عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


14. سازمان تعاون روستایی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : سازمان تعاون روستایی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : محمدتقی رجایی

نام رابط آماری : ابراهیم پقه
شماره تماس دفتر : 2-32158261-017
آدرس پستی : 35895-49156
وب سایت : golestan.corc.ir

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 ميزان خريد انوع محصولات كشاورزي سالانه استانی آماری
2 ميزان توزيع فراورده هاي نفتي سالانه استانی آماری
3 ارزش ريالي عرضه كالا و محصولات كشاورزي  سالانه استانی آماری
4 ميزان تأمين و توزيع انواع نهاده هاي كشاورزي سالانه استانی آماری
5 ميزان تأمين و توزيع نهاده هاي دامي و طيور سالانه استانی آماری
6 ميزان تأمين و توزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي سالانه استانی آماری
7 ميزان (مساحت) اجراي طرح مبارزه تلفيقي آفات سالانه استانی آماری
8 تعداد مطالعات زمينه‌يابي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد و سهام سالانه شهرستانی آماری
9 ميزان جذب تسهيلات از محل و رديف هاي بودجه و منابع داخلي بانك  سالانه شهرستانی آماری
10 ميزان آموزش به كاركنان تعاونيها سالانه استانی آماری
11 تعداد دوره هاي آموزش اجرا شده ويژه نظام صنفي و تشكل ها  سالانه استانی آماری
12 تعداد موارد پيگيري تصويب آئين نامه ها در تعاوني ها  سالانه استانی آماری
13 تعداد مشاوره و حمايت حقوقي از تعاوني ها در مراجع قضايي  سالانه شهرستانی آماری
14 ميزان افزايش سرمايه تعاونيها نزد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي  سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد افراد بيمه شده روستائيان و عشاير  سالانه شهرستانی آماری
16 تعداد عضو گيري و صدور پروانه بهره برداران سالانه شهرستانی آماری
17 تعداد حسابرسي هاي انجام شده از تعاونيها      
18 تعداد ارزشيابي انجام شده از تعاونيها سالانه شهرستانی آماری
19 تعداد آسيب شناسي انجام شده از تعاونيها سالانه شهرستانی آماری
20 نظارت بر برگزاري مجامع تعاوني  سالانه شهرستانی آماری
21 تشكيل تعاونيها و اتحاديه جديد  سالانه شهرستانی آماری
22 مشخصات اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه آبادی اطلاعاتی
23 مشخصات شركت هاي تعاوني روستايي سالانه آبادی اطلاعاتی
24 مشخصات شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه آبادی اطلاعاتی
25 شركت تعاوني روستايي زنان سالانه آبادی اطلاعاتی
26 مشخصات اتحاديه تعاوني كشاورزي سالانه آبادی اطلاعاتی
27 مشخصات شركتهاي تعاوني روستايي توليد سالانه آبادی اطلاعاتی
28 تعداد شركت هاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
29 تعداد اعضا شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستایی سالانه شهرستانی اتوماتیک
30 تعداد شاغلان شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستایی سالانه شهرستانی اتوماتیک
31 ميزان سرمايه شركت هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستایی سالانه شهرستانی اتوماتیک
32 تعداد اعضا شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
33 ميزان ذخيره قانوني شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
34 ميزان سرمايه شركتهاي تعاوني كشاورزي سالانه شهرستانی اتوماتیک
35 تعداد شاغلان شركتهاي تعاوني كشاورزي  سالانه شهرستانی اتوماتیک
36 تعداد اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
37 تعداد اعضا اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
38 ميزان سرمايه اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
39 ميزان ذخيره قانوني اتحاديه هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
40 تعداد شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
41 تعداد عضو شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
42 ميزان سرمايه شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک
43 تعداد شاغلان شركت هاي تعاوني روستايي سالانه شهرستانی اتوماتیک

 

جداول آماری

جدول 01- ميزان خريد انوع محصولات كشاورزي.

جدول 02- ميزان توزيع فراورده هاي نفتي.

جدول 03- ارزش ريالي عرضه كالا و محصولات كشاورزي.

جدول 04- ميزان تأمين و توزيع انواع نهاده هاي كشاورزي.

جدول 05- ميزان تأمين و توزيع نهاده هاي دامي و طيور.

جدول 06- ميزان تأمين و توزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي.

جدول 07- ميزان (مساحت) اجراي طرح مبارزه تلفيقي آفات.

جدول 08- تعداد مطالعات زمينه‌يابي و تشكيل تعاوني‌هاي توليد و سهام.

جدول 09- ميزان جذب تسهيلات از محل و رديف هاي بودجه و منابع داخلي بانك.

جدول 10- ميزان آموزش به كاركنان تعاونيها.

جدول 11-تعداد دوره هاي آموزش اجرا شده ويژه نظام صنفي و تشكل ها.

جدول 12- تعداد موارد پيگيري تصويب آئين نامه ها در تعاوني ها.

جدول 13- تعداد مشاوره و حمايت حقوقي از تعاوني ها در مراجع قضايي.

جدول 14-ميزان افزايش سرمايه تعاونيها نزد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي.

جدول 15- تعداد افراد بيمه شده روستائيان و عشاير.

جدول 16- تعداد عضو گيري و صدور پروانه بهره برداران.

جدول 17- تعداد حسابرسي هاي انجام شده از تعاونيها.

جدول 18- تعداد ارزشيابي انجام شده از تعاونيها.

جدول 19- تعداد آسيب شناسي انجام شده از تعاونيها.

جدول 20-نظارت بر برگزاري مجامع تعاوني.

جدول 21- تشكيل تعاونيها و اتحاديه جديد.

 

 

سالنامه آماری و گزارشات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

سالنامه جديد : شركتهاي تعاوني كشاورزي .

سالنامه جديد 04 : جدول 45- مشخصات عمومي شركت هاي تعاوني كشاورزي تحت پوشش سازمان تعاون روستايي در پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد:8-10- مشخصات عمومي شركت ‌هاي تعاوني روستايي در پايان سال .

سالنامه جديد: 9-10- مشخصات عمومي اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي در پايان سال .

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 97
بازدید دیروز: 246
بازدید ماه:469
بازدید سال:130780
بازدید کل:554485
معرفی سیمابر