عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


50. اداره کل فرودگاه‌های استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل فرودگاه‌های استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : تیمور امیری

نام رابط آماری : محدثه السادات عزیزی
شماره تماس دفتر : 32244505
آدرس پستی : 
وب سایت : www.gorgan.airport.ir

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد پروازهای انجام شده

ماهانه

فرودگاه‌های استان

آماری

2

تعداد مسافران پروازها

ماهانه

فرودگاه‌های استان

آماری

3

میزان بار جابجا شده توسط مسافران

ماهانه

فرودگاه‌های استان

آماری

4

تعداد نشست و برخاست در فرودگاه‌های کشور

ماهانه

فرودگاه‌های کشور

آماری

5

تعداد اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه‌های کشور

ماهانه

فرودگاه‌های کشور

آماری

6

تعداد ارسال و پذيرش بار در فرودگاه‌های کشور

ماهانه

فرودگاه‌های کشور

آماری

7

كل مساحت ساختمان‌هاي فرودگاه‌هاي استان *

سالانه

شهرستانی

آماری

8

مساحت ساختمان‌هاي تعمير و تجهيز شده *

سالانه

شهرستانی

آماری

9

درصد مساحت ساختمان‌هاي فرودگاه‌هاي تعمير و تجهيز شده *

سالانه

شهرستانی

شاخص- اتوماتیک

10

مشخصات فرودگاه‌ها

-

-

اطلاعاتی

 گزارش آماری

سالنامه 11 : جدول 14- تعداد مسافران و پروازها و ميزان بارهاي حمل شده پروازهاي داخلي در سال (سال پيش فرض)..

سالنامه جديد 11 : جدول 17- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي برحسب ماه.

سالنامه جديد 11 : جدول 17- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 18- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي (به استثناي حجاج) برحسب ماه.

سالنامه جديد 11 : جدول 18- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي (به استثناي حجاج) در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 19- مسافر (به استثناي حجاج) و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي بر حسب شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 20- تعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط شركت‌هاي هواپيمايي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-20- شاخص هاي فرودگاهي استان گلستان.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

جدول 01 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز بر حسب نوع پرواز در سال (سال و نوع پرواز داخلي / بين المللي پيش فرض).

جدول 02 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) بر حسب نوع پرواز در سال (سال و نوع پرواز برنامه‌اي / غير برنامه‌اي پيش فرض).

جدول 03- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري ( عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال پيش فرض).

جدول 04- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري ( عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال پيش فرض.

جدول 05 - آمار ماهانه شركت هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي أخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (سال پيش فرض).

جدول 06-عملكرد فرودگاه ها در پروازهاي مسافري برحسب ماه.

جدول 07-عملكرد فرودگاه ها در پروازهاي مسافري نسبت به دوره انتخابي قبل.

جدول 08- مقايسه عملكرد ماهيانه كل پروازهاي مسافري در فرودگاه ها (شركتي/ اختصاصي و خدمات ناوبري/ اختصاصي)نسبت به دوره مشابه سال قبل (1) .

جدول 09- مقايسه عملكرد ماهيانه كل پروازهاي مسافري در فرودگاه ها (شركتي/ اختصاصي و خدمات ناوبري/ اختصاصي)نسبت به دوره مشابه سال قبل.

نمودار 01 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) (سال، وضعيت برنامه اي پرواز و عنوان شاخص پيش فرض) (1).

نمودار 01 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) (سال، وضعيت برنامه اي پرواز و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 02- روند سالانه آمارهاي پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) (ماه، وضعيت برنامه اي پرواز و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 03- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال، نوع كاربري و شاخص پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه سالانه آمار پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (نوع كاربري، ماه و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 05- مقايسه آمار كاربري پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال، ماه و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 06- آمار ماهانه شركت‌هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (سال و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 07- مقايسه سالانه آمارهاي شركت‌هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (ماه و عنوان شاخص پيش فرض).

نمودار 08 - مقايسه عملكرد ماهيانه كل پروازهاي مسافري در فرودگاه ها (شركتي/ اختصاصي و خدمات ناوبري/ اختصاصي) نسبت به دوره مشابه سال قبل.

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 243
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7854
بازدید سال:114816
بازدید کل:538521
معرفی سیمابر