عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


62. بیمه ها

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی :
عنوان بالاترین مقام اجرایی :
نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری: 

شماره تماس دفتر :
آدرس پستی :
وب سایت :

 

 

گزارش آماری

جدول 01- تعداد انواع بيمه‌نامه صادره در سال و ماه(شركت هاي بيمه پيش فرض).

جدول 02- ارزش انواع بيمه‌نامه هاي صادره در سال و ماه(شركت هاي بيمه پيش فرض).

جدول 03- تعداد انواع خسارت پرداخت شده در سال و ماه(شركت هاي بيمه پيش فرض).

جدول 04- ميزان انواع خسارت پرداخت شده در سال و ماه(شركت هاي بيمه پيش فرض).

جدول 05- تعداد انواع بيمه‌نامه صادره و خسارت پرداخت شده در سال (سال پيش

جدول 06- ارزش انواع بيمه‌نامه هاي صادره و ميزان خسارت پرداختي در سال (سال پيش فرض).

جدول 07- اطلاعات ماهانه تعداد و ارزش بيمه نامه ها، تعداد و ميزان خسارت پرداختي در سال (سال پيش فرض).

نمودار 01-1- اطلاعات ماهانه تعداد بيمه‌نامه صادره در سال (سال و نوع بيمه پيش فرض).

نمودار 01-2- مقايسه تعداد انواع بيمه‌نامه صادره در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 02-1- اطلاعات ماهانه ارزش بيمه‌نامه هاي صادره در سال (سال و نوع بيمه پيش فرض).

نمودار 02-2- مقايسه ارزش انواع بيمه‌نامه هاي صادره در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 03-1- اطلاعات ماهانه تعداد خسارت پرداخت شده در سال (سال و نوع بيمه پيش فرض).

نمودار 03-2- مقايسه تعداد انواع خسارت پرداخت شده در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 04-1- اطلاعات ماهانه ميزان خسارت پرداخت شده در سال (سال و نوع بيمه پيش فرض).

نمودار 04-2- مقايسه ميزان انواع خسارت پرداخت شده در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 05-1- اطلاعات ماهانه تعداد بيمه‌نامه صادره و خسارت پرداختي در سال (سال و نوع بيمه پيش فرض).

نمودار 05-2- مقايسه تعداد انواع بيمه‌نامه صادره و خسارت پرداختي در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

نمودار 06-1- اطلاعات ماهانه ارزش بيمه‌نامه هاي صادره و خسارت پرداختي در سال (سال و نوع بيمه پيش فرض).

نمودار 06-2- مقايسه ارزش انواع بيمه‌نامه هاي صادره و خسارت پرداختي در سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 284
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7895
بازدید سال:114857
بازدید کل:538562
معرفی سیمابر