عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


19. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : حجت الاسلام علی اصغر فضیلت

نام رابط آماری: زهرا جلالی
شماره تماس: 32226060-017
آدرس پستی: گرگان-بلوار شهید شکاری-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

وب سایت :golestan.farhang.gov.ir

 

 

 

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

جدول شماره 01- تعداد نامه هاي ثبتي شكايات مردمي و رسيدگي به شكايات مردمي در واحد ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات مردمي سطح استان.

جدول شماره 02- تعداد برنامه ها و دستورالعمل هاي ارزيابي سطح استان.

جدول شماره 03- تعداد گزارشات رسيده و تحليل شده سطح استان.

جدول شماره 04- ميزان رضايت و عدم رضايت ارباب رجوع سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 01- تعداد نامه هاي ثبتي شكايات مردمي و رسيدگي به شكايات مردمي در واحد ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات مردمي سطح استان.

نمودار شماره 02- تعداد برنامه ها و دستورالعمل هاي ارزيابي سطح استان.

نمودار شماره 03- تعداد گزارشات رسيده و تحليل شده سطح استان.

نمودار شماره 04- ميزان رضايت و عدم رضايت ارباب رجوع سطح استان(شهرستان پيش فرض ).

 

فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

جدول شماره 05- تعداد خانه هاي ديجيتال سطح استان(قلم آماري پيش فرض ).

جدول شماره 06- تعداد كاربران استفاده از سيستم،پرينتر و اسكنرها سطح استان.

جدول شماره 07- تعداد كاربران از اتوماسيون اداري سطح استان.

نمودار شماره 05- تعداد خانه هاي ديجيتال سطح استان(شهرستان پيش فرض ).

نمودار شماره 06- تعداد كاربران استفاده از سيستم،پرينتر و اسكنرها سطح استان.

نمودار شماره 07- تعداد كاربران از اتوماسيون اداري سطح استان.

 

معاونت اداری و مالی

امور مالی

جدول شماره 08- عملكرد واحد مالي در بخش هاي(رفاهي- ماموريت- اضافه كارها) سطح استان.

جدول شماره 09- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي - ملي سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 08- عملكرد واحد مالي در بخش هاي(رفاهي- ماموريت- اضافه كارها) سطح استان.

نمودار شماره 09- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي - ملي سطح استان(موقعيت مكاني استان پيش فرض ).

 

برنامه و بودجه

جدول شماره 10- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي،هزينه اي(جاري)،تملك ودارايي سرمايه اي(عمراني) استاني و ميزان جذب اعتبارات فرهنگي از منابع وزارت متبوع(شهرستان پيش فرض ).

جدول شماره 11- تعداد مجوزهاي صادر شده فرصت هاي شغلي سطح استان.

نمودار شماره 10- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي،هزينه اي(جاري)،تملك ودارايي سرمايه اي(عمراني) استاني و ميزان جذب اعتبارات فرهنگي از منابع وزارت متبوع(شهرستان پيش فرض ).

نمودار شماره 11- تعداد مجوزهاي صادر شده فرصت هاي شغلي سطح استان.

 

معاونت فرهنگی

اهدا کتاب

جدول شماره 12- تعداد كتابهاي اهداء شده در سطح استان(سال پيش فرض).

 

فعالیت های ادبیات داستانی و شعر

جدول شماره 13- تعداد جشنواره هاي برگزار شده ادبيات داستاني در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 14- تعداد جلسات برگزار شده شعر سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 15- تعداد جلسات برگزار شده ادبيات داستاني سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 16- تعداد جشنواره هاي شعر برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 17- تعداد عصر داستانهاي برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 18- تعداد عصر شعرهاي برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 12- تعداد جلسات برگزار شده شعر در سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 13- تعداد جلسات برگزار شده ادبيات داستاني سطح استان(سال پيش فرض ).

 

واحد چاپ

جدول شماره 19- تعداد چاپخانه ها و ظرفيت آنها در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 20- تعداد چاپ هاي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 14- تعداد چاپخانه ها و ظرفيت آنها در سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 15- تعداد چاپ هاي سطح استان(سال پيش فرض).

 

واحد مطبوعات

جدول شماره 21- تعداد خبرگزاري هاي مستقر در استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 22- تعداد آگهي هاي درج شده در سانه هاي چاپي(نشريات) سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 23- تعداد دكه هاي فروش مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 24- تعداد فعاليت هاي مطبوعاتي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 16- تعداد دكه هاي فروش مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 17- تعداد آگهي هاي درج شده در سانه هاي چاپي(نشريات) سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 18- تعداد عناوين و شمارگان رسانه هاي چاپي(نشريات) به نفكيك دوره انتشار سطح استان(سال پيش فرض).

 

واحد نشر

جدول شماره 25- تعداد كتابهاي منتشر شده و شمارگان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 26- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك موضوع سطح استان(ارسال پيش فرض).

جدول شماره 27- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوع اثر سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 28- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوبت چاپ سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 29- تعداد ناشران به تفكيك وضعيت فعاليت و جنس سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 30- تعداد جلد كتاب هاي خريداري شده از محل اعتبارات فرهنگي(يارانه ها)(سال پيش فرض).

جدول شماره 31- تعداد عناوين كتابهاي خريداري شده از محل اعتبارات فرهنگي(يارانه ها)(سال پيش فرض).

جدول شماره 32- تعداد كتابهاي ترجمه شده سطح استان.(سال پيش فرض).

جدول شماره 33- تعداد كتابهاي كودك و نوجوان منتشر شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 34- تعداد كتابهاي منتشر شده چاپ مجدد سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 35- تعداد مجوزهاي صادر شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 36- تعداد مولفان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 37- محل استقرار ناشران سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 19- تعداد كتابهاي منتشر شده و شمارگان سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 20- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك موضوع سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 21- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوع اثر سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 22- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوبت چاپ سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 23- تعداد ناشران به تفكيك وضعيت فعاليت و جنس سطح استان(سال پيش فرض).

 

معاونت قرآن و عترت

جدول شماره 38- تعداد آموزش گيرندگان آموزشهاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 39- تعداد بازديد از موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 40- تعداد بازديد از موسسات قرآني سطح استان.

جدول شماره 41- تعداد برنامه هاي قرآني برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 42- تعداد شاغلان در بخش فعاليت هاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 43- تعداد صدور گواهي نامه آموزشي قرآن آموزان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 44- تعداد عناوين طرح هاي تحقيقاتي حمايت شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 45- تعداد قاريان و حافظان قرآن كريم سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 46- تعداد كلاسهاي آموزش قرآني در مراكز و موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 47- تعداد مجوز صادر شده موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 48- تعداد مراكز قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 49- تعداد موسسات قرآن و عترت سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 50- تعداد موسسات قرآني حمايت شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 51- تعداد آموزش گيرندگان آموزشهاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 52- ميزان حمايت از فعاليت هاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 53- عملكرد واحد قرآني در بخش آموزشي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 24- تعداد برنامه هاي قرآني برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 25- تعداد قاريان و حافظان قرآن كريم سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 26- عملكرد واحد قرآني در بخش آموزشي سطح استان(سال پيش فرض).

 

معاونت هنری

آموزشگاه ها- بیمه - صندوق

جدول شماره 62- تعداد عضويت صندوق اعتباري حمايت از هنرمندان در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 63- تعداد هنرمندان بيمه شده تكميلي در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 64- تعداد آموزشگاه هاي آزاد هنري سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 65- تعداد هنرجويان آموزشگاه هاي آزاد هنري سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 27- تعداد هنرجويان آموزشگاه هاي آزاد هنري سطح استان(سال پيش فرض).

 

برنامه های هنری

جدول شماره 66- تعداد جشنواره هاي هنري در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 67- تعداد نمايشگاه هاي هنري سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 68- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هنري در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 69- تعداد عناوين اجراي موسيقي صحنه اي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 70- تعداد دفعات اجراي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 71- تعداد تماشاگران اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 28- تعداد نمايشگاه هاي هنري سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 29- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هنري در سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 30- تعداد عناوين اجراي موسيقي صحنه اي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 31- تعداد دفعات اجراي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 32- تعداد تماشاگران اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

 

 سینمایی

جدول شماره 72- تعداد مجوزهاي ماهواره در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 73- تعداد فيلم ها و تماشاگران، فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 74- ميزان فروش بليط فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 75- تعداد فيلم هاي كوتاه توليد شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 76- متوسط روزهاي فعاليت سينما در ماه(سال پيش فرض).

جدول شماره 77- متوسط تعداد دفعات نمايش فيلم در روز(سال پيش فرض).

نمودار شماره 33- تعداد فيلم ها و تماشاگران، فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي استان گلستان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 34- ميزان فروش بليط فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 35- تعداد فيلم هاي كوتاه توليد شده سطح استان(سال پيش فرض).

 

نگارخانه ها

جدول شماره 78- تعداد نمايشگاه ها و آثار برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 79- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هاي برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 36- تعداد نمايشگاه ها و آثار برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 37- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هاي برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

 

هنرمندان

جدول شماره 80- تعداد هنرمندان سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 38- تعداد هنرمندان سطح استان(سال پيش فرض).

 

هنرهای نمایشی

جدول شماره 81- تعداد كارگاه هاي آموزشي تئاتر در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 82- تعداد عناوين و دفعات اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 83- تعداد تماشاگران اجراي نمايش سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 84- تعداد سالن ها و ظرفيت سالن هاي اجراي نمايش وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 85- تعداد مجوزهاي صادر شده اجراي تئاتر در سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 39- تعداد عناوين و دفعات اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 40- تعداد تماشاگران اجراي نمايش سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 41- تعداد سالن ها و ظرفيت سالن هاي اجراي نمايش وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد استان گلستان.

 

واحد مدیریت

دفتر حراست

جدول شماره 86- عملكرد واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي سطح استان_.

جدول شماره 87- تعداد نامه هاي محرمانه در واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گلستان_.

نمودار شماره 42- عملكرد واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي سطح استان_.

نمودار شماره 43- تعداد نامه هاي محرمانه در واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گلستان.

 

دفتر روابط عمومی

جدول شماره 88- تعداد پاسخ هاي ارسالي به مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 89- تعداد نشست هاي مطبوعاتي برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 90- عملكرد روابط عمومي در حوزه اطلاعات و اخبار سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 44- عملكرد روابط عمومي در حوزه اطلاعات و اخبار سطح استان(سال پيش فرض).

 

مدیریت

جدول شماره 91- فعاليت هاي حوزه مديريت سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 45- فعاليت هاي حوزه مديريت سطح استان(سال پيش فرض).

 

واحد آموزش

جدول شماره 92- تعداد افراد آموزش گيرنده در واحدهاي ضمن خدمت.

جدول شماره 93- تعداد آموزشگاههاي آزاد مهارتي داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 94- تعداد بازديدهاي انجام شده از مراكز و هنرستانهاي مهارت آموزي داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 95- تعداد گواهينامه هاي صادر شده مهارت ها ويژه مراكز و هنرستانها(سال پيش فرض).

جدول شماره 96- تعداد مراكز مهارت آموزي كار و دانش داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 97- تعداد هنرجويان آموزشگاههاي آزاد مهارتي داراي مجوز(سال پيش فرض).

جدول شماره 98- تعداد هنرجويان مراكز مهارت آموزي كار و دانش سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 99- تعداد هنرجويان هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز(سال پيش فرض).

جدول شماره 100- تعداد هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 101- تعداد هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 102- تعداد آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان(ساعت- نفر-دوره) سطح استان.

جدول شماره 103- ميزان آموزشهاي ضمن خدمت برگزار شده.

جدول شماره 104- تعداد دوره هاي آموزش كوتاه مدت برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 105- مدت زمان برگزاري دوره هاي برگزار شده آموزش كوتاه مدت فرهنگي و هنري(ضمن خدمت) سطح استان.

نمودار شماره 46- تعداد آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان(ساعت- نفر-دوره) سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 47- تعداد دوره هاي آموزش كوتاه مدت برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 48- مدت زمان برگزاري دوره هاي برگزار شده آموزش كوتاه مدت فرهنگي و هنري(ضمن خدمت) سطح استان(شهرستان پيش فرض).

 

سالنامه آماری وگزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان

سالنامه جديد: 7-18- سينماها و تماشاگران فيلمهاي سينمايي.

سالنامه جديد:(1) 8-18- سالن هاي وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و برنامه هاي اجرا شده.

سالنامه جديد:(2) 8-18- سالن هاي وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و برنامه هاي اجرا شده.

سالنامه جديد: 9-18- چاپخانه هاي (خصوصي) تحت نظارت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي.

سالنامه جديد:10-18- عناوين و شمارگان مطبوعات محلي.

گزارش اقتصادي:11-1- تعداد سينماها و تماشاگران فيلمهاي اكران شده.

گزارش اقتصادي:11-2- تعداد سينماها ، ظرفيت و فيلمهاي اكران شده به تفكيك شهرستان.

 

 

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

 

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت

نام رابط آماری:

زهرا جلالی

آدرس:

 گرگان-بلوار شهید شکاری

شماره تماس دفتر:

017-32226060

وب سایت:

golestan.farhang.gov.ir

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1804
بازدید دیروز: 791
بازدید ماه:23713
بازدید سال:79318
بازدید کل:669590
معرفی سیمابر