عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


4. شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی :

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

 

 

 

عنوان بالاترین مقام اجرایی: 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی: 

علی اکبر نصیری

نام رابط آماری:

الهام دهرویه

وب سایت:

 www.ped-golestan.ir

شماره تماس دفتر:

017-32244008
آدرس:  

 

ردیف عنوان قلم دوره زمانی موقعیت مکانی نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)
1 تعداد مشتركين برق برحسب (نوع تعرفه-نوع سکونت) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
2 مقدار فروش برق به صورت علي الحساب (تجمعي) سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
3 تعداد دفعات قطع برق در خطوط فشار متوسط هوايي ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
4 مدت دفعات قطع برق در خطوط فشار متوسط هوايي ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
5 انرژي از دست رفته در اثر قطعي‌ها در خطوط فشار متوسط هوايي سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
6 ميزان انرژي تحويلي به شركت سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
7 نرخ انرژِي توزيع نشده حوادث سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
8 نرخ انرژِي توزيع نشده تعميرات سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
9 نرخ انرژِي توزيع نشده جمع سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
10 ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
11 ضريب بار ترانس بر اساس حداكثر بار غيرهم زمان ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
12 ضريب بار 6 ماهه اول ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
13 ضريب بار 6 ماهه دوم ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی اتوماتیک
14 حداكثر بار تحويلي به شركت ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
15 ظرفيت پست هاي فوق توزيع ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
16 طول خطوط (شبكه) توزيع برق (احداث شده در دوره) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
17 تعداد ترانسفورماتور منصوبه در دوره ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
18 تعداد چراغ‌هاي روشنايي معابر منصوبه در دوره ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
19 تعداد پايه (شبكه) توزيع برق (احداث شده در دوره) ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
20 تعداد چراغ‌هاي روشنايي معابر منصوبه ماقبل سال 90 ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
21 تعداد ترانسفورماتور منصوبه ماقبل سال 90 ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
22 ظرفيت ترانسفورماتورها ماقبل سال 90 ماهانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
23 آمار نيروي انساني شركت توزيع نيروي برق استان گلستان برحسب(بخش مشاغل-پراكندگي رتبه-پراكندگي سني-رشته تحصيلي كاركنان-سابقه كار-محل فعاليت-ميزان تحصيلات-نوع استخدامي-وضعيت تاهل) سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
24 طول خطوط انتقال نيروي برق سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
25 ظرفيت پست‌هاي انتقال برق سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری
26 تعداد مشتركين برق-برحسب نوع تعرفه(غير تجمعي) سالانه شركت‌هاي توزيع و استانی آماری

 

داشبورد مدیریتی:


 

(مشاهده داشبورد برق)

 

فروش و خدمات مشترکین:


 

جدول 01- تعداد مشتركين به تفكيك نوع تعرفه تا پايان ماه (پيش فرض).

جدول 02- تعداد مشتركين برحسب نوع سكونت تا پايان ماه (پيش فرض).

جدول 03- مقايسه مقدار فروش برق به صورت علي الحساب به تفكيك دوره.

جدول 04- تعداد مشتركين برق-برحسب نوع سكونت(غيرتجمعي).

جدول 05- مقدار فروش برق به صورت علي الحساب(غيرتجمعي).

 نمودار 01- مقايسه ميزان فروش قطعي شركت برحسب نوع تعرفه و به تفكيك امور در سال هاي مختلف (نوع تعرفه و امور پيش فرض).

نمودار 02- مقايسه مبلغ فروش قطعي شركت برحسب نوع تعرفه و به تفكيك امور در سال هاي مختلف (نوع تعرفه و امور پيش فرض).

 

بهره برداری و دیسپاچینگ:


 

جدول 04- گزارش انرژي توزيع نشده در اثر قطعي ها در خطوط فشار متوسط هوايي برحسب امور و در ماه (پيش فرض).

جدول 05- ميزان انرژي تحويلي، توزيع نشده و نرخ انرژِي توزيع نشده خواسته و ناخواسته برحسب ماه در سال ...

جدول 06- ميزان انرژي تحويلي به پستهاي 20/63 كيلوولت و حداكثر بار پستها در شش ماهه اول برحسب سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 06- ميزان انرژي تحويلي به پستهاي 20/63 كيلوولت و حداكثر بار پستها در شش ماهه دوم برحسب سال و ماه (سال و ماه پيش فرض).

جدول 07- ميزان انرژي تحويلي به شركت بر حسب امور.

جدول 08- درصد تلفات انرژي.

نمودار 03- نماگر پيك بار همزمان در ماه (پيش فرض) - (مگا وات MW).

نمودار 04- مقايسه روند پيك بار همزمان سالهاي مختلف بر حسب ماه.

نمودار 05- مقايسه روند نرخ انرژِي توزيع نشده شركت در سالهاي مختلف بر حسب ماه.

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی:


 

سالنامه جديد 08 : جدول 14- تعداد انواع مشتركين برق.

سالنامه جديد 08 : جدول 15(1)- تعداد روستاها و خانوارهاي روستايي داراي برق تا پايان سال (سال پيش فرض).

سالنامه جديد 08 : جدول 15(2)- مشخصات تاسيسات برق‌رساني به روستاها تا پايان سال.

سالنامه جديد 08 : جدول 16- مقدار فروش برق برحسب نوع مصرف در سال (سال پيش فرض) (هزار كيلووات ساعت).

سالنامه جديد 08: جدول 12- طول انواع خطوط انتقال برق.

سالنامه جديد 08: جدول 13- ظرفيت پست هاي انتقال برق.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-19- تعداد مشتركين برق استان گلستان به تفكيك شهرستان و نوع تعرفه تا پايان سال...

گزارش اقتصادي : جدول شماره 02-19- ميزان مصرف برق كيلووات ساعت (1000KWH) استان گلستان به تفكيك شهرستان و نوع تعرفه در سال (سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-18 (1) - ميزان برخورداري روستاهاي ‌استان‌ گلستان‌ از امكانات‌ و تسهيلات (برق).

گزارش اقتصادي : جدول شماره ‌04-18 (2)- ميزان برخورداري روستاهاي ‌استان ‌گلستان ‌از امكانات ‌و تسهيلات به تفكيك شهرستان (برق).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 5-18 تأسيسات توزيع نيروي برق استان گلستان تا پايان سال‌هاي...

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 4475
بازدید دیروز: 3960
بازدید ماه:93783
بازدید سال:232348
بازدید کل:822620
معرفی سیمابر