عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


10. سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی : سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی : مهاجر

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
آدرس پستی : 
وب سایت : www.jago.ir

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان  

aghlam_gaz.pdf [602.42 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 39)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

برآورد ميزان سطح زير كشت محصولات زراعي عمده برحسب محصول و شهرستان

سال زراعی

شهرستان

آماری

2

ميزان توليد محصولات زراعي عمده برحسب محصول و شهرستان

سال زراعی

شهرستان

آماری

3

ميزان عملكرد محصولات زراعي عمده برحسب محصول و شهرستان

سال زراعی

شهرستان

آماری

4

سطح زير كشت محصولات باغي بر حسب محصول استان و كشور

سالانه

استان

آماری

5

ميزان توليد محصولات باغي بر حسب محصول استان و كشور

سالانه

استان

آماری

6

عملكرد در هكتار محصولات باغي بر حسب محصول استان و كشور

سالانه

استان

آماری

7

ميزان بارندگي به تفكيك ايستگاه ها

سالانه

ایستگاه‌ها

آماری

8

سطح مبارزه با آفات و بيماي‌ها در بخش حفظ نباتات

سال زراعی

استان

آماری

9

سطح زيركشت اراضي شيب‌دار استان گلستان

سالانه

استان

آماری

10

تعداد بهره‌بردار مشارکت کننده در طرح اراضي شيب‌دار

سالانه

استان

آماری

11

تعداد بهره‌بردار متقاضی در طرح اراضي شيب‌دار

سالانه

استان

آماری

12

سطح كشت مورد تقاضا اراضي شيب‌دار

سالانه

استان

آماری

13

تعداد كلاس هاي ترويجي انجام شده در طرح تغيير كاربري اراضي شيبدار

سالانه

استان

آماری

14

تعداد شركت كنندگان كلاس هاي ترويجي انجام شده در طرح تغيير كاربري اراضي شيبدار

سالانه

استان

آماری

15

تعداد قراردادهاي منعقده در طرح تغيير كاربري اراضي شيبدار

سالانه

استان

آماری

16

سطح قرارداد منعقده در طرح تغيير كاربري اراضي شيبدار

سالانه

استان

آماری

17

سطح عمليات مصوب و انجام شده طرح تغيير كاربري اراضي شيب‌دار

سالانه

استان

آماری

18

تعداد انواع ماشين‌آلات (كمباين و تراكتور) كشاورزي

سالانه

شهرستان

آماری

19

وضعيت مكانيزاسيون در اراضي زراعي و باغي

سالانه

استان

آماری

20

عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان جهاد كشاورزي برحسب نوع برنامه و منبع تأمين اعتبار

سالانه

استان

آماری

21

قيمت سرخرمن هر كيلوگرم از محصولات زراعي (ویژه حساب‌های منطقه‌ای)

سالانه

استان

آماری

آمار و اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان در  سیمابر استان گلستان

jahad_golestan.pdf [2.23 مگابايت] ( تعداد دانلود: 50)

 گزارش آماری

اعتبارات

جدول 09- عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان جهاد كشاورزي برحسب نوع برنامه و منبع تأمين اعتبار در سال (ميليون ريال).

نمودار 09-1- روند سالانه عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان جهاد كشاورزي برحسب نوع برنامه و منبع تأمين اعتبار در سال (نوع برنامه پيش فرض).

نمودار 09-2- مقايسه عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان جهاد كشاورزي برحسب نوع برنامه و منبع تأمين اعتبار در سال (سال پيش فرض).

 

طرح اراضی شیب دار

جدول 04- عملكرد اراضي شيبدار (كشت انجام شده در طرح تغيير اراضي شيبدار استان) در سال.

جدول 05- فعاليت هاي ترويجي انجام شده در طرح تغيير كاربري اراضي شيبدار استان در سال.

جدول 06- سطح عمليات مصوب و انجام شده طرح تغيير كاربري اراضي شيب‌دار استان گلستان در سال (هكتار).

نمودار 04-1- عملكرد اراضي شيبدار (سطح كشت انجام شده در طرح تغيير اراضي شيبدار استان) در سال (نوع محصول پيش فرض).

نمودار 04-2- مقايسه سطح كشت انجام شده انواع محصولات در طرح تغيير اراضي شيبدار استان در سال (سال پيش فرض).

 

مکانیزاسیون کشاورزی

جدول 07- وضعيت موجود ماشين آلات كشاورزي (تراكتور و كمباين) استان برحسب شهرستان تا پايان سال.

جدول 08- وضعيت مكانيزاسيون در اراضي زراعي و باغي (اسب بخار در هكتار).

نمودار 07-1- روند سالانه وضعيت موجود ماشين آلات كشاورزي (تراكتور و كمباين) شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (شهرستان پيش فرض).

نمودار 07-2- مقايسه شهرستاني وضعيت موجود ماشين آلات كشاورزي (تراكتور و كمباين) استان تا پايان سال (سال و نوع ماشين آلات پيش فرض).

نمودار 08- روند وضعيت مكانيزاسيون در اراضي زراعي و باغي در سال (اسب بخار در هكتار).

 

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی استان

سالنامه جديد 04 : جدول 23- مقدار انواع كود شيميايي توزيع شده (تن) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 04 : جدول 24- مقدار انواع سموم فروخته شده (تن) در سال.

سالنامه 04 : نمودار 01- مقدار انواع سم شيميايي توزيع شده (تن) در سال (نوع سم پيش فرض).

سالنامه 04 : نمودار 01- مقدار انواع كود شيميايي توزيع شده (تن) در سال (نوع كود پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

جدول شماره: 2-23- سطح زير كشت و ميزان توليد زراعي استان- جديد.

جدول شماره: 3-23- مقايسه كاشت و ميزان توليد محصولات زراعي استان و كشور.

جدول شمارذه: 4-23- مقايسه سطح كاشت و ميزان توليد گروه محصولات زراعي استان و كشور.

جدول شماره : 5-23- سطح زير كشت و ميزان توليد باغي استان- جديد

جدول شماره :5-23- سطح زير كشت و ميزان توليد باغي استان.

جدول شماره :4-25- سطح و مقدار توليد محصولات كشاورزي اصلي سالانه(به استثناي نباتات صنعتي).

جدول شماره : 4-26- سطح و مقدار توليد برخي از محصولات سالانه(به استثناي نباتات صنعتي)بر حسب شهرستان.

جدول شماره: 4-27- سطح و مقدار توليد برخي از نباتات صنعتي.

سالنامه 04 : جدول 01- متوسط هزينه توليد محصولات كشاورزي در يك هكتار به تفكيك نوع محصول و مراحل كاشت داشت برداشت در سال زراعي (سال پيش فرض).

سالنامه 04 : جدول 02- مقدار انواع كود شيميايي توزيع شده (تن) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 04 : جدول 03- مقدار انواع سموم فروخته شده (تن) در سال.

سالنامه 04 : جدول 05- بهره‌برداري‌هاي پرورش‌دهنده كرم ابريشم، تعداد جمبه تخم نوغان مصرفي و مقدار توليد پيله در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 04 : جدول 24- مقدار انواع سموم فروخته شده (تن) در سال.

سالنامه جديد 04 : جدول 23- مقدار انواع كود شيميايي توزيع شده (تن) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 04 : جدول 25- متوسط هزينه توليد محصولات كشاورزي در يك هكتار به تفكيك نوع محصول و مراحل كاشت داشت برداشت در سال زراعي (سال پيش فرض).

سالنامه جديد:4-21- سطح زير كشت محصولات سالانه و دائمي - جديد.

سالنامه جديد: 4-22- مقدار انواع كود شيميايي توزيع شده..

سالنامه جديد: 4-23- مقدار انواع سموم فروخته شده.

سالنامه 04 : نمودار 01- مقدار انواع سم شيميايي توزيع شده (تن) در سال (نوع سم پيش فرض).

سالنامه 04 : نمودار 01- مقدار انواع كود شيميايي توزيع شده (تن) در سال (نوع كود پيش فرض).

گزارش اقتصادي : 23-9-ميزان توليد گوشت مرغ-تخم مرغ-عسل-كرم ابريشم و جوجه يك روزه به تفكيك شهرستان.

گزارش اقتصادي : 26-11-جداول اطلاعات مجوز هاي صادره مديريت صنايع روستايي سازمان جهاد كشاورزي و واحد توليد رسيده.(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : 23-12-تعداد كلني زنبور عسل.

گزارش اقتصادي : 5-23- مقايسه سطح كاشت و ميزان توليد گروه محصولات زراعي استان.

گزارش اقتصادي : 6-23- تعداد دام ، واحد دامي و طيور استان گلستان به تفكيك شهرستان_(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : 7-23-ميزان توليد گوشت قرمز و شير در استان به تفكيك نوع دام و شهرستان در سال.

گزارش اقتصادي : تعداد طيور.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 1-23 - مقايسه سطح كاشت و ميزان توليد محصولات كشاورزي استان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 2-23- سطح زير كشت و ميزان توليد زراعي استان گلستان_(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 3-23- سطح زير كشت و ميزان توليد زراعي استان گلستان.(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 4-23- مقايسه سطح كاشت و ميزان توليد محصولات زراعي استان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 6-23- سطح زير كشت و ميزان توليد باغي استان گلستان_(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : مقايسه سطح كاشت و ميزان توليد محصولات كشاورزي استان .

گزارش اقتصادي : ميزان فراوري محصولات.

گزارش اقتصادي: 8-23- ميزان توليد گوشت قرمز و شير در استان گلستان به تفكيك نوع دام و شهرستان در سال.

گزارش اقتصادي: 9-23- ميزان توليد گوشت مرغ،تخم مرغ، عسل و كرم ابريشم به تفكيك شهرستان.

گزارش اقتصادي: 10-23- درصد رشد توليدات دامي استان.

 

 


ارسال کننده کارمند
  ارسال شده :14 دی 1393 12:55تعداد نظرات: 0
با سلام و خدا قوت متاسفانه هیچ گزارش آماری از سازمانتان در اختیار نداریم خواهشمند است هر چه سریعتر رابط آماری محترم آن دستگاه اقدام به تکمیل روند گزارش دهی در این سامانه فوق العاده مفید نمایند.
[نقل قول]

ارسال کننده کارمند
  ارسال شده :30 دی 1393 10:50تعداد نظرات: 0
باسلام مجدد یعنی خواهش و تمنا مراجعین کفایت توجه شما را برای انجام وظیفه این مهم نمی کنه !!!! التماس کنیم ؟؟ تو رو خدا اطلاعات مورد نیاز این سامانه مفید، جامع وکاربردی را تکمیل و در دسترس قرار دهید.
[نقل قول]


ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 216
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7827
بازدید سال:114789
بازدید کل:538494
معرفی سیمابر