عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


49. اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : مهدی میقانی

نام رابط آماری : محمدحسین خراسانی
شماره تماس دفتر : 32248721-017
آدرس پستی : گرگان- خیابان ملاقاتی نبش ملاقاتی 2
وب سایت : www.golestan.rmto.ir

 

شناسنامه اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص های اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گلستان

payaneh-ha.pdf [837.97 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 15)

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد مسافر جابجاشده از طریق پایانه‌های مسافربری توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

2-1

تعداد مسافر جابجاشده از طریق پایانه‌های مسافربری توسط انواع وسیله نقلیه عمومی مسافری جاده‌ای – ما قبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد سفر انجام شده توسط انواع وسیله نقلیه جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

2-2

تعداد سفر انجام شده توسط انواع وسیله نقلیه جاده‌ای- ماقبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

3

میزان بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ

سالانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد وسايل نقليه عمومي بين شهري

سالانه

استان

آماری

5

تعداد رانندگان وسايل نقليه جاده‌اي

سالانه

استان

آماری

6

وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده‌ای

ماهانه

شهرستانی

آماری

2-6

وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جاده‌ای- ماقبل سال 91

سالانه

شهرستانی

آماری

3-6

وزن بار جابجا شده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي به استان ها

ماهانه

استان

آماری

7

آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه‌ها - دستگاه هاي ترددشمار

سالانه

مسیرهای استانی

آماری

8

آمار تردد وسایل نقلیه باری در گمرک اینچه‌برون

ماهانه

استان

آماری

9

مشخصات دوربین‌های محورها

ماهانه

-

اطلاعاتی

10

مشخصات دستگاه‌های تردد شمار

ماهانه

-

اطلاعاتی

11

مشخصات شرکت‌های حمل و نقل ترانزیت

سالانه

-

اطلاعاتی

12

مشخصات شرکت‌های حمل و نقل مسافر

سالانه

-

اطلاعاتی

13

مشخصات شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالا

سالانه

-

اطلاعاتی

14

مشخصات مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی بخش خصوصی

سالانه

-

اطلاعاتی

15

تعداد کامیون عبوری از مزر(قلم مشترک با گمرک)

ماهانه

استان

آماری

16

تعداد ترانزیت کامیون عبوری از مزر (قلم مشترک با گمرک)

ماهانه

استان

آماری

17

میزان کالای حمل شده از طریق مرزها (قلم مشترک با گمرک)

ماهانه

استان

آماری

18

میزان کالای ترانزیتی حمل شده از طریق مرزها   

ماهانه

استان

آماری

19

* تعداد تاكسي ناوگان حمل و نقل عمومي (برنامه پنجم)

سالانه

شهرستانی

آماری

20

* تعداد اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومي

سالانه

شهرستانی

آماری

21

* تعداد ميني بوس ناوگان حمل و نقل عمومي (برنامه پنجم) -

سالانه

شهرستانی

آماری

 

 

 

 گزارش آماری

سفر و مسافر

جدول 01- روند تعداد سفر و مسافر جابجا شده (درون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي.

جدول 02- روند تعداد سفر و مسافر جابجا شده (برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي.

جدول 03- تعداد سفر و مسافر جابجا شده (درون استاني) به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 04- تعداد سفر و مسافر جابجا شده (برون استاني) به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 05- تعداد سفر و مسافر (درون استاني) جابجا شده ماهانه شهرستان‌هاي استان گلستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

جدول 06- تعداد سفر و مسافر (برون استاني) جابجا شده ماهانه شهرستان‌هاي استان گلستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

نمودار 01- روند سالانه تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 02- روند سالانه تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 03- مقايسه ماهانه تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، شهرستان، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه شهرستاني تعداد مسافر جابجا شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، ماه، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه ماهانه تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، شهرستان، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

نمودار 06- مقايسه شهرستاني تعداد سفر انجام شده (درون استاني / برون استاني) از طريق پايانه‌هاي مسافربري شهرستان‌هاي استان توسط انواع وسيله نقليه عمومي مسافري جاده‌اي (سال، ماه، نوع سفر و نوع وسيله پيش فرض).

 

حمل و نقل

جدول شماره 07- روند وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي ) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن).

جدول شماره 08- وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي به تفكيك شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (ماه پيش فرض).

جدول شماره 09- وزن بار جابجاشده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي به تفكيك ماه‌هاي سال در شهرستان‌هاي استان ( شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 10- روند ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (شهرستان پيش فرض).

جدول شماره 11- ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (سال پيش فرض).

نمودارشماره 07- روند وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي ) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن).

نمودار شماره 08- مقايسه ماهانه وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي شهرستان‌هاي استان در سال (سال، شهرستان و نوع جابجايي پيش فرض).

نمودارشماره 09- مقايسه شهرستاني وزن بار جابجا شده (درون استاني و برون استاني خروجي) توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده‌اي شهرستان‌هاي استان در سال و ماه (سال، ماه و نوع جابجايي پيش فرض).

نمودارشماره 10- روند سالانه ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ (شهرستان و نام كالا پيش فرض).

نمودارشماره 11- مقايسه ميزان انواع بار حمل شده عمده استان بر اساس شهرستان مبدأ در سال (سال و شهرستان پيش فرض).

 

تردد وسایل نقلیه

جدول شماره 12- تعداد وسايل نقليه عمومي بين شهري و تعداد رانندگان وسايل نقليه جاده‌اي (مسافري و باري) در سال.

جدول شماره 13- آمار تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون برحسب نوع تردد در سال.

جدول شماره 14- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (درصد فعال بودن، نرخ جريان تردد و ...) (دستگاه‌هاي تردد شمار)(موقعيت مكاني پيش فرض).

جدول شماره 15- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (تعداد وسايل نقليه) (دستگاه‌هاي تردد شمار)(موقعيت مكاني پيش فرض).

جدول شماره 16- آمار حمل و نقل هوشمند ITS و مركز مديريت راه ها (سرعت متوسط و تعداد سبقت، سرعت غير مجاز و فاصله غير مجاز) (دستگاه‌هاي تردد شمار)_(موقعيت مكاني پيش فرض)

نمودار شماره 13- مقايسه انواع تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون در سال (سال پيش فرض).

نمودارشماره 12- روند ساليانه انواع تردد وسايل نقليه باري در گمرك اينچه‌برون در سال (نوع تردد پيش فرض).

نمودارشماره 14- مقايسه آمار حمل و نقل هوشمند ITS محورهاي استان گلستان (دستگاه‌هاي تردد شمار) در سال (نوع شاخص و سال پيش فرض-تك انتخابي).

نمودارشماره 15- مقايسه سالانه آمار حمل و نقل هوشمند ITS محورهاي استان گلستان (دستگاه‌هاي تردد شمار) (نوع شاخص و نام محور پيش فرض-تك انتخابي).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 11 : جدول 08- تعداد سفر و مسافر درون استاني به تفكيك ماه در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 11 : جدول 09 - تعداد سفر و مسافر درون استاني به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 11 : جدول 10- تعداد سفر و مسافر برون استاني به تفكيك ماه در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 11 : جدول 11 (1)- تعداد پايانه هاي عمومي و اختصاصي تا پايان سال..

سالنامه 11 : جدول 11 (2)- تعداد سفر و مسافر برون استاني به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 11 : جدول 12 - وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن) در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه 11 : جدول 13 - وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي برحسب شهرستان (تن) در سال..

سالنامه جديد 11 : جدول 08- تعداد سفر و مسافر درون استاني به تفكيك ماه در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 11 : جدول 09 - تعداد سفر و مسافر درون استاني به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 11 : جدول 10- تعداد سفر و مسافر برون استاني به تفكيك ماه در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 11 : جدول 11 (1)- تعداد پايانه هاي عمومي و اختصاصي تا پايان سال..

سالنامه جديد 11 : جدول 11 (2)- تعداد سفر و مسافر برون استاني به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 11 : جدول 12 - وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي (تن) در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 11 : جدول 13 - وزن بار جابجاشده توسط وسايل نقليه باري عمومي جاده اي برحسب شهرستان (تن) در سال..

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-20- تعداد مسافر جابه جا شده استان گلستان به تفكيك درون استاني و برون استاني..

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-20- تعداد سفر و مسافر جابجا شده استان گلستان بر حسب وسيله نقليه طي سال‌..

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-20- تعداد سفر و مسافر درون استاني جابجا شده استان گلستان به تفكيك شهرستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال پيش فرض)..

گزارش اقتصادي : جدول شماره 09-20- تعداد سفر و مسافر برون استاني جابجا شده استان گلستان به تفكيك شهرستان بر حسب وسيله نقليه در سال (سال پيش فرض)..

گزارش اقتصادي : جدول شماره 12-20- مقايسه ميزان كالاي حمل شده در استان گلستان طي سال‌..

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 221
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7832
بازدید سال:114794
بازدید کل:538499
معرفی سیمابر