عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


13. اداره کل حفاطت محیط زیست استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : 

عنوان بالاترین مقام اجرایی :

نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
آدرس پستی : 
وب سایت : 

 

شناسنامه اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

mohit-zist.pdf [762.79 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 29)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

 تعداد دفعات نمونه‌برداري شده پارامترهاي فيزيكي و شيميايي رودخانه‌هاي استان

سالانه

رودخانه‌ها

آماری

2

 تعداد دفعات خارج از حد مجاز پارامترهاي فيزيكي و شيميايي رودخانه‌هاي استان

سالانه

رودخانه‌ها

آماری

3

 حداقل اندازه‌گيري شده پارامترهاي فيزيكي و شيميايي رودخانه‌هاي استان

سالانه

رودخانه‌ها

آماری

4

 حداكثر اندازه‌گيري شده پارامترهاي فيزيكي و شيميايي رودخانه‌هاي استان

سالانه

رودخانه‌ها

آماری

5

 تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب‌هاي سراسري استان

سالانه

شهرستانی

آماری

7

 تعداد سلاح شكاري توقيف شده

سالانه

شهرستانی

آماری

8

 تعداد صيد شكار شده توقيف شده

سالانه

شهرستانی

آماری

9

 درآمد حاصل از فروش پروانه‌هاي صادر شده براي شكار و صيد

سالانه

شهرستانی

آماری

10

 تعداد متخلفان دستگيرشده

سالانه

شهرستانی

آماری

11

 درآمدهاي حاصله از بازديدهاي كارشناسي براي استقرار صنايع و معادن

سالانه

شهرستانی

آماری

12

 تعداد موارد كارشناسي شده كارخانجات و كارگاه‌هاي تحت پوشش

سالانه

شهرستانی

آماری

13

 تعداد مخالفت شده در اثر تخلف كارخانجات و كارگاه‌هاي تحت پوشش

سالانه

شهرستانی

آماری

14

 تعداد نمونه‌برداري از منابع آبي (فعاليت‌هاي حفاظتي بخش محيط زيست انساني)

سالانه

استانی

آماری

15

 تعداد پارامتر مورد سنجش فعاليت‌هاي حفاظتي بخش محيط زيست انساني)

سالانه

استانی

آماری

16

 تعداد آزمايش انجام شده فعاليت‌هاي حفاظتي بخش محيط زيست انساني)

سالانه

استانی

آماری

17

 تعداد نيروهاي متخصص شاغل در بخش محيط زيست

سالانه

استانی

آماری

18

 تعداد نيروهاي پشتيباني شاغل در بخش محيط زيست

سالانه

استانی

آماری

19

آمار بخش پایش (پایش / نمونه / فاکتور) خارج طرح خوداظهاری اداره کل حفاظت محیط زیست

سالانه

استانی

آماری

20

آمار بخش پایش (پایش / نمونه / فاکتور) طرح خوداظهاری اداره کل حفاظت محیط زیست

سالانه

استانی

آماری

21

مشخصات حاصل از سرشماري‌هاي انجام شده اداره كل حفاظت محيط زيست

سالانه

-

اطلاعاتی

گزارش آماری محیط زیست

جدول 01- تعداد نمونه‌هاي سرشماري شده حاصل از سرشماري‌هاي انجام شده در مناطق برحسب نوع گونه در سال 1392 (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 02- تعداد نمونه‌هاي سرشماري شده حاصل از سرشماري‌هاي انجام شده برحسب نوع گونه در سال 1392 (داراي جزئيات اطلاعاتي)_ (سال پيش فرض).

جدول 03- تعداد افراد حاضر در سرشماري‌هاي انجام شده برحسب مناطق در فصول سال 1392 (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 04- تعداد افراد حاضر در سرشماري‌هاي انجام شده برحسب مناطق و نوع گونه مورد سرشماري در سال 1392 (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 05- پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه گيري شده در رودخانه هاي (قره سو/ گرگان) در سال - درج در سالنامه آماري استان گلستان.

جدول 06- تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب هاي سراسري استان در سال (سال پيش فرض) - درج در سالنامه آماري استان گلستان.

جدول 07- تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي شكار و صيد و وسايل توقيف شده و درآمدهاي حاصله به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض) - درج در نشريه گزارش اقتصادي استان.

جدول 08- بازديدهاي كارشناسي براي استقرار صنايع و معادن و درآمدهاي حاصله به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض) - درج در نشريه گزارش اقتصادي استان.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 01 : جدول 15 و 16- پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه گيري شده در رودخانه هاي (قره سو/ گرگان) در سال..

سالنامه 01 : جدول 18- تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب هاي سراسري استان در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : جدول 20و19- پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه گيري شده در رودخانه هاي (قره سو/ گرگان) در سال.

گزارش اقتصادي : 27-1- مناطق حفاظت شده بر حسب گونه هاي جانوري و گياهي به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض) - گزارش اقتصادي.

گزارش اقتصادي : 27-2- ‌تعداد تالاب‌هاي زيستگاه پرندگان مهاجر براساس سرشماري نيمه زمستاني به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض) - گزارش اقتصادي.

گزارش اقتصادي : 27-3- مناطق شكار ممنوع بر حسب گونه‌هاي جانوري و گياهي به تفكيك شهرستان - گزارش اقتصادي.

گزارش اقتصادي : بخش پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-27- تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي شكار و صيد و وسايل توقيف شده و درآمدهاي حاصله به تفكيك شهرستان در استان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-27- بازديدهاي كارشناسي براي استقرار صنايع و معادن و درآمدهاي حاصله به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-26- فعاليت‌هاي حفاظتي بخش محيط زيست انساني استان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-27- وضعيت نيروهاي انساني شاغل در بخش محيط زيست در سال.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 328
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7939
بازدید سال:114901
بازدید کل:538606
معرفی سیمابر