عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات خانوارهای شهری و روستایی

نویسنده: adibzade ارسال شده : 12 خرداد 1393

 

شاخص قیمت ها
شاخص قیمت، معیاری است که براساس آن، ارزش ثابت از ارزش جاری تمیز داده می‌شود. اصولا شاخص، کمیّتی است که به‌عنوان نماینده کمیّت‌های همگن متعدد به‌کار می‌رود و می‌تواند جهت و میزان تغییر کمیّت‌های مورد نظر را در طول زمان نشان دهد.
یعنی وقتی بخواهیم نوسان های یک عامل متغیر مانند "قیمت  کالا یا خدمت "را در طول زمان اندازه گیر ی کنیم ، به منظور سهولت سنجیدن از اعداد وشاخص استفاده می کنیم ( به جای آنکه ارقام واقعی ومعمول یعنی قدر مطلق قیمت ها را بکار ببریم )
شاخص را معمولاً نسبت به یک زمان معین که زمان پایه یا سال پایه گفته می شود محاسبه می کنیم وشاخص را در دوره پایه برابر 100 می گیریم.
در تهيه شاخص قيمت مصرف كننده دو فاكتور عمده وجود دارد:
1- ضریب اهمیت که نشان دهنده سهم هزینه هریک از کالاها وخدمات نسبت به کل هزینه خانوارها است وبه عنوان وزن در فرمول محاسباتی شاخص به کار می رود.
2-قیمت نسبی اقلام که نشان دهنده درصد تغییر قیمت قلم در دو دوره است می باشد . به عبارت دیگر قیمت نسبی اقلام مصرفی خانوارها با استفاده ازضرایب اهمیت اقلام(به عنوان وزن)میان گیری موزون می شود تا شاخص مورد نظر بدست آید.
کاربردها
شاخص قیمتها کاربردهای فراوانی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
1.محاسبه روند قیمت‌ها؛ به‌عنوان یک متغیّر کلان اقتصادی، نشان‌دهنده چگونگی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها است و به‌صورت کمّی،وضعیت قیمت‌ها را در سال‌های مختلف باهم مقایسه می‌کند. این مورد امروزه از نظر هر جامعه‌ای اهمیت خاصی دارد. این کاربرد برای محاسبه یک مقطع زمانی در ایران مناسب است.
2.تبدیل متغیّرهای کلان به واقعی؛ استفاده از شاخص قیمت می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی (مانند تولیدهای اسمی) را به متغیرهای واقعی تبدیل کند. بدین صورت که متغیّرهای اسمی را به شاخص قیمت تقسیم کرده و متغیر واقعی را به‌دست می‌آوریم.
3.محاسبه نرخ تورّم؛ فرمول شاخص قیمت در یک سال مورد نظر برابر است با نسبت هزینه کل خرید یک دسته کالا در آن سال به هزینه همان دسته کالا در سال پایه است. 

 aghlam_cpi.pdf [596.7 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 33)

 

ردیف

عنوان قلم

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهايشهري و روستايي

کشور و گلستان

آماری

2

درصد تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهايشهري و روستايي نسبت به ماه قبل

کشور و گلستان

آماری

3

درصد تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهايشهري و روستايي نسبت به ماه مشابه سال قبل

کشور و گلستان

آماری

4

درصد تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهايشهري و روستايي نسبت به  12 ماه منتهي ماه جاري

کشور و گلستان

آماری

 

 

 

cpi.pdf [1.75 مگابايت] ( تعداد دانلود: 51)

(بر اساس سال پایه 100=1395)


 

جدول 01- شاخص قيمت كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي كشور و درصد تغييرات شاخص به تفكيك سال و ماه(شهري/روستايي/كل پيش فرض).

جدول 02- مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان گلستان و كشور در سال پايه 95 (ماه، سال، شهري/روستايي/كل پيش فرض).

جدول 03- روند ماهانه مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان گلستان و كشور در سال پايه 95 (سال،نوع شاخص، شهري/روستايي/كل پيش فرض).

جدول 04- روند سالانه شاخص تورم (تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان گلستان و كشور در ماه منتخب با سال پايه 95 (شهري/روستايي/كل،ماه پيش فرض).

 جدول 05 - مقايسه درصد تغييرات شاخص تورم نسبت به 12 ماه منتهي به ماه جاري گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان گلستان و كشور در سال پايه 95 (سال و ماه، شهري/روستايي/كل پيش فرض).

 جدول 06- مقادير شاخص در سال پايه 95 (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان ها(سال و ماه پيش فرض).

 جدول 07- روند سالانه شاخص در سال پايه 95 (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان ها به تفكيك نقاط شهري/روستايي/كل در ماه منتخب (ماه و قلم آماري پيش فرض).

 جدول 08- روند ماهانه شاخص در سال پايه 95 (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان ها به تفكيك نقاط شهري/روستايي/كل در سال منتخب (سال و قلم آماري پيش فرض).

جدل 09- متوسط قيمت اقلام خوراكي منتخب ماه‌های مختلف استان وکشور در سال(سال پیش فرض).

 

(بر اساس سال پایه 100=1390)


 

جدول 01- مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان و كشور در ماه‌ و سال (ماه، سال، شهري/روستايي پيش فرض).

جدول 02- روند ماهانه مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان و كشور در ماه و سال (سال و نوع شاخص پيش فرض).

جدول 03- روند سالانه مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان و كشور در سالهاي مختلف (ماه پيش فرض).

جدول 04 - مقايسه درصد تغييرات شاخص نسبت به 12 ماه منتهي به ماه جاري (تورم) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان و كشور در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05- مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء نقاط شهري و روستايي استان و كشور در ماه و سال (استان، سال، ماه و نوع شاخص پيش فرض)

جدول 06- مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان ها(سال و ماه پيش فرض).

جدول 07- روند سالانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان ها(ماه و شاخص پيش فرض).

جدول 08- روند ماهانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان ها(سال و شاخص پيش فرض).

(بر اساس سال پایه 100=1395)


 

 نمودار 01- مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان‌ها و كل كشور در ماه‌ و سال (سال پايه 95) (ماه، سال، قلم آماري و استان/ كشور پيش فرض).

 نمودار 02- مقايسه درصد تغييرات شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان گلستان و كشور در سال پايه 95 (سال و ماه، شهري/روستايي/كل پيش فرض) .

نمودار 03- مقايسه ماهانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان گلستان و كشور در سال پايه 95 (سال،نوع شاخص، شهري/روستايي/كل پيش فرض) .

نمودار 04- مقايسه ماهانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء نقاط شهري و روستايي استان ‌هاي كشور در سال پايه 95 (سال،نوع شاخص، شهري/روستايي/كل پيش فرض) .

نمودار 05- مقايسه درصد تغييرات شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان گلستان منهاي كشور در سال پايه 95 (سال و ماه، شهري/روستايي/كل پيش فرض) .

نمودار 06- تورم 12 ماه منتهي به ماه جاري گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان‌ها و كل كشور در ماه‌ و سال (سال پايه 95) (ماه، سال و استان/ كشور پيش فرض).

نمودار 07- روند سالانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان‌ و كل كشور در ماه‌ و سال (سال پايه 95) (ماه، قلم آماري پيش فرض) .

نمودار 08- روند ماهانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان‌ و كل كشور (سال پايه 95) (سال و قلم آماري پيش فرض).

نمودار 09- مقایسه ماهانه متوسط قيمت اقلام خوراكي منتخب استان و كشور درسال(سال واقلام پیش فرض).

نمودار 10- متوسط قيمت اقلام خوراكي منتخب استان گلستان در ماه‌های مختلف سال(ماه،سال و اقلام پیش فرض).

 

(بر اساس سال پایه 100=1390)


 

  نمودار 01- مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان و كشور در ماه‌ و سال (ماه، سال، قلم آماري و استان/ كشور پيش فرض).

  نمودار 02- ميزان اختلاف شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) اختلاف استان از كشور براي گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء در ماه‌ و سال (ماه، سال و قلم آماري پيش فرض).

  نمودار 03- مقايسه ماهانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء استان و كشور در ماه‌ و سال (گروه كالا، سال و قلم آماري پيش فرض).

  نمودار 04- مقايسه ماهانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء شهري و روستايي استان و كشور در ماه‌ و سال (استان، گروه كالا، سال و قلم آماري پيش فرض).

  نمودار 05- مقايسه ماهانه ميزان اختلاف شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان از كشور براي گروه‌‌هاي اصلي، عمده و اجزاء در ماه‌ و سال (گروه كالا، سال و قلم آماري پيش فرض).

  نمودار 06- تورم (مقادير تغييرات شاخص نسبت به 12 ماه منتهي به ماه جاري) گروه‌‌هاي اصلي و عمده استان و كشور در ماه‌ و سال (ماه، سال و استان/ كشور پيش فرض).

  نمودار 07- مقايسه مقادير شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) استان ها (عنوان شاخص، سال و ماه پيش فرض).

  نمودار 08- روند سالانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) (استان، ماه و شاخص پيش فرض).

  نمودار 09- روند ماهانه شاخص (مقدار شاخص، تغيير نسبت به ماه قبل، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 ماه منتهي به ماه جاري) (استان، سال و شاخص پيش فرض).

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 13354
بازدید دیروز: 44440
بازدید ماه:738751
بازدید سال:1777504
بازدید کل:4324013
معرفی سیمابر