عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


13. اداره کل حفاطت محیط زیست استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 نام دستگاه اجرایی : اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی : غلامرضا کریمی

نام رابط آماری : آقای زمانی
شماره تماس دفتر:  32524661-017

آدرس پستی : گرگان-بلوار ناهار خوران-مرکز تحقیقات زیست محیطی استان گلستان-

کد پستی 4917145185
وب سایت : https://golestan.doe.ir 

شناسنامه اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1
تعداد نمونه‌هاي سرشماري شده حاصل از سرشماري‌هاي انجام شده 
سالانه شهرستانی آماری
2
تعداد افراد حاضر در سرشماري‌هاي انجام شده 
سالانه شهرستانی آماری
3
دفعات نمونه برداري شده
سالانه رودخانه ها آماری
4 دفعات خارج از حد مجاز سالانه رودخانه ها آماری
5  حداقل اندازه گيري شده سالانه رودخانه ها آماری
6  حداكثر اندازه گيري شده سالانه رودخانه ها آماری
7
 تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب هاي سراسري استان
سالانه شهرستانی آماری
8
تعداد سلاح شكاري توقيف شده
سالانه شهرستانی آماری
9 تعداد صيد شكار شده توقيف شده سالانه شهرستانی آماری
10 درآمد حاصل از فروش پروانه سالانه شهرستانی آماری
11  تعداد متخلفان دستگيرشده سالانه شهرستانی آماری
12
درآمدهاي حاصله از بازديدهاي كارشناسي براي استقرار صنايع و معادن 
سالانه شهرستانی آماری
13 تعداد موارد كارشناسي شده كارخانجات و كارگاه هاي تحت پوشش سالانه شهرستانی آماری
14  تعداد مخالفت شده در اثر تخلف كارخانجات و كارگاه هاي تحت پوشش  سالانه شهرستانی آماری
15  ميزان مجاز پارامترهاي فيزيكي و شيميايي براي ماهي‌ها  سالانه رودخانه ها آماری
16
 مناطق حفاظت شده بر حسب گونه هاي جانوري و گياهي به تفكيك شهرستان 
سالانه شهرستانی آماری
17
 تعداد تالاب
سالانه شهرستانی آماری
18  مساحت تالاب سالانه شهرستانی آماری
19
 مساحت منطقه شكار ممنوع
سالانه شهرستانی آماری
20
خارج طرح خوداظهاري در پايش
سالانه استانی آماری
21  طرح خوداظهاري در پايش سالانه استانی آماری
22  تعداد واحد خوداظهاري كننده سالانه استانی آماری
23  تعداد آزمايشگاه معتمد سالانه استانی آماری
24
 تعداد نمونه برداري از منابع آبي
سالانه استانی آماری
25  تعداد پارامتر مورد سنجش سالانه استانی آماری
26  تعداد آزمايش انجام شده سالانه استانی آماری
27
تعداد نيروهاي متخصص
سالانه استانی آماری
28 تعداد نيروهاي پشتيباني سالانه استانی آماری

گزارش آماری محیط زیست

جدول 01- تعداد نمونه‌هاي سرشماري شده حاصل از سرشماري‌هاي انجام شده در مناطق برحسب نوع گونه در سال 1392 (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 02- تعداد نمونه‌هاي سرشماري شده حاصل از سرشماري‌هاي انجام شده برحسب نوع گونه در سال 1392 (داراي جزئيات اطلاعاتي)_ (سال پيش فرض).

جدول 03- تعداد افراد حاضر در سرشماري‌هاي انجام شده برحسب مناطق در فصول سال 1392 (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 04- تعداد افراد حاضر در سرشماري‌هاي انجام شده برحسب مناطق و نوع گونه مورد سرشماري در سال 1392 (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 05- پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه گيري شده در رودخانه هاي (قره سو/ گرگان) در سال - درج در سالنامه آماري استان گلستان.

جدول 06- تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب هاي سراسري استان در سال (سال پيش فرض) - درج در سالنامه آماري استان گلستان.

جدول 07- تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي شكار و صيد و وسايل توقيف شده و درآمدهاي حاصله به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض) - درج در نشريه گزارش اقتصادي استان.

جدول 08- بازديدهاي كارشناسي براي استقرار صنايع و معادن و درآمدهاي حاصله به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض) - درج در نشريه گزارش اقتصادي استان.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 01 : جدول 15 و 16- پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه گيري شده در رودخانه هاي (قره سو/ گرگان) در سال..

سالنامه 01 : جدول 18- تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب هاي سراسري استان در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : جدول 20و19- پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه گيري شده در رودخانه هاي (قره سو/ گرگان) در سال.

گزارش اقتصادي : 27-1- مناطق حفاظت شده بر حسب گونه هاي جانوري و گياهي به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض) - گزارش اقتصادي.

گزارش اقتصادي : 27-2- ‌تعداد تالاب‌هاي زيستگاه پرندگان مهاجر براساس سرشماري نيمه زمستاني به تفكيك شهرستان (سال پيش فرض) - گزارش اقتصادي.

گزارش اقتصادي : 27-3- مناطق شكار ممنوع بر حسب گونه‌هاي جانوري و گياهي به تفكيك شهرستان - گزارش اقتصادي.

گزارش اقتصادي : بخش پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-27- تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي شكار و صيد و وسايل توقيف شده و درآمدهاي حاصله به تفكيك شهرستان در استان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-27- بازديدهاي كارشناسي براي استقرار صنايع و معادن و درآمدهاي حاصله به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-26- فعاليت‌هاي حفاظتي بخش محيط زيست انساني استان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-27- وضعيت نيروهاي انساني شاغل در بخش محيط زيست در سال.

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 63
بازدید دیروز: 246
بازدید ماه:435
بازدید سال:130746
بازدید کل:554451
معرفی سیمابر