عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


1.شرکت آب منطقه ای استان گلستان

نویسنده: mahboobeh ارسال شده : 11 آبان 1394

نام دستگاه اجرایی : شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

نام بالاترین مقام اجرایی : علی نظری

نام رابط آماری : اسماعیل گرزین

شماره تماس دفتر : 32627868-017

وب سایت : www.gsrw.ir

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

01

میزان بارندگی به تفکیک حوضه‌های آبریز

سال آبی

حوضه آبریز

آماری

02

میزان بارندگی به تفکیک حوضه‌های آبریز در درازمدت

سال آبی

حوضه آبریز

آماری

03

میزان پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی

سال آبی

حوضه آبریز

آماری

04

ميزان مصارف آب سطحي و زيرزميني برحسب بخش مصرفي

سال آبی

استان

آماری

05

ميزان مصارف آب سطحي و زيرزميني

سال آبی

حوضه آبریز

آماری

06

تعداد منابع آب‌های زیرزمینی

سال آبی

استان

آماری

07

میزان برداشت (تخلیه سالانه) از منابع آب‌ها‌ی زیرزمینی

سال آبی

استان

آماری

08

حجم آب مهار شده از طريق تاسيسات آبي موجود استان

سال آبی

استان

آماری

09

نسبت آبهاي ذخيره شده به آبهاي سطحي

سال آبی

شهرستانی

آماری

10

سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب در حال مطالعه بر حسب شهرستان *

سالانه

حوضه آبریز

آماری

11

سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب در حال بهره‌برداری بر حسب شهرستان*

سالانه

حوضه آبریز

آماری

12

طول كل مهندسي رودخانه اجراشده به تفکیک حوضه‌های آبریز *

سالانه

حوضه آبریز

آماری

13

طول كل رودخانه ها در حوضه‌های آبریز *

سالانه

حوضه آبریز

آماری

14

ميزان آب توليدي در سال در حوضه آبريز

سالانه

حوضه آبریز

آماری

15

مساحت حوضه‌های آبریز *

سالانه

حوضه آبریز

آماری

16

نسبت بهره برداري از منابع آب سطحي به كل حجم آبهاي قابل تجديد شونده

سال آبی 

 استان

آماری

17

نسبت بهره برداري از منابع آب زير زميني به كل حجم آبهاي قابل تجديد شونده

سال آبی 

 استان

آماری

18

نسبت آب قابل تنظيم به آب تجديد شونده

سال آبی 

 استان

آماری

19

مشخصات سدها

سالانه

 استان

اطلاعاتی

20 مشخصات شبكه‌هاي آبياري و زه‌كشي سالانه  استان اطلاعاتی
21 مشخصات آب بندان‌ها سالانه  استان اطلاعاتی
22 مشخصات ايستگاه‌هاي پمپاژ سالانه  استان اطلاعاتی
23 مشخصات رودخانه‌ها سالانه استان اطلاعاتی

24

شاخص بهره برداري از آبهاي سطحي به كل آبهاي سطحي

سال آبی 

 استان

شاخص

25

شاخص بهره برداري از آبهاي زير زميني به كل آبهاي زير زميني

سال آبی 

استان 

شاخص 

 

 

جداول و نمودارهای آماری

جدول 01- تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني در سال آبي

جدول 02- تعداد و ميزان برداشت سالانه انواع منابع آب‌هاي زيرزميني در سال آبي (سال پيش فرض)

جدول 03- ميزان برداشت (تخليه سالانه) از انواع منابع آب‌ها‌ي زيرزميني (ميليون متر مكعب).

جدول 04- ميزان پتانسيل و مصارف آب‌هاي سطحي و زيرزميني به تفكيك حوضه آبريز در سال آبي (سال پيش فرض)

جدول 05- ميزان مصارف سالانه آب‌هاي سطحي و زيرزميني بر حسب بخش مصرفي (ميليون مترمكعب).

جدول 06- مشخصات و آمار و اطلاعات مربوط به حوضه‌هاي آبريز.

جدول 07- طول رودخانه و طول مهندسي اجرا شده بر روي رودخانه به تفكيك حوضه آبريز.

جدول 08- سطح زير كشت طرح هاي كوچك تامين آب بر حسب شهرستان در سال (سال پيش فرض) (هكتار)

 نمودار 01- ميزان مصارف سالانه آب‌هاي سطحي و زير زميني بر حسب نوع مصرف (در سال آبي) (سال پيش فرض)

نمودار 02- مقايسه ميزان بارندگي هريك از حوضه‌هاي آبريز در سال‌هاي اخير (نام حوضه پيش فرض)

نمودار 03- مقايسه ميزان بارندگي سالانه با ميانگين بارندگي در درازمدت حوضه هاي آبريز در سال آبي (سال پيش فرض)

نمودار 04- مقايسه روند ميزان بارندگي سالانه يك حوضه آبريز با بارندگي درازمدت آن حوضه (نام حوضه پيش فرض) 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 08 : جدول 01- تعداد انواع منابع آب‌هاي زيرزميني و مقدار تخليه سالانه آنها در سال آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-25- مقادير بارندگي استان به تفكيك حوضه هاي آبريز در سال آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-25- حجم آب مهار شده از طريق تاسيسات آبي موجود استان در سال آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-25- ميزان مصارف آب استان به تفكيك بخش‌هاي مصرف.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-25- ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-25- منابع آبهاي زيرزميني استان گلستان.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 09-25- شاخص هاي عمومي بخش آب در استان گلستان در سال هاي آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 10-25- عملكرد شاخص هاي هدف كمي بخش آب بر اساس سند ملي توسعه استان گلستان در سال هاي آبي.

گزارش اقتصادي : جدول شماره 11-25- پتانسيل منابع آب سطحي و زير زميني استان به همراه حجم.

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 60
بازدید دیروز: 348
بازدید ماه:8019
بازدید سال:114981
بازدید کل:538686
معرفی سیمابر