عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


37. پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : میرمحمدعلی حسینی

نام رابط آماری :  مریم سادات سیدین
شماره تماس دفتر : 4-32229223-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.goums.ac.ir

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های اداره کل منطقه‌ای آموزشی انتقال خون استان گلستان

ghalleh_golestan.pdf [1.13 مگابايت] ( تعداد دانلود: 8)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد مراجعه‌كنندگان جهت اهداي خون

سالانه

استانی

آماری

2

تعداد واحدهاي خوني اهدا شده برحسب گروه‌هاي خوني

سالانه

استانی

آماری

3

تعداد واحدهاي خوني اهدا شده برحسب جنسيت اهداء كنندگان

سالانه

استانی

آماری

4

تعداد واحدهاي خوني اهدا شده برحسب وضعيت اهدايي اهداء كنندگان

سالانه

استانی

آماری

5

تعداد واحدهاي خوني اهدا شده برحسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان

سالانه

استانی

آماری

6

تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده بر حسب نوع فرآورده در پايگاه‌هاي انتقال خون

سالانه

استانی

آماری

7

تعداد فرآورده‌هاي ارسالي به بيمارستان‌ و مراكز درماني

سالانه

استانی

آماری

8

تعداد واحد پلاسماي ضد هاری

سالانه

استانی

آماری

9

تعداد پايگاه‌هاي انتقال خون موجود - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد پايگاه‌هاي انتقال خون مصوب - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

11

ميزان اعتبار مورد نياز براي تعميرات پايگاه هاي انتقال خون - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

12

ميزان كل اعتبار هر پروژه - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد واحدهای خونی ناسالم اهدا شده برحسب نوع آزمایش غربالگری (محرمانه)

سالانه

استانی

آماری

14

مشخصات پایگاه‌های ثابت و سیار

-

-

اطلاعاتی

 

 

 

 آمار و اطلاعات اداره کل منطقه‌ای آموزشی انتقال خون استان در  سیمابر استان گلستان

khoon_golestan.pdf [2.12 مگابايت] ( تعداد دانلود: 3)

 گزارش آماری

جدول 01- تعداد مراجعه‌كنندگان به انتقال خون استان گلستان.

جدول 02- تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي خوني اهداكنندگان در انتقال خون استان گلستان.

جدول 03- تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب جنسيت اهداكنندگان در انتقال خون استان گلستان.

جدول 04- تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب وضعيت اهداكنندگان (مستمر، باسابقه يا اولين بار) در انتقال خون استان گلستان.

جدول 05- تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان در انتقال خون استان گلستان.

جدول 06- تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده بر حسب نوع فرآورده‌ در پايگاه‌هاي انتقال خون استان گلستان.

جدول 07- تعداد فرآورده‌هاي خوني ارسال شده به بيمارستان‌ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ در پايگاه‌هاي انتقال خون استان گلستان.

جدول 08- تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده و ارسالي به بيمارستان‌ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ در پايگاه‌هاي انتقال خون استان گلستان.

جدول 09- تعداد واحد پلاسماي ضدهاري در انتقال خون استان گلستان.مشخصات مراكز ثابت و سيار انتقال خون استان گلستان

نمودار 01- روند تعداد مراجعه‌كنندگان به انتقال خون استان گلستان.

نمودار 02-1- روند تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي خوني (گروه‌ خوني پيش فرض).

نمودار 02-2- مقايسه تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي خوني اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 02-3- مقايسه درصد واحدهاي خوني اهدا شده (AB / A / B / O) بر حسب گروه‌هاي خوني اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).ن

مودار 03-1- روند تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب جنسيت اهداكنندگان.

نمودار 03-2- مقايسه درصد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب جنسيت اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 04-1- روند تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب وضعيت اهداكنندگان (مستمر، باسابقه يا اولين بار) (وضعيت اهداكنندگان پيش فرض).

نمودار 04-2- مقايسه تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب وضعيت اهداكنندگان (مستمر، باسابقه يا اولين بار) در سال (سال پيش فرض).

نمودار 04-3- مقايسه درصد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب وضعيت اهداكنندگان (مستمر، باسابقه يا اولين بار) در سال (سال پيش فرض).

نمودار 05-1- روند تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان (گروه سني پيش فرض).

نمودار 05-2- مقايسه تعداد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 05-3- مقايسه درصد واحدهاي خوني اهدا شده بر حسب گروه‌هاي سني اهداكنندگان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 06-1- روند تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده بر حسب نوع فرآورده‌ (نوع فرآورده پيش فرض).

نمودار 06-2- مقايسه تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده بر حسب نوع فرآورده‌ در سال (سال پيش فرض).

نمودار 07-1- روند تعداد فرآورده‌هاي خوني ارسالي به بيمارستان ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ (نوع فرآورده پيش فرض).

نمودار 07-2- مقايسه تعداد فرآورده‌هاي خوني ارسالي به بيمارستان ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ در سال (سال پيش فرض).

نمودار 08-1- روند تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده و ارسالي به بيمارستان ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ (نوع فرآورده پيش فرض).

نمودار 08-2- مقايسه تعداد فرآورده‌هاي خوني توليد شده و ارسالي به بيمارستان ها (مراكز درماني) بر حسب نوع فرآورده‌ در سال (سال پيش فرض).

نمودار 09- روند تعداد واحد پلاسماي ضدهاري در انتقال خون استان گلستان.

 

 سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 17 : جدول 13- ميزان فرآورده هاي خون توليد شده و توزيع شده به مراكز درماني به تفكيك سه فرآورده اصلي.(سال پيش فرض).

سالنامه جديد 17 : جدول 14- مراجعه كنندگان و تعداد موارد اهداي خون به تفكيك جنس و وضعيت.

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 306
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7917
بازدید سال:114879
بازدید کل:538584
معرفی سیمابر