عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


33. مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیر درمان

نام بالاترین مقام اجرایی : دکتر احمد نصرتی

نام رابط آماری : مارال قاضلی یار
شماره تماس دفتر : 322349630-017
آدرس پستی:خیابان ولیعصر(عج)- نبش عدالت 13-کدپستی 4917754194

وب سایت: http://dgolestan.tamin.ir

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد مراكز طرف قرارداد

شش ماهه

شهرستان

آماری

2

تعداد نسخ و پرونده هاي اسناد پزشكي مديريت درمان

سالانه

استان

آماری

3

مبلغ پرداختي براي نسخ و پرونده هاي اسناد پزشكي مديريت درمان

سالانه

استان

آماری

4

تعداد موارد مراجعه (ويزيت پزشكان) در مراكز ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراکز ملکی درمان

آماری

5

عملكرد پاركلينيك در مراكز ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراکز ملکی درمان

آماری

6

تعداد تخت فعال در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

7

تعداد تخت روز اشغال مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

8

تعداد تخت روز كل مراكز بيمارستاني ملكي مديريت در

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

9

تعداد بستري جديد در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

10

تعداد انتقالي از ساير بخش ها در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

11

مجموع روزهاي بستري در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

12

تعداد بيمار فوت شده در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

13

متوسط اقامت در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

14

در هزار مرگ و مير در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

15

فاصله بازگرداني در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت در

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

16

چرخش تخت در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

17

تعداد بيمار باقي مانده در بخش در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

18

تعداد بيمار مرخص شده از بيمارستان در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان

ماهانه

مراكز بيمارستاني ملكي

آماری

 

گزارش آماری

جدول 01- تعداد مراكز طرف قرارداد.

جدول 02- تعداد تخت فعال در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

جدول 03- تعداد تخت روز اشغال مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

جدول 04- تعداد تخت روز كل مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

جدول 05- تعداد انتقالي از ساير بخش ها در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

جدول 06- تعداد بيمار باقي مانده در بخش در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

جدول 07- تعداد بيمار مرخص شده از بيمارستان در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

جدول 08- تعداد مراكز درماني ملكي و طرف قرارداد اداره كل تأمين اجتماعي تا پايان سال ....

نمودار 01- تعداد مراكز طرف قرارداد.

نمودار 02- تعداد تخت فعال در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

نمودار 03- تعداد تخت روز اشغال مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

نمودار 04- تعداد تخت روز كل مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

نمودار 05- تعداد انتقالي از ساير بخش ها در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

نمودار 06- تعداد بيمار باقي مانده در بخش در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

نمودار 07- تعداد بيمار مرخص شده از بيمارستان در مراكز بيمارستاني ملكي مديريت درمان.

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 299
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7910
بازدید سال:114872
بازدید کل:538577
معرفی سیمابر