عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو

18. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

ابراهیم کریمی

نام رابط آماری:

سیده محدثه حسینی

وب سایت:

ww.golestanchto.ir

شماره تماس دفتر:

017-32261800-3

آدرس:

گرگان خیابان آفتاب 15-جنب امامزاده نور

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 تعداد آثار شناسايي شده تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
2 تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار جهاني تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
3 تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
4 تعداد آثار مرمت شده تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
5 تعداد آثار خريداري شده (بناء محوطه) تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
6 تعداد آثار احياء شده و در حال بهره‌برداري تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
7 تعداد آثار گمانه‌زني و كاوش باستان‌شناسي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
8 تعداد بازديدكنندگان داخلي موزه‌ها و بناهاي تاريخي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
9 تعداد بازديدكنندگان خارجي موزه‌ها و بناهاي تاريخي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
10 تعداد بازديدكنندگان از موزه‌ها و بناهاي تاريخي در سال سالانه استانی آماری
11 تعداد مجوزهاي صادره شده براي صنعتگران خانگي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
12 تعداد نفرات آموزش ديده صنايع دستي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
13 تعهد شناسنامه‌دار كردن هنرمندان تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
14 تعهد شناسنامه‌دار كردن كارگاه تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
15 تعداد هنرمندان بيمه شده تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
16 تعداد افراد تسهيلات گرفته در حوزه صنايع دستي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
17 تعداد فروشگاه صنايع دستي تا پايان سال سالانه استانی آماری
18 تعداد نمايشگاه سراسري برگزار شده صنايع دستي تا پايان سال سالانه استانی آماری
19 ميزان صادرات صنايع دستي تا پايان سال سالانه استانی آماری
20 مبلغ تسهيلات پرداختي در حوزه صنايع دستي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
21 تعداد بازارچه موقت صنايع دستي تا پايان سال سالانه استانی آماری
22 ايجاد و توسعه موسسات صنايع دستي تا پايان سال سالانه استانی آماری
23 تعداد مجوزهاي صادره شده براي كارگاه‌هاي صنايع دستي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
24 تعداد صنعتگرات در مجوزهاي صادره شده براي كارگاه‌هاي صنايع دستي تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
25 تعداد تأسيسات اقامتي برحسب درجه سالانه استانی آماری
26 تعداد اتاق تأسيسات اقامتي برحسب درجه سالانه استانی آماری
27 تعداد تخت تأسيسات اقامتي برحسب درجه سالانه استانی آماری
28 تعداد مناطق گردشگري احياء از لحاظ زيرساخت‌ها تا پايان سال سالانه استانی آماری
29 تعداد افراد آموزش ديده و جديد در بخش گردشگري تا پايان سال سالانه استانی آماری
30 ميزان سرمايه گذاري انجام شده در مناطق نمونه گردشگري تا پايان سال سالانه استانی آماری
31 تعداد مسافران وارد شده (مهمانپذير) ماهانه استانی آماری
32 تعداد مسافران وارد شده (هتل) ماهانه استانی آماری
33 نفر شب اقامت (مهمانپذير) ماهانه استانی آماری
34 نفر شب اقامت (هتل) ماهانه استانی آماری
35 تعداد جهانگردان خارجي استفاده كننده از هتل ها ماهانه استانی آماری
36  تعداد گردشگران ورودي خارجي مقيم در مراكز اقامتي تحت پوشش تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
37 تعداد گردشگران ورودي داخلي مقيم در مراكز اقامتي تحت پوشش تا پايان سال سالانه شهرستانی آماری
38 عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش ايرانگردي و جهانگردي در برنامه چهارم بر اساس سند ملي توسعه سالانه استانی آماری
39 دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي سالانه استانی آماری
40 بانك اطلاعات عمومي موزه هاي استان گلستان سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
41 ليست باجه هاي فروش سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
42 تعداد كل بازديد كنندگان بازارچه هاي موقت فروش صنايع دستي در ايام نوروز سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
43 تعداد كل غرفه هاي بازارچه هاي موقت فروش صنايع دستي در ايام نوروز سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
44 گزارش عملكرد بازارچه هاي موقت فروش صنايع دستي در ايام نوروز سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
45 ليست فروشگاه هاي صنايع دستي شهرستان سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
46 تعداد اتاق هاي اقامتگاه ها سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
47 تعداد تخت اقامتگاه ها سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
48 تعداد اقامتگاه ها سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
49 تعداد دفاتر گردشگري سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
50 تعداد واحدهاي پذيرائي بين راهي سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
51 آمار پذيرفته شدگان مهر اصالت يونسكو سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
52 فهرست آثار ثبت شده سالانه شهرستانی آماری(اتوماتیک)
 01  مشخصات دفاتر گردشگري  سالانه  شهرستانی اطلاعاتی
02  ليست باجه هاي فروش سالانه  شهرستانی  اطلاعاتی
03  گزارش عملكرد بازارچه هاي موقت فروش صنايع دستي در ايام نوروز  سالانه  شهرستانی اطلاعاتی 
04  آمار پذيرفته شدگان مهر اصالت يونسكو طي 2012 سالانه  شهرستانی  اطلاعاتی
 05  ليست فروشگاه هاي صنايع دستي شهرستان سالانه  شهرستانی  اطلاعاتی
 06  فهرست آثار ثبت شده  سالانه شهرستانی اطلاعاتی
07  بانك اطلاعات عمومي موزه هاي استان گلستان  سالانه  شهرستانی اطلاعاتی
08  ليست واحدهاي پذيرائي بين راهي  سالانه شهرستانی اطلاعاتی
09  اطلاعات چارچوبي اقامتگاههاي عمومي سالانه  شهرستانی اطلاعاتی

 

داشبورد مدیریتی:


 

 (مشاهده داشبورد مدیریتی میراث(میراث فرهنگی))

 

(مشاهده داشبورد مدیریتی میراث(گردشگری))

 میراث فرهنگی:


 

جدول 01- تعداد آثار شناسايي شده تا پايان سال.

جدول 02- تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار جهاني تا پايان سال.

جدول 03- تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي تا پايان سال.

جدول 04- تعداد آثار مرمت شده تا پايان سال.

جدول 05- تعداد آثار خريداري شده (بناء محوطه) تا پايان سال.

جدول 06- تعداد آثار احياء شده و در حال بهره‌برداري تا پايان سال.

جدول 07- تعداد آثار گمانه‌زني و كاوش باستان‌شناسي تا پايان سال.

جدول 08- تعداد بازديدكنندگان داخلي موزه‌ها و بناهاي تاريخي تا پايان سال.

جدول 09- تعداد بازديدكنندگان خارجي موزه‌ها و بناهاي تاريخي تا پايان سال.

جدول 10- تعداد بازديدكنندگان از موزه‌ها و بناهاي تاريخي در سال.

جدول 11- تعداد آثار ثبت شده در شهرستان‌هاي استان از ابتدا تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 12- تعداد موزه‌هاي استان برحسب شهرستان (داراي جزئيات اطلاعاتي).

نمودار 01- مقايسه تعداد آثار ثبت شده شهرستان‌هاي استان از ابتدا تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

 

صنایع دستی:


 

جدول 13- آمار پذيرفته شدگان مهر اصالت يونسكو برحسب شهرستان تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 14- تعداد مجوزهاي صادره شده براي صنعتگران خانگي تا پايان سال.

جدول 15- تعداد هنرمندان بيمه شده تا پايان سال.

جدول 16- تعهد شناسنامه‌دار كردن هنرمندان تا پايان سال.

جدول 17- تعهد شناسنامه‌دار كردن كارگاه تا پايان سال.

جدول 18- تعداد نفرات آموزش ديده صنايع دستي تا پايان سال.

جدول 19- تعداد افراد تسهيلات گرفته در حوزه صنايع دستي تا پايان سال.

جدول 20- تعداد فروشگاه صنايع دستي تا پايان سال.

جدول 21- تعداد نمايشگاه سراسري برگزار شده صنايع دستي تا پايان سال.

 جدول 22- ميزان صادرات صنايع دستي تا پايان سال.

 جدول 23- مبلغ تسهيلات پرداختي در حوزه صنايع دستي تا پايان سال(ریال).

جدول 24- تعداد بازارچه موقت صنايع دستي تا پايان سال.

جدول 25- ايجاد و توسعه موسسات صنايع دستي تا پايان سال.

جدول 26- تعداد باجه‌هاي فروش صنايع دستي در سال 1394 (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 27- تعداد فروشگاه‌هاي صنايع دستي برحسب شهرستان تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 28- گزارش عملكرد بازارچه‌هاي موقت فروش صنايع دستي در ايام نوروز برحسب شهرستان در سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

 

گردشگری:


 

جدول 29- تعداد تأسيسات اقامتي برحسب درجه.

جدول 30- تعداد اتاق تأسيسات اقامتي برحسب درجه.

جدول 31- تعداد تخت تأسيسات اقامتي برحسب درجه.

جدول 32- تعداد مناطق گردشگري احياء از لحاظ زيرساخت‌ها تا پايان سال.

جدول 33- تعداد افراد آموزش ديده و جديد در بخش گردشگري تا پايان سال.

جدول 34- ميزان سرمايه گذاري انجام شده در مناطق نمونه گردشگري تا پايان سال.

جدول 35- آمار ماهانه تعداد مسافران وارد شده ايراني و خارجي (مهمانپذير) (سال پيش فرض).

جدول 36- آمار ماهانه تعداد مسافران وارد شده ايراني و خارجي (هتل) (سال پيش فرض).

جدول 37- آمار ماهانه نفر شب اقامت (مهمانپذير) (سال پيش فرض).

جدول 38- آمار ماهانه نفر شب اقامت (هتل) (سال پيش فرض).

جدول 39- تعداد جهانگردان خارجي استفاده كننده از هتل ها بر حسب ماه (سال پیش فرض).

جدول 40- تعداد گردشگران ورودي خارجي مقيم در مراكز اقامتي تحت پوشش تا پايان سال.

 جدول 41- تعداد گردشگران ورودي داخلي مقيم در مراكز اقامتي تحت پوشش تا پايان سال.

جدول 42- تعداد اقامتگاه، اتاق و تخت اماكن اقامتي (مهمانپذير، هتل، هتل آپارتمان، پانسيون و...) شهرستان‌هاي استان تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 43- ظرفيت اقامتگاه‌هاي شهرستان‌هاي استان بر حسب درجه تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي)(سال و نوع اقامتگاه پیش فرض).

 جدول 44- ظرفيت اقامتگاه‌هاي شهرستان‌هاي استان بر حسب درجه تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 45- تعداد دفاتر گردشگري شهرستان‌هاي استان برحسب وضع فعاليت تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

جدول 46- تعداد واحدهاي پذيرائي بين راهي شهرستان‌هاي استان برحسب نوع تا پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 10 : جدول 10- تعداد اقامتگاه‌هاي استان تا پايان سال (سال پيش فرض) - (داراي جزئيات اطلاعاتي).

سالنامه جديد 10 : جدول 11- ظرفيت اقامتگاه‌هاي استان بر حسب درجه تا پايان سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 12- تعداد بازديدكنندگان از موزه ها و اماكن تاريخي در سال.

سالنامه جديد 18 : جدول 17- گردشگران خارجي استفاده كننده از هتل‌ها در سال (كشور جهانگردان پيش فرض).

سالنامه جديد 18 : جدول 18- تعداد جهانگردان خارجي استفاده‌كننده از هتل‌ها برحسب ماه در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 15-02- تعداد مسافران داخلي و خارجي اقامت داده شده در هتل هاي استان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 15-04- تعداد بازديدكنندگان از موزه‌ها و بناهاي تاريخي استان گلستان در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 15-06- تعداد دفاتر خدمات مسافرتي در سطح استان تا پايان سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 15-07- عملكرد شاخص‌هاي هدف كمي بخش ايرانگردي و جهانگردي در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 25-14- تعداد مجوزهاي صادر شده براي صنعتگران خانگي و كارگاه‌هاي صنايع دستي به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 17 : نمودار 02- تعداد جهانگردان خارجي استفاده‌كننده از هتل‌ها در سال‌هاي مختلف (ماه و كشور مبدأ پيش فرض).

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 13341
بازدید دیروز: 44440
بازدید ماه:738738
بازدید سال:1777491
بازدید کل:4324000
معرفی سیمابر