عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


39. اداره كل ثبت احوال استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل ثبت احوال استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : حسن وفایی دیلمی

نام رابط آماری : مهری مهرگان
شماره تماس دفتر : 3-32480201-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestancr.ir

 

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های اداره­ كل­ ثبت ­احوال ­استان­ گلستان

ghalleh_golestan.pdf [1.13 مگابايت] ( تعداد دانلود: 53)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1-01

تعداد موالید ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

2-01

تعداد موالید ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي (جدید)

روزانه

شهرستانی

آماری

02-1

تعداد موالید ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت

فصلی

شهرستانی

آماری

02-2

تعداد موالید ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت (جدید)

ماهانه

شهرستانی

آماری

03-1

تعداد موالید ثبت شده برحسب سمت اعلام‌کننده

فصلی

استانی

آماری

03-2

تعداد موالید ثبت شده برحسب سمت اعلام‌کننده  (جدید)

ماهانه

استانی

آماری

04-1

تعداد موالید ثبت شده برحسب گروه سنی مادر

فصلی

استانی

آماری

04-2

تعداد موالید ثبت شده برحسب گروه سنی مادر (جدید)

ماهانه

استانی

آماری

1-05

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

ماهانه

شهرستانی

آماری

2-05

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي (جدید)

روزانه

شهرستانی

آماری

1-06

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت

فصلی

شهرستانی

آماری

2-06

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت (جدید)

ماهانه

شهرستانی

آماری

07-1

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب گروه‌های سنی

فصلی

شهرستانی

آماری

07-2

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب گروه‌های سنی (جدید)

ماهانه

شهرستانی

آماری

08-1

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب علت فوت

فصلی

شهرستانی

آماری

08-2

تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب علت فوت (جدید)

ماهانه

شهرستانی

آماری

9

تعداد ازدواج ثبت شده برحسب شهری و روستایی

ماهانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوجین در زمان ازدواج

ماهانه

استانی

آماری

11

تعداد ازدواج ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه

ماهانه

استانی

آماری

12

تعداد طلاق ثبت شده برحسب شهری و روستایی

ماهانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجین در زمان طلاق

ماهانه

استانی

آماری

14

تعداد طلاق ثبت شده برحسب اختلاف سن زوج به زوجه

ماهانه

استانی

آماری

15

تعداد طلاق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج

ماهانه

استانی

آماری

16

فراوانی نام‌ها

ماهانه

شهرستانی

آماری

17

تعداد کارت شناسایی ملی صادر شده

ماهانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد تغییر نشانی اعلام شده

ماهانه

شهرستانی

آماری

19

تعداد کارت هوشمند ملی صادر شده

ماهانه

شهرستانی

آماری

20

تعداد شناسنامه صادر شده

ماهانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد پودمان‌های آموزشی برگزار شده برای کارکنان

سالانه

استانی

آماری

22

تعداد شرکت‌کنندگان در پودمان‌های آموزشی برگزار شده برای کارکنان

سالانه

استانی

آماری

23

تعداد ساعات آموزشی پودمان‌های آموزشی برگزار شده برای کارکنان

سالانه

استانی

آماری

24

تعداد پرونده‌های فاقدین شناسنامه     (محرمانه)

فصلی

شهرستانی

آماری

25

تعداد پرونده‌های افراد مشکوک التابعه     (محرمانه)

فصلی

شهرستانی

آماری

26

تعداد ولادت اتباع خارجی

سالانه

شهرستانی

آماری

27

تعداد فوت اتباع خارجی

سالانه

شهرستانی

آماری

28

مشخصات دفاتر پیشخوان ثبت احوال

سالانه

 -

اطلاعاتی

29

مشخصات دفاتر ازدواج و طلاق

سالانه

 -

اطلاعاتی

30

مشخصات آبادی‌های دارای ثبت‌یار

سالانه

 -

اطلاعاتی

 

 

 گزارش آماری

اطلس شهرستاني

جدول 01-1- تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 01-2- تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)..

جدول 01-3- تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه و روز (سال و ماه و شهرستان پيش فرض).

جدول 02-1- تعداد فوت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 02-2- تعداد فوت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 02-3- تعداد فوت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه و روز (سال و ماه و شهرستان پيش فرض).

جدول 03-1- تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه و سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 03-2- تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)..

جدول 01-1- تعداد وفات ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 01-1-تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 01-2- تعداد وفات ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 01-2- تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)..

جدول 01-3- تعداد وفات ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (ماه و شهرستان پيش فرض).

جدول 01-3- تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (ماه و شهرستان پيش فرض).

 

ولادت

اطلاعات سالهای 93 به بعد

جدول 01-1- (جديد) تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 01-2- (جديد) تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 01-3- (جديد) تعداد ولادت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان هاي استان در سال و ماه و روز (سال و ماه و شهرستان پيش فرض).

جدول 02-1- (جديد) تعداد ولادت ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه و سال پيش فرض).

جدول 02-2- (جديد) تعداد ولادت ثبت شده ماهانه برحسب فاصله تا وقوع ثبت در شهرستان‌هاي استان در سال (شهرستان و سال پيش فرض).

جدول 03- (جديد) تعداد ولادت ثبت شده برحسب سمت اعلام‌كننده در استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04- (جديد) تعداد ولادت ثبت شده ماهانه برحسب گروه سني مادران استان در سال (سال پيش فرض).

نمودار 01- (جديد) مقايسه ماهانه تعداد ولادت ثيت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي در سال (سال، شهرستان، جنسيت و شهري / روستايي پيش فرض)-

نمودار 02- (جديد) تعداد ولادت ثيت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (سال، ماه، جنسيت و شهري / روستايي پيش فرض)-

نمودار 03- (جديد) درصد ولادت ثيت شده جنسيت‌ها در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال، ماه، شهرستان و شهري / روستايي پيش فرض)-

نمودار 04- (جديد) درصد ولادت ثيت شده شهري و روستايي در شهرستان‌هاي استان برحسب جنس در سال و ماه (سال، ماه و جنسيت و شهرستان پيش فرض)-

                                                                                               

وفات

اطلاعات سالهای 93 به بعد

جدول 01-1- (جديد) تعداد فوت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و شهرستان پيش فرض)-

جدول 01-2- (جديد) تعداد فوت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)-

جدول 01-3- (جديد) تعداد فوت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه و روز (سال و ماه و شهرستان پيش فرض)-

جدول 01-4- (جديد) تعداد فوت ثبت شده به تفكيك جنس و محل جغرافيايي در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و سكونت پيش فرض)-

جدول 02-1- (جديد) تعداد وفات ثبت شده برحسب فاصله تا وقوع ثبت در شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه و سال پيش فرض)-

جدول 02-2- (جديد) تعداد وفات ثبت شده ماهانه برحسب فاصله تا وقوع ثبت در شهرستان‌هاي استان در سال (شهرستان و سال پيش فرض)-

جدول 03- (جديد) تعداد وفات ثبت شده برحسب گروه‌هاي سني در استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)-

جدول 04-1- (جديد) تعداد فوت‌شدگان ثبت شده برحسب علت فوت و جنسيت در شهرستان هاي استان در ماه و سال (سال و ماه پيش فرض)-

جدول 04-2- (جديد) تعداد فوت‌شدگان ثبت شده ماهانه برحسب علت فوت در شهرستان هاي استان در ماه و سال (شهرستان و سال پيش فرض)-

نمودار 01- (جديد) مقايسه ماهانه تعداد وفات ثيت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي در سال (سال، شهرستان، جنسيت و شهري / روستايي پيش فرض)-

نمودار 02- (جديد) تعداد وفات ثيت شده در شهرستان‌هاي استان برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (سال، ماه، جنسيت و شهري / روستايي پيش فرض)-

نمودار 03- (جديد) درصد وفات ثيت شده جنسيت‌ها در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال، ماه، جنسيت و شهري / روستايي پيش فرض)

نمودار 04- (جديد) درصد وفات ثيت شده شهري و روستايي در شهرستان‌هاي استان برحسب جنس در سال و ماه (شهرستان، سال، ماه و جنسيت پيش فرض)-

                                                                                               

ازدواج

جدول 01-1- تعداد ازدواج ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (ماه پيش فرض)-

جدول 01-2- تعداد ازدواج ثبت شده برحسب ماه در نقاط شهري و روستايي در سال (سال و شهري / روستايي پيش فرض)-

جدول 02-1- تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض)-

جدول 02-2- تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال پيش فرض)-

جدول 03-1- تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض)-

جدول 03-2- تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (سال پيش فرض)-

نمودار 01-1- مقايسه شهرستاني تعداد ازدواج ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (سال، ماه و شهري / روستايي پيش فرض)-

نمودار 01-2- روند تعداد ازدواج ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (شهرستان و ماه پيش فرض)-

نمودار 02- تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال، ماه و جنسيت پيش فرض)-

نمودار 03- تعداد ازدواج ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)

نمودار 04- تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)-

                                                                                               

طلاق

جدول 01-1- تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (ماه پيش فرض)-

جدول 01-2- تعداد طلاق ثبت شده برحسب ماه در نقاط شهري و روستايي در سال (سال و شهري / روستايي پيش فرض)-

جدول 02-1- تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض)-

جدول 02-2- تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال پيش فرض)-

جدول 03-1- تعداد طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض)-

جدول 03-2- تعداد طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (سال پيش فرض)-

جدول 04-1- تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي برحسب طول مدت ازدواج در سال و ماه (ماه پيش فرض)-

جدول 04-2- تعداد طلاق ثبت شده برحسب ماه در نقاط شهري و روستايي برحسب طول مدت ازدواج در سال (سال و شهري / روستايي پيش فرض)-

نمودار 01-1- مقايسه شهرستاني تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (سال، ماه و شهري / روستايي پيش فرض)-

نمودار 01-2- روند تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال و ماه (شهرستان و ماه پيش فرض)-

نمودار 02- تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال، ماه و جنسيت پيش فرض)-

نمودار 03- تعداد طلاق ثبت شده برحسب سن زوجين در زمان ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)

نمودار 04- تعداد طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)-

نمودار 05- مقايسه تعداد طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي برحسب طول مدت ازدواج در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض)-

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 02 : جدول 25- متولدين ثبت شده بر حسب جنسيت در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه 02 : جدول 26- فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنسيت در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 02 : جدول 28- تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 02 : نمودار 02- روند سالانه تعداد ولادت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان، ماه، شهري / روستايي پيش فرض) .

سالنامه 02 : نمودار 03- روند سالانه تعداد وفات ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان، ماه، شهري / روستايي پيش فرض) .

سالنامه جديد 02 : جدول 14- متولدين ثبت شده بر حسب جنسيت در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 02 : جدول 15- فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنسيت در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 02 : جدول 16- تعداد فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس و گروه‌هاي سني در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 02 : جدول 17- تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 02 : جدول 18- تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به سن زوجه در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

سالنامه جديد 02 : جدول 19- تعداد طلاق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 02 : نمودار 02- روند سالانه تعداد ولادت ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان، ماه، شهري / روستايي پيش فرض) .

سالنامه جديد 02 : نمودار 03- روند سالانه تعداد وفات ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي شهرستان‌هاي استان در ماه (شهرستان، ماه، شهري / روستايي پيش فرض) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-2 (1) آمار وقايع چهار گانه ثبت احوال استان گلستان (ولادت و فوت).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-2 (2) آمار وقايع چهار گانه ثبت احوال استان گلستان (ازدواج و طلاق).

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 1790
بازدید دیروز: 791
بازدید ماه:23699
بازدید سال:79304
بازدید کل:669576
معرفی سیمابر