عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


19. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : حجت الاسلام علی اصغر فضیلت

نام رابط آماری : زهرا جلالی
شماره تماس دفتر : 32226060-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestan.farhang.gov.ir

 

 

 

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

جدول شماره 1-1-1- تعداد نامه هاي ثبتي شكايات مردمي و رسيدگي به شكايات مردمي در واحد ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات مردمي سطح استان.

جدول شماره 1-1-2- تعداد برنامه ها و دستورالعمل هاي ارزيابي سطح استان.

جدول شماره 1-1-3- تعداد گزارشات رسيده و تحليل شده سطح استان.

جدول شماره 1-1-4- ميزان رضايت و عدم رضايت ارباب رجوع سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 1-1-1- تعداد نامه هاي ثبتي شكايات مردمي و رسيدگي به شكايات مردمي در واحد ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات مردمي سطح استان.

نمودار شماره 1-1-2- تعداد برنامه ها و دستورالعمل هاي ارزيابي سطح استان.

نمودار شماره 1-1-3- تعداد گزارشات رسيده و تحليل شده سطح استان.

نمودار شماره 1-1-4- ميزان رضايت و عدم رضايت ارباب رجوع سطح استان(شهرستان پيش فرض ).

 

فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

جدول شماره 1-1-7- تعداد خانه هاي ديجيتال سطح استان(قلم آماري پيش فرض ).

جدول شماره 1-1-8- تعداد كاربران استفاده از سيستم،پرينتر و اسكنرها سطح استان.

جدول شماره 1-1-9- تعداد كاربران از اتوماسيون اداري سطح استان.

نمودار شماره 1-1-7- تعداد خانه هاي ديجيتال سطح استان(شهرستان پيش فرض ).

نمودارشماره 1-1-8- تعداد كاربران استفاده از سيستم،پرينتر و اسكنرها سطح استان.

نمودار شماره 1-1-9- تعداد كاربران از اتوماسيون اداري سطح استان.

 

 

معاونت اداری و مالی

امور مالی

جدول شماره 1-2-1- عملكرد واحد مالي در بخش هاي(رفاهي- ماموريت- اضافه كارها) سطح استان.

جدول شماره 1-2-2- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي - ملي سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 1-2-1- عملكرد واحد مالي در بخش هاي(رفاهي- ماموريت- اضافه كارها) سطح استان.

نمودار شماره 1-2-2- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي - ملي سطح استان(موقعيت مكاني استان پيش فرض ).

 

برنامه و بودجه

جدول شماره 1-1-5- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي،هزينه اي(جاري)،تملك ودارايي سرمايه اي(عمراني) استاني و ميزان جذب اعتبارات فرهنگي از منابع وزارت متبوع(شهرستان پيش فرض ).

جدول شماره 1-1-6- تعداد مجوزهاي صادر شده فرصت هاي شغلي سطح استان.

نمودار شماره 1-1-5- ميزان جذب اعتبارات فرهنگي،هزينه اي(جاري)،تملك ودارايي سرمايه اي(عمراني) استاني و ميزان جذب اعتبارات فرهنگي از منابع وزارت متبوع(شهرستان پيش فرض ).

نمودار شماره 1-1-6- تعداد مجوزهاي صادر شده فرصت هاي شغلي سطح استان.

 

معاونت فرهنگی

اهدا کتاب

جدول شماره 1: تعداد كتابهاي اهداء شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

 

فعالیت های ادبیات داستانی و شعر

جدول شماره 1: تعداد جشنواره هاي برگزار شده ادبيات داستاني در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 1-3-3- تعداد جلسات برگزار شده شعر سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 1-3-4- تعداد جلسات برگزار شده ادبيات داستاني سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 2: تعداد جشنواره هاي شعر برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 2: تعداد عصر داستانهاي برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 3: تعداد عصر شعرهاي برگزار شده در سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 1-3-3- تعداد جلسات برگزار شده شعر در سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 1-3-4- تعداد جلسات برگزار شده ادبيات داستاني سطح استان(سال پيش فرض ).

 

واحد چاپ

جدول شماره 1-3-1- تعداد چاپخانه ها و ظرفيت آنها در سطح استان(سال پيش فرض ).

جدول شماره 1-3-2- تعداد چاپ هاي سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 1-3-1- تعداد چاپخانه ها و ظرفيت آنها در سطح استان(سال پيش فرض ).

نمودار شماره 1-3-2- تعداد چاپ هاي سطح استان(سال پيش فرض ).

 

واحد مطبوعات

جدول شماره 1: تعداد خبرگزاري هاي مستقر در استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-3-9- تعداد دكه هاي فروش مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-3-11- تعداد آگهي هاي درج شده در سانه هاي چاپي(نشريات) سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-3-12 تعداد عناوين و شمارگان رسانه هاي چاپي(نشريات) به نفكيك دوره انتشار سطح استان..

جدول شماره 2: تعداد فعاليت هاي مطبوعاتي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-3-9- تعداد دكه هاي فروش مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-3-11- تعداد آگهي هاي درج شده در سانه هاي چاپي(نشريات) سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-3-12 تعداد عناوين و شمارگان رسانه هاي چاپي(نشريات) به نفكيك دوره انتشار سطح استان(سال پيش فرض).

 

واحد نشر

جدول شماره 1: تعداد جلد كتاب هاي خريداري شده از محل اعتبارات فرهنگي(يارانه ها)(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-3-13- تعداد كتابهاي منتشر شده و شمارگان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-3-14- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك موضوع سطح استان(ارسال پيش فرض).

جدول شماره 1-3-15- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوع اثر سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-3-16- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوبت چاپ سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-3-17- تعداد ناشران به تفكيك وضعيت فعاليت و جنس سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 2: تعداد عناوين كتابهاي خريداري شده از محل اعتبارات فرهنگي(يارانه ها)(سال پيش فرض).

جدول شماره 3: تعداد كتابهاي ترجمه شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 4: تعداد كتابهاي كودك و نوجوان منتشر شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 5: تعداد كتابهاي منتشر شده چاپ مجدد سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 6: تعداد مجوزهاي صادر شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 7: تعداد مولفان سطح استان(سال پيش فرض).

محل استقرار ناشران سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-3-13- تعداد كتابهاي منتشر شده و شمارگان سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-3-14- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك موضوع سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-3-15- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوع اثر سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-3-16- تعداد عناوين و شمارگان كتابهاي منتشر شده به تفكيك نوبت چاپ سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-3-17- تعداد ناشران به تفكيك وضعيت فعاليت و جنس سطح استان(سال پيش فرض).

 

معاونت قرآن و عترت

جدول شماره 1: تعداد آموزش گيرندگان آموزشهاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 10: تعداد عناوين طرح هاي تحقيقاتي حمايت شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 11: تعداد قاريان و حافظان قرآن كريم سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 12: تعداد كلاسهاي آموزش قرآني در مراكز و موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 13: تعداد مجوز صادر شده موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 13: تعداد مجوز صادر شده موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 14: تعداد مراكز قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 15: تعداد مراكز قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-5-1- تعداد برنامه هاي قرآني برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-5-2- تعداد قاريان و حافظان قرآن كريم سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-5-3- عملكرد واحد قرآني در بخش آموزشي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 16: تعداد موسسات قرآن و عترت سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 17: تعداد موسسات قرآني حمايت شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 18: تعداد موسسات قرآني حمايت شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 19: ميزان حمايت از فعاليت هاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 2: تعداد بازديد از موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 20: تعداد موسسات قرآن و عترت سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 21: ميزان حمايت از فعاليت هاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 22: تعداد آموزش گيرندگان آموزشهاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 3: تعداد بازديد از موسسات قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 4: تعداد برنامه هاي قرآني برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 5: تعداد شاغلان در بخش فعاليت هاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 6: تعداد شاغلان در بخش فعاليت هاي قرآني سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 7: تعداد صدور گواهي نامه آموزشي قرآن آموزان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 8: تعداد صدور گواهي نامه آموزشي قرآن آموزان سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 9: تعداد عناوين طرح هاي تحقيقاتي حمايت شده سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-5-1- تعداد برنامه هاي قرآني برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-5-2- تعداد قاريان و حافظان قرآن كريم سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-5-3- عملكرد واحد قرآني در بخش آموزشي سطح استان(سال پيش فرض).

 

آموزشگاه ها- بیمه - صندوق

جدول شماره 1: تعداد عضويت صندوق اعتباري حمايت از هنرمندان در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-1- تعداد آموزشگاه هاي آزاد هنري سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-2- تعداد هنرجويان آموزشگاه هاي آزاد هنري سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 2: تعداد هنرمندان بيمه شده تكميلي در سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-2- تعداد هنرجويان آموزشگاه هاي آزاد هنري سطح استان(سال پيش فرض).

 

برنامه های هنری

جدول شماره 1: تعداد جشنواره هاي هنري در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-8- تعداد نمايشگاه هاي هنري سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-9- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هنري در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-10-تعداد عناوين اجراي موسيقي صحنه اي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-11- تعداد دفعات اجراي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-12- تعداد تماشاگران اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-8- تعداد نمايشگاه هاي هنري سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-9- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هنري در سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-10-تعداد عناوين اجراي موسيقي صحنه اي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-11- تعداد دفعات اجراي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-12- تعداد تماشاگران اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

 

 سینمایی

جدول شماره 1: تعداد مجوزهاي ماهواره در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-4- تعداد فيلم ها و تماشاگران، فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-5- ميزان فروش بليط فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-6- تعداد فيلم هاي كوتاه توليد شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 2: متوسط روزهاي فعاليت سينما در ماه(سال پيش فرض).

جدول شماره 3: متوسط تعداد دفعات نمايش فيلم در روز(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-4- تعداد فيلم ها و تماشاگران، فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي استان گلستان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-5- ميزان فروش بليط فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي سطح استان گلستان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-6- تعداد فيلم هاي كوتاه توليد شده سطح استان(سال پيش فرض).

 

نگارخانه ها

جدول شماره 1-4-13- تعداد نمايشگاه ها و آثار برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-14- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هاي برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-13- تعداد نمايشگاه ها و آثار برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-14- تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه هاي برپا شده در نگارخانه هاي سطح استان(سال پيش فرض).

 

هنرمندان

جدول شماره 1-4-15- تعداد هنرمندان سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-15- تعداد هنرمندان سطح استان(سال پيش فرض).

 

هنرهای نمایشی

جدول شماره 1: تعداد كارگاه هاي آموزشي تئاتر در سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-16- تعداد عناوين و دفعات اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-18- تعداد تماشاگران اجراي نمايش سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-4-19- تعداد سالن ها و ظرفيت سالن هاي اجراي نمايش وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد استان گلستان(سال پيش فرض).

جدول شماره 2: تعداد مجوزهاي صادر شده اجراي تئاتر در سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-16- تعداد عناوين و دفعات اجراي صحنه اي موسيقي سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-18- تعداد تماشاگران اجراي نمايش سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-4-19- تعداد سالن ها و ظرفيت سالن هاي اجراي نمايش وابسته به اداره كل فرهنگ و ارشاد استان گلستان.

 

واحد مدیریت

دفتر حراست

جدول شماره 1-1-14- عملكرد واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي سطح استان_.

جدول شماره 1-1-15- تعداد نامه هاي محرمانه در واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گلستان_.

نمودار شماره 1-1-14- عملكرد واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي سطح استان_.

نمودار شماره 1-1-15- تعداد نامه هاي محرمانه در واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گلستان.

 

دفتر روابط عمومی

جدول شماره 1: تعداد پاسخ هاي ارسالي به مطبوعات سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 2: تعداد نشست هاي مطبوعاتي برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-1-13- عملكرد روابط عمومي در حوزه اطلاعات و اخبار سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-1-13- عملكرد روابط عمومي در حوزه اطلاعات و اخبار سطح استان(سال پيش فرض).

 

مدیریت

جدول شماره 1-1-16- فعاليت هاي حوزه مديريت سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-1-16- فعاليت هاي حوزه مديريت سطح استان(سال پيش فرض).

 

واحد آموزش

جدول شماره 1: تعداد افراد آموزش گيرنده در واحدهاي ضمن خدمت.

جدول شماره 2: تعداد آموزشگاههاي آزاد مهارتي داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 3: تعداد بازديدهاي انجام شده از مراكز و هنرستانهاي مهارت آموزي داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 4: تعداد گواهينامه هاي صادر شده مهارت ها ويژه مراكز و هنرستانها(سال پيش فرض).

جدول شماره 5: تعداد مراكز مهارت آموزي كار و دانش داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 6: تعداد هنرجويان آموزشگاههاي آزاد مهارتي داراي مجوز(سال پيش فرض).

جدوا شماره 7: تعداد هنرجويان مراكز مهارت آموزي كار و دانش سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 8: تعداد هنرجويان هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز(سال پيش فرض).

جدول شماره 9: تعداد هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 10: تعداد هنرستانهاي كار و دانش داراي مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامي(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-1-10- تعداد آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان(ساعت- نفر-دوره) سطح استان.

جدول شماره 11: ميزان آموزشهاي ضمن خدمت برگزار شده.

جدول شماره 1-1-11- تعداد دوره هاي آموزش كوتاه مدت برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

جدول شماره 1-1-12- مدت زمان برگزاري دوره هاي برگزار شده آموزش كوتاه مدت فرهنگي و هنري(ضمن خدمت) سطح استان.

نمودار شماره 1-1-10- تعداد آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان(ساعت- نفر-دوره) سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-1-11- تعداد دوره هاي آموزش كوتاه مدت برگزار شده سطح استان(سال پيش فرض).

نمودار شماره 1-1-12- مدت زمان برگزاري دوره هاي برگزار شده آموزش كوتاه مدت فرهنگي و هنري(ضمن خدمت) سطح استان(شهرستان پيش فرض).

 

سالنامه آماری وگزارش اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی استان

جدول شماره 1-4-4- تعداد فيلم ها و تماشاگران، فيلم هاي سينمايي اكران شده در سينماهاي استان گلستان (1)(سال پيش فرض ).

جدول شماره 1-3-12 تعداد عناوين و شمارگان رسانه هاي چاپي(نشريات) به نفكيك دوره انتشار سطح استان (1) .

جدول شماره 1-3-12 تعداد عناوين و شمارگان رسانه هاي چاپي(نشريات) به نفكيك دوره انتشار سطح استان .

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 232
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7843
بازدید سال:114805
بازدید کل:538510
معرفی سیمابر