عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


26. اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : علی اصغر فاضلی

نام رابط آماری : معصومه باقری
شماره تماس دفتر : 32342003-017
وب سایت : www.isaar/states/golestan.ir

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1
تعداد استفاده كنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد تحت پوشش
سالانه شهرستانی آماری
2 مبلغ پرداختي به خانوار شاهد استفاده كننده از خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد تحت پوشش  سالانه شهرستانی آماری
3
تعداد جانبازان تا 25 درصد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثار گران بر حسب در صد جانبازي در پايان سال 
سالانه شهرستانی آماری
4
تعداد جانبازان 25 درصد و بالاتر تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثار گران بر حسب در صد جانبازي در پايان سال 
سالانه شهرستانی آماری
5
تعداد خانوار شاهد حقوق بگير تحت پوشش 
سالانه شهرستانی آماری
6
مبلغ پرداختي به خانوار شاهد حقوق بگير تحت پوشش 
سالانه شهرستانی آماری
7
مبلغ پرداختي جانبازان حقوق بگير تحت پوشش 
سالانه شهرستانی آماری
8
تعداد جانبازان حقوق بگير تحت پوشش
سالانه شهرستانی آماری
9
تعداد افراد خانوار هاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد 
سالانه شهرستانی آماری
10
والدين خانوار هاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد 
سالانه شهرستانی آماری
11
همسر و فرزندان شاهد تحت پوشش بنياد شهيد 
سالانه شهرستانی آماری
12
تعداد افراد خانوار هاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد
سالانه شهرستانی آماری
13
والدين خانوار هاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد 
سالانه شهرستانی آماری
14
همسر و فرزندان شاهد تحت پوشش بنياد شهيد 
سالانه شهرستانی آماری
15
تعداد استفاده كنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد تحت پوشش
سالانه شهرستانی آماری
16 مبلغ پرداختي به خانوار شاهد استفاده كننده از خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد تحت پوشش  سالانه شهرستانی آماری
17
تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسب در صد جانبازي در پايان سال 
سالانه شهرستانی آماری
18
تعداد جانبازان حقوق و مستمري بگير تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران
سالانه شهرستانی آماری
19
مبلغ پرداختي به جانبازان حقوق و مستمري بگير تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران 
سالانه شهرستانی آماری

 

 سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 14-14: تعداد خانوارهاي حقوق بگير تحت پوشش بنياد شهيد و انور ايثارگران و مبلغ پرداختي به آنان .

سالنامه 14-15: استفاده كنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداختي به آنان(سال پيش فرض) .

سالنامه 16-14: تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثار گران بر حسب در صد جانبازي در پايان سال.

سالنامه 17-14: تعداد جانبازان مستمري بگير تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثار گران .

سالنامه جديد 15 : جدول 08- تعداد افراد خانوارهاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب نوع خويشاوندي تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 15 : جدول 08- تعداد افراد خانوارهاي شاهد تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب نوه خويشاوندي .

سالنامه جديد 15 : جدول 10- خدمات ارائه شده به خانوارهاي شاهد، جانبازان و آزادگان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداختي به آنان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 15 : جدول 11- تعداد جانبازان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسب درصد جانبازي در پايان اسفند (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 15 : جدول 12- تعداد خانوارهاي شاهد حقوق و مستمري‌بگيرتحت ‌پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و مبلغ پرداختي به ‌آنان در سال (سال پيش فرض)

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 112
بازدید دیروز: 513
بازدید ماه:95
بازدید سال:153296
بازدید کل:577001
معرفی سیمابر