عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


38. اداره كل هواشناسي استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل هواشناسي استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : سید محمدرضا رضوی

نام رابط آماری : عبدالجبار ملاعرازی
شماره تماس دفتر : 5-32480230-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestanmet.ir

 

 فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های  اداره­ كل­ هواشناسي ­استان­ گلستان
havashenasi.pdf [720.3 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 84)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی

سالانه

-

اطلاعاتی

2

درجه حرارت در ایستگاه‌های سینوپتیک و اقلیم‌شناسی هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

3

میزان بارندگی ایستگاه‌های سینوپتیک و اقلیم‌شناسی هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

4

تعداد روزهای بارندگی در ایستگاه‌های سینوپتیک و اقلیم‌شناسی هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

5

میانگین رطوبت نسبی هوا در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

6

حداکثر سرعت وزش باد در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

7

تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه‌های سینوپتیک و اقلیم‌شناسی هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

8

تعداد روزهای برفی در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

9

ارتفاع برف در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

10

تعداد ساعات آفتابی در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

11

میزان تبخیر در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

12

ميانگين سرعت وزش باد در ايستگاه‌هاي سينوپتيك

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

13

ميانگين رطوبت نسبي هوا در ساعات مختلف در ایستگاه‌های سینوپتیک و اقلیم‌شناسی هواشناسي

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

14

میزان بارندگی ایستگاه‌های باران‌سنجی هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

15

تعداد روزهای بارندگی در ایستگاه‌های باران‌سنجی هواشناسی

ماهانه

قلم ایستگاه‌ها

آماری- اطلاعاتی

گزارش آماری

جدول 02-1 : درجه حرارت ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع درجه حرارت در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 02-2 : روند سالانه درجه حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع درجه حرارت در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 03-1 : ميزان بارندگي ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 03-2 : روند بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال و ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

 

جدول 04-1 : ميزان بارندگي ماهانه ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 04-2- روند ميزان بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض)(ماه تك انتخابي)

 

جدول 05-1 : حداكثر سرعت وزش باد، تعداد روزهاي بارندگي و يخبندان ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض)(سال تك انتخابي)

جدول 05-2 : روند سالانه حداكثر سرعت وزش باد، تعداد روزهاي بارندگي و يخبندان ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 06-1- ميانگين رطوبت نسبي ماهانه هوا در (ساعات مختلف) ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 06-2- روند سالانه ميانگين رطوبت نسبي هوا در (ساعات مختلف) ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ماه(ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 07-1- رطوبت نسبي ماهانه هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 07-2- روند سالانه رطوبت نسبي هوا در ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه(ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 08-1- ميانگين سرعت وزش باد ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ساعات مختلف در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 08-2- روند سالانه ميانگين سرعت وزش باد ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در ساعات مختلف در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 09-1- ميزان تبخير ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 09-2- روند سالانه ميزان تبخير ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

جدول 10-1- تعداد ساعات آفتابي ماهانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در سال (سال و شهرستان پيش فرض) (سال تك انتخابي)

جدول 10-2- روند سالانه تعداد ساعات آفتابي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع در ماه (ماه و شهرستان پيش فرض) (ماه تك انتخابي)

نمودار 01- مقايسه درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع درجه حرارت، سال و ماه پيش فرض- تك انتخابي)

نمودار 02- مقايسه ماهانه درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع درجه حرارت، سال و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 03- مقايسه حداكثر و حداقل مطلق درجه‌ي حرارت ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 04- مقايسه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال و ماه (نوع ثبت بارندگي، سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 05- مقايسه ماهانه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي در سال (نوع ثبت بارندگي، سال و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 06- روند بارندگي سالانه ايستگاه‌هاي سينوپتيك هواشناسي برحسب نوع ثبت بارندگي در سال و ماه (نوع ثبت بارندگي، ماه و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 07- مقايسه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در سال و ماه (شهرستان، سال و ماه پيش فرض - تك انتخابي)

نمودار 08- مقايسه ماهانه ميزان بارندگي ايستگاه‌هاي بارانسنجي هواشناسي در سال (سال و شهرستان و نام ايستگاه پيش فرض - تك انتخابي)

 

گزارش اقتصادی و سالنامه آماری

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-1- وضعيت اقليمي ايستگاه‌هاي هواشناسي سينوپتيك استان‌ گلستان تا سال (سال پيش فرض)

سالنامه جديد 01 : جدول 07 (1)- درجه حرارت در ايستگاه‌هاي ايستگاه‌هاي همديدي هواشناسي در سال (سال پيش فرض) - (سلسيوس)

سالنامه جديد 01 : جدول 07 (2) - اطلاعات هواشناسي ايستگاه‌هاي همديدي در سال (سال پيش فرض - براي 4 ستون اطلاعات)

سالنامه جديد 01 : جدول 08- جمع بارندگي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه هاي همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال (سال پيش فرض) - (ميليمتر)..

سالنامه جديد 01 : جدول 09- دماي سالانه شهرهاي داراي ايستگاه همديدي از بدو تاسيس تا پايان سال (سال پيش فرض) - (سلسيوس)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 01- متوسط درجه‌ي حرارت سالانه‌ي شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و ماه پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 02- متوسط درجه‌ي حرارت ماهانه شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و نام ايستگاه پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 03- حداكثر و حداقل مطلق درجه‌ي حرارت سالانه‌ي شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و ماه پيش فرض)..

سالنامه جديد 01 : نمودار 04- ميزان بارندگي ماهانه شهرهاي استان (ايستگاه‌هاي سينوپتيك) در سال (سال و ماه پيش فرض) - (ميلي متر)..

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 315
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7926
بازدید سال:114888
بازدید کل:538593
معرفی سیمابر