عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


37. پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :

اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

میرمحمدعلی حسینی

نام رابط آماری:

خانم سیاه مرگویی

وب سایت:

 www.goums.ac.ir

شماره تماس دفتر:

017-32229223-4
آدرس:  
ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1
تعداد مراجعه‌كنندگان جهت اهداي خون
سالانه استانی آماری
2
تعداد مراجعه كنندگان جهت اهداي خون
سالانه شهرستانی آماری
3
تعداد واحدهاي خوني اهدا شده برحسب گروه‌هاي خوني
سالانه استانی آماری
4
تعداد واحدهاي خوني اهدا شده برحسب جنسيت اهدا كننده
سالانه استانی آماری
5
تعداد موارد اهداي خون به تفكيك جنس
سالانه شهرستانی آماری
6
تعداد واحدهاي خوني اهدا شده برحسب وضعيت اهدايي اهدا كنندگان
سالانه استانی آماری
7
تعداد موارد اهداي خون به تفكيك وضعيت
سالانه شهرستانی آماری
8
تعداد واحدهاي خوني اهدا شده برحسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان
سالانه استانی آماری
9
تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده بر حسب نوع فرآورده در پايگاه‌هاي انتقال خون
سالانه استانی آماری
10
ميزان فرآورده هاي خون توليد شده- انتقال خون
سالانه شهرستان آماری
11
تعداد فرآورده‌هاي ارسالي به بيمارستان‌ها (مراكز درماني استاني) برحسب نوع فرآورده
سالانه استانی آماری
12
ميزان فرآورده هاي خون توزيع شده
سالانه شهرستان آماری
13
تعداد واحد پلاسماي ضد هاري
سالانه استانی آماری
14 مشخصات پايگاه‌هاي انتقال خون سالانه شهرستان اطلاعاتی

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد مدیریتی انتقال خون)

 

جداول و نمودارهای آماری:


جدول 01- تعداد مراجعه‌كنندگان به انتقال خون استان گلستان.

جدول 02- تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي خوني اهداكنندگان در انتقال خون استان گلستان.

جدول 03- تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب جنسيت اهداكنندگان در انتقال خون استان گلستان.

جدول 04- تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب وضعيت اهداكنندگان (مستمر، باسابقه يا اولين بار) در انتقال خون استان گلستان.

جدول 05- تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان در انتقال خون استان گلستان.

جدول 06- تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده بر حسب نوع فرآورده‌ در پايگاه‌هاي انتقال خون استان گلستان.

جدول 07- تعداد فرآورده‌هاي خوني ارسال شده به بيمارستان‌ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ در پايگاه‌هاي انتقال خون استان گلستان.

جدول 08- تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده و ارسالي به بيمارستان‌ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ در پايگاه‌هاي انتقال خون استان گلستان.

جدول 09- تعداد واحد پلاسماي ضدهاري در انتقال خون استان گلستان.

 

نمودار 01- روند تعداد مراجعه‌كنندگان به انتقال خون استان گلستان.

نمودار 02- روند تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي خوني (گروه‌ خوني پيش فرض).

نمودار 03- مقايسه تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي خوني اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه درصد واحدهاي خوني اهدا شده (AB / A / B / O) بر حسب گروه‌هاي خوني اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 05- روند تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب جنسيت اهداكنندگان.

نمودار 06- مقايسه درصد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب جنسيت اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 07- روند تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب وضعيت اهداكنندگان (مستمر، باسابقه يا اولين بار) (وضعيت اهداكنندگان پيش فرض).

نمودار 08- مقايسه تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب وضعيت اهداكنندگان (مستمر، باسابقه يا اولين بار) در سال (سال پيش فرض).

نمودار 09- مقايسه درصد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب وضعيت اهداكنندگان (مستمر، باسابقه يا اولين بار) در سال (سال پيش فرض).

نمودار 10- روند تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان (گروه سني پيش فرض).

نمودار 11- مقايسه تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 12- مقايسه درصد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 13- روند تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده بر حسب نوع فرآورده‌ (نوع فرآورده پيش فرض).

نمودار 14- مقايسه تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده بر حسب نوع فرآورده‌ در سال (سال پيش فرض).

نمودار 15- روند تعداد فرآورده‌هاي خوني ارسالي به بيمارستان ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ (نوع فرآورده پيش فرض).

نمودار 16- مقايسه تعداد فرآورده‌هاي خوني ارسالي به بيمارستان ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ در سال (سال پيش فرض).

نمودار 17- روند تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده و ارسالي به بيمارستان ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ (نوع فرآورده پيش فرض).

نمودار 18- مقايسه تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده و ارسالي به بيمارستان ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ در سال (سال پيش فرض).

نمودار 19- روند تعداد واحد پلاسماي ضدهاري در انتقال خون استان گلستان.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


 

سالنامه جديد 17 : جدول 13- ميزان فرآورده هاي خون توليد شده و توزيع شده به مراكز درماني به تفكيك سه فرآورده اصلي.(سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 14- مراجعه كنندگان و تعداد موارد اهداي خون به تفكيك جنس و وضعيت.

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 4474
بازدید دیروز: 3960
بازدید ماه:93782
بازدید سال:232347
بازدید کل:822619
معرفی سیمابر