عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


64. پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نویسنده: kamangari ارسال شده : 28 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
عنوان بالاترین مقام اجرایی : رئیس
نام بالاترین مقام اجرایی : نسرین نورشاهی

نام رابط آماری : داود جعفری 
شماره تماس دفتر : 22010616-021
آدرس پستی : 
وب سایت : www.irphe.ir

فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران

aghlam_amouzesh_aali.pdf [749.05 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 11)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

1

تعداد ثبت‌نام‌شدگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

2

تعداد دانشجویان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

3

تعداد دانش‌آموختگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

4

تعداد ثبت‌نام‌شدگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

5

تعداد دانشجویان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

6

تعداد دانش‌آموختگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

7

تعداد ثبت‌نام‌شدگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

8

تعداد دانشجویان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

9

تعداد دانش‌آموختگان استان گلستان به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، نام مؤسسه آموزش عالي، گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

مؤسسه آموزش عالي

10

تعداد ثبت‌نام‌شدگان استان‌ها به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

استانی

11

تعداد دانشجویان استان‌ها به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

استانی

12

تعداد دانش‌آموختگان استان‌ها به تفكيك نوع دستگاه اجرائي، گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت

سال تحصیلی

استانی

آمار و اطلاعات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران در  سیمابر استان گلستان

(دانشگاه‌های استان‌ گلستان)

amouzesh_aali.pdf [3.93 مگابايت] ( تعداد دانلود: 9)

 گزارش آماری

برحسب دروه تحصیلی . نوع و شیوه آموزش جنسیت

جدول 01-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 01-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 02-1- تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 02-2- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 03-1- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي پيش فرض).

جدول 03-2- روند تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي و جنسيت (دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

جدول 04-1- تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي در سال تحصيلي (سال تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 04-2- تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالي، برحسب دوره تحصيلي در سال تحصيلي (سال تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

جدول 04-3- روند تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالي (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع آموزش پيش فرض).

نمودار 01-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 01-2- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب نوع مؤسسه (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 01-3- روند تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02-1- تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02-2- تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب نوع مؤسسه (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02-3- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03-1- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03-2- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب نوع مؤسسه (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي، نوع تحصيل و شيوه آموزش و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03-3- روند تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (نام مؤسسه، نوع تحصيل و شيوه آموزش، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

 

برحسب دروه تحصیلی . گروه تحصیلی جنسیت

جدول 05-1- تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نام مؤسسه پيش فرض).

جدول 05-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي (نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

جدول 06-1- تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نام مؤسسه پيش فرض).

جدول 06-2- روند تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي (نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

جدول 07-1- تعداد دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نام مؤسسه پيش فرض).

جدول 07-2- روند تعداد دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي (نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

جدول 08-1- تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نام مؤسسه پيش فرض).

جدول 08-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي (دوره تحصيلي، جنسيت و نام مؤسسه پيش فرض).

نمودار 04-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 04-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 05-1- تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 05-2- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 06-1- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 06-2- روند تعداد مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي، نام مؤسسه، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

 

برحسب دروه تحصیلی . گروه تحصیلی  یونسکو و جنسیت

جدول 09-1- تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 09-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 10-1- تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 10-2- روند تعداد دانشجويان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 11-1- تعداد دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 11-2- روند تعداد دانش آموختگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 12-1- تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

جدول 12-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزش عالي پيش فرض).

نمودار 07-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (سال تحصيلي، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 07-2- روند تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي يونسكو ، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 08-1- تعداد ثبت‌نام شدگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (سال تحصيلي، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 08-2- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي يونسكو ، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 09-1- تعداد دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان برحسب گروه تحصيلي يونسكو (سال تحصيلي، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 09-2- روند تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي استان گلستان (گروه تحصيلي يونسكو ، نوع مؤسسه آموزش عالي، دوره تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

 

آمار و اطلاعات استانها- ثبت نام شدگان

جدول 01-1- تعداد ثبت‌نام شدگان استان‌ها برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، گروه تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 01-2- تعداد ثبت‌نام شدگان استان‌ها برحسب گروه تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 01-3- تعداد ثبت‌نام شدگان استان‌ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و گروه تحصيلي پيش فرض).

جدول 04- تعداد ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 01-1- تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي،استان، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 01-2- تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي،استان، دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 01-3- تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي (سال تحصيلي، استان، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 01-4- مقايسه تعداد ثبت‌نام شدگان استان ها در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (استان، سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

 

 دانشجویان

جدول 02-1- تعداد دانشجويان استان‌ها برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، گروه تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 02-2- تعداد دانشجويان استان‌ها برحسب گروه تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 02-3- تعداد دانشجويان استان‌ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و گروه تحصيلي پيش فرض).

جدول 04- تعداد ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 02-1- تعداد دانشجويان استان ها برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي،استان، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 02-2- تعداد دانشجويان استان ها برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي،استان، دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 02-3- تعداد دانشجويان استان ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي (سال تحصيلي، استان، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 02-4- مقايسه تعداد دانشجويان استان ها در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (استان، سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

 

دانش آموختگان

جدول 03-1- تعداد دانش آموختگان استان‌ها برحسب دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، گروه تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 03-2- تعداد دانش آموختگان استان‌ها برحسب گروه تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

جدول 03-3- تعداد دانش آموختگان استان‌ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي و جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي و گروه تحصيلي پيش فرض).

جدول 04- تعداد ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 03-1- تعداد دانش آموختگان استان ها برحسب دوره تحصيلي (سال تحصيلي،استان، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 03-2- تعداد دانش آموختگان استان ها برحسب گروه تحصيلي (سال تحصيلي،استان، دوره تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 03-3- تعداد دانش آموختگان استان ها برحسب نوع مؤسسه آموزشي (سال تحصيلي، استان، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي و جنسيت پيش فرض).

نمودار 03-4- مقايسه تعداد دانش آموختگان استان ها در سال تحصيلي (سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

نمودار 04- مقايسه ثبت نام شدگان، دانشجويان و دانش آموختگان استان‌ها برحسب جنسيت در سال تحصيلي (استان، سال تحصيلي، دوره تحصيلي، گروه تحصيلي، جنسيت و نوع مؤسسه آموزشي پيش فرض).

 

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

 

15-29-دانش آموختگان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي بر حسب گروه عمده رشته تحصيلي و جنس.

 15-30-دانش آموختگان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش به تفكيك نوع وابستگي به دستگاه اجرايي بر حسب جنس.

 15-31-دانش آموختگان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي بر حسب شهرستان و بر حسب جنس.

 سالنامه 15 : جدول 23- ثبت نام شدگان جديد دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات عالي بر حسب گروه عمده رشته تحصيلي و جنس.

 سالنامه 15 : جدول 24- ثبت نام شدگان جديد دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزشي عالي به تفكيك نوع وابستگي به دستگاه اجرايي بر حسب جنس.

 سالنامه 15 : جدول 25- ثبت نام شدگان جديد دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزشي عالي بر حسب جنس.

 سالنامه 15 : جدول 26- دانشجويان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي بر حسب گروه عمده رشته تحصيلي و جنس.

 سالنامه 15 : جدول 27- دانشجويان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي به تفكيك نوع وابستگي به دستگاه اجرايي بر حسب جنس.

 سالنامه 15 : جدول 28- دانشجويان دوره هاي مختلف تحصيلي موسسات آموزش عالي بر حسب شهرستان جنس.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-8- تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالي بر حسب جنس و گروه آموزشي در سال تحصيلي.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 02-8- تعداد دانشجويان برحسب جنسيت و نوع دانشگاه در سال تحصيلي.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-8- تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالي برحسب مقطع تحصيلي در سال تحصيلي.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 04-8- تعداد ثبت‌نام (پذيرفته‌) شدگان موسسات آموزش عالي بر حسب جنس و گروه آموزشي در سال تحصيلي.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-8- تعداد ثبت‌نام (پذيرفته‌) شدگان برحسب جنسيت و نوع دانشگاه در سال تحصيلي.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-8- تعداد ثبت‌نام (پذيرفته‌) شدگان موسسات آموزش عالي برحسب مقطع تحصيلي در سال تحصيلي.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 07-8- تعداد فارغ‌التحصيلان موسسات آموزش عالي بر حسب جنس و گروه آموزشي در سال تحصيلي.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 08-8- تعداد فارغ‌التحصيلان برحسب جنسيت و نوع دانشگاه در سال تحصيلي.

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 09-8- تعداد فارغ‌التحصيلان موسسات آموزش عالي برحسب مقطع تحصيلي در سال تحصيلي.

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 312
بازدید دیروز: 690
بازدید ماه:7923
بازدید سال:114885
بازدید کل:538590
معرفی سیمابر