عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


51. اداره کل را آهن منطقه شمال شرق 2

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی :  

اداره کل راه آهن منطقه شمال شرق 2

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

مدیر کل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

محمدرضا قربانی

نام رابط آماری:

وحید راستگو

وب سایت:

www.Shomalshargh2.Rai.ir

شماره تماس دفتر:

017-32684292

آدرس:                   

بزرگراه کلانتری-نرسیده به میدان شهید قندهاری-راه آهن منطقه شمال شرق2

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

تعداد ايستگاه هاي راه آهن  سالانه  استان آماری

02

 طول انواع خطوط راه آهن شمال سالانه  استان آماری

03

 تعداد واگن‌هاي بارگيري شده از راه آهن شمال  فصلی استان  آماری

04

 طول انواع خطوط راه آهن سالانه استان آماری

05

تعداد مسافر (ورودي و خروجي) ايستگاه هاي راه آهن شمال  ماهانه  استان آماری

06

تعداد مسافر حمل ايستگاه هاي راه آهن   ماهانه استان  آماری

07

نفر كيلومتر مسافر (ورودي و خروجي) ايستگاه هاي راه آهن شمال   ماهانه  استان آماری

08

نفر مسافر حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن  ماهانه استان آماری

09

 وزن بارخالص (صادره - وارده) ايستگاه هاي راه آهن شمال فصلی  استان  آماری
10  زن بارخالص حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن ماهانه استان  آماری
11  تن بارخالص حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن ماهانه استان آماری
12  تن كيلومتر بارخالص (صادره - وارده) ايستگاه هاي راه آهن شمال فصلی استان آماری
13  تناژ بار ترانزيتي از راه آهن شمال فصلی  استان آماری
14  وزن انواع بار حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن  سالانه استان آماری
15 وزن انواع بار حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن شمال  سالانه استان آماری
16 عمليات انجام شده جهت بازسازي خطوط ايستگاه هاي راه آهن شمال  سالانه استان آماری
17 تعداد پل‌هاي موجود خطوط ايستگاه هاي راه آهن شمال تا پايان سال   سالانه استان آماری
18 طول كل پل‌هاي موجود خطوط ايستگاه هاي راه آهن شمال تا پايان سال  سالانه استان آماری
19  تعداد كاركنان اداره كل و مشاغل عملياتي راه آهن شمال تا پايان سال سالانه استان آماری
20  بهره وري واگن مسافري ماهانه  استان آماری
21 تعداد واگن بارگيري شده ماهانه  استان آماری
22 تعداد واگن بارگيري شده راه آهن از مبادي ورودي   ماهانه استان آماری
23  تعداد واگن بارگيري شده راه آهن به مقاصد خروجي  ماهانه استان  آماری
24 تن كيلومتر بار وارده از مبادي ورودي  ماهانه  استان آماری
25 تن كيلومتر بارصادره به مقاصدخروجي  ماهانه  استان آماری
26  تن كيلومتر مبدا-مقصد  ماهانه  استان  آماری
27 تن كيلومتر مرزي  ماهانه  استان آماری
28 تناژ بار صادرات ماهانه استان آماری
29 تناژ بار واردات ماهانه استان آماری
30 تناژ بارگيري ماهانه استان آماری
31 تناژ تخليه ماهانه استان آماری
32 ضريب اشغال صندلي مسافري ماهانه استان آماری
33 فعاليت و كاركرد كلي قطارهاي باري +عمليات / تن كيلومتر غير خالص كلي (ميليون) ماهانه استان آماری
34 فعاليت و كاركرد كلي قطارهاي باري +عمليات / دفعات رفت وبرگشت ماهانه استان آماری
35 فعاليت و كاركرد كلي قطارهاي باري +عمليات / مسافت پيموده شده (هزار كيلومتر ماهانه استان آماری
36 فعاليت و كاركرد كلي قطارهاي مسافري + محلي / دفعات رفت و برگشت ماهانه استان آماری
37 فعاليت و كاركرد كلي قطارهاي مسافري + محلي / مسافت پيموده شده (هزار كيلومتر ماهانه استان آماری
38 متوسط سرعت قطار باري ماهانه استان آماری
39 متوسط سرعت قطار مسافري ماهانه استان آماری
40 مسافر جا به جا شده ماهانه استان آماری
41 ميانگين تاخير در اعزام قطارهاي مسافري ماهانه استان آماری
42 نفر كيلومتر مسافر ماهانه استان آماری
43 نفر مسافر حومه اي ماهانه استان آماری
44 نفر مسافر گردشگري ماهانه استان آماری

 

 

 

 

 

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد راه آهن منطقه شمال)

 

جداول و نمودارهای آماری:


 

جدول 01 : طول انواع خطوط و تعداد ايستگاه هاي راه آهن تا پايان سال.

جدول 02 : مسافر و بارخالص حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن در سال.

جدول 03 : وزن انواع بار حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن (تن).

 

نمودار 01: روند وزن انواع بار حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن (تن) در سال هاي مختلف (نوع بار پيش فرض).

نمودار 02 : درصد وزن انواع بار حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن در سال هاي مختلف (سال پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان:


  

سالنامه جديد 11 : جدول 01 - طول انواع خطوط و تعداد ايستگاه هاي راه آهن تا پايان سال.

سالنامه جديد 11 : جدول 02- مسافر و بارخالص حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن برحسب ماه در سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 02- مسافر و بارخالص حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن برحسب ماه در سال . (موقعيت مكاني پيش فرض).

سالنامه جديد 11 : جدول 03 - وزن (تن) انواع بار حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن در سال.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 11-20- مسافر و بارخالص حمل شده از ايستگاه هاي راه آهن در سال .(موقعيت مكاني پيش فرض).

گزارش اقتصادي: جدول 19-5- شاخص هاي فني حمل و نقل استان(راه آهن).

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 4468
بازدید دیروز: 3960
بازدید ماه:93776
بازدید سال:232341
بازدید کل:822613
معرفی سیمابر