يك حوضه آبريز با بارندگي درازمدت آن حوضه (نام حوضه پيش فرض)..

نمودار 05- ميزان پتانسيل منابع آب سطحي و زيرزميني به تفكيك حوضه هاي آبريز..

نمودار 06- ميزان مصارف آب سطحي و زيرزميني به تفكيك حوضه هاي آبريز..

نمودار 07- حجم آب مهار شده از طريق تآسيسات آبي موجود استان در سال آبي..

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 09 : جدول 01- تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني و مقدار تخليه سالانه آنها در سال آبي.

سالنامه جديد 09 : جدول 01-تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني و مقدار تخليه سالانه در سال آبي بر حسب شهرستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-24- مقادير بارندگي استان به تفكيك حوضه هاي آبريز در سال آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-24- حجم آب مهار شده از طريق تآسيسات آبي موجود استان در سال آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-24- ميزان مصارف آب استان به تفكيك بخش‌هاي مصرف (سال آبي پيش‌فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-24- ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني استان گلستان (سال آبي پيش‌فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-24- منابع آبهاي زيرزميني استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 09-24- شاخص هاي عمومي بخش آب در استان گلستان در سال هاي آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-24- عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش آب بر اساس سند ملي توسعه استان گلستان در سال هاي آبي.

گزارش اقتصادي :جدول شماره 11-24- پتانسيل منابع آب سطحي و زير زميني استان به همراه حجم (نوع منابع و سال آبي پيش فرض) .

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت
آمار بازدید
بازدید امروز: 20
بازدید دیروز: 400
بازدید ماه:875
بازدید سال:340993
بازدید کل:25732407
معرفی سیمابر